Case study

O współpracy z Grupą Kapitałową Graal, liderem branży przetwórstwa rybnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Jak wdrożenie strategii zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego przyczyniło się do zwiększenia wartości jednego z największych odbiorców energii i gazu w Polsce północnej?

- Spośród wielu doradców energetycznych zdecydowałem się skorzystać z usług oferowanych przez Enfree. Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy, szybko zobaczyłem jej pozytywny wpływ w wynikach finansowych grupy kapitałowej – mówi Bogusław Kowalski, Prezes Zarządu Graal S.A. I dodaje: Przyznaję, że bezpośredni dostęp do aktualnej i przekazanej przez ekspertów Enfree w rzetelny, wiarygodny sposób wiedzy rynkowej pozytywnie wpłynął na procesy zakupowe realizowane w Graal. Temat zakupu energii i gazu stał się tematem codziennej uwagi, wzbudza żywe zainteresowanie pracowników. Można powiedzieć, że wspólnie z Enfree stworzyliśmy zgrany zespół, który na bieżąco dyskutuje i wdraża kolejne rozwiązania. Aktualnie kontynuujemy współpracę: zwiększamy zaangażowanie w realizację projektów, które długookresowo zapewnią stabilizację cen, obniżą koszty funkcjonowania grupy i pozytywnie wpłyną na środowisko.

Grupa Kapitałowa GRAAL jest liderem branży przetwórstwa rybnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma wyrosła na konserwach rybnych, które są jej głównym filarem. Pozostałe gałęzie działalności opierają się na produkcji i dystrybucji artykułów spożywczych. GRAAL S.A., zatrudniający ponad 2800 wykwalifikowanych pracowników, posiada 4 nowoczesne zakłady produkcyjne w Polsce wyposażone w innowacyjne maszyny technologiczne i najnowocześniejsze procesy. Firma jest jednym z większych odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego w północnej Polsce. Roczne zużycie energii przewyższa 20GWh (tyle co 10.000 gospodarstw domowych o średnim zużyciu) a gazu 35GWh.

Prezes Grupy Kapitałowej, zapytany, dlaczego zdecydował się na współpracę z Enfree, odpowiada:
Skrajnie trudna sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego, z którą od 2021 roku mierzy się znaczna część europejskich firm, zrewidowała dotychczasowy sposób kontraktacji mediów w grupie. Wiedziałem, że aktualne uwarunkowania rynkowe determinują podjęcie działań w oparciu o zupełnie nową strategię zakupu mediów. Do jej stworzenia potrzebowaliśmy wsparcia fachowców, specjalistów od handlu energią i gazem. Chciałem mieć pewność, że firma, z którą będziemy współpracować wniesie realną wartość w postaci zabezpieczenia wyniku finansowego przed nagłym wzrostem cen. Nie miałem wątpliwości, że wybierając Enfree podejmuję słuszną decyzję – przekonało mnie zdobywane latami doświadczenie w obszarze handlu energią i gazem.

Współpraca Graal i Enfree zakładała realizację następujących zadań:

  • przygotowanie i wdrożenie strategii zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego na lata 2022 – 2023,
  • wsparcie przy zakupie energii i gazu (przygotowanie zapytań ofertowych, wystąpienie w imieniu Graal o oferty, dokonanie analizy nadesłanych ofert, przeprowadzenie procesu negocjacji cen i pozostałych warunków umownych, rekomendacja wyboru sprzedawców, pomoc w uzgodnieniu zapisów umownych),
  • optymalizację nowego modelu gospodarki energetycznej grupy, ukierunkowanej na wytwarzanie energii na własne potrzeby oraz na zwiększenie proekologicznych wyborów logistycznych grupy (wytwarzanie i zakup energii ze źródeł OZE),
  • przygotowanie analizy możliwości i opłacalności zmiany sprzedawcy oraz dystrybutora gazu ziemnego.

Opracowana przez Enfree strategia zakupu energii elektrycznej pozwoliła Grupie Graal zrealizować zakup na 2022 rok w tzw. dołku cenowym. Wychwycenie „najtańszego” momentu w okresie galopujących cen było niezwykle istotne z punktu widzenia zabezpieczenia wyniku finansowego – strategia pozwoliła utrzymać reżim kosztowy w zakresie zakupu energii.

Realizowana równocześnie strategia zakupu gazu ziemnego zmieniła dotychczasową perspektywę kontraktacyjną spółki. Eksperci Enfree, specjalizujący się w pricingu energetycznym, zarekomendowali zmianę tradycyjnego modelu zakupu gazu po stałej cenie, obowiązującej w całym okresie kontraktacji. Grupa Graal zdecydowała się skorzystać z oferty indeksowanej cenami rynku terminowego, która umożliwiła zakup w wielu transzach na krótsze okresy (miesiące, kwartały). Taka strategia pozwala spółce wygenerować oszczędności znacznie przewyższające koszt codziennego, operacyjnego zaangażowania pracowników spółki. Dobrze przygotowana strategia uwzględnia scenariusze działań kontraktacyjnych przy rynku cen rosnących i malejących. Niezwykle ważnym elementem współpracy jest bieżący kontakt z Enfree – wtedy też następuje transfer wiedzy o aktualnej sytuacji na rynku gazu. W oparciu o uzyskane informacje, pracownicy Graal podejmują decyzje o zakupie poszczególnych transz.

Wspólnie z Enfree stworzyliśmy zgrany zespół, który na bieżąco dyskutuje i wdraża kolejne rozwiązania.

Bogusław Kowalski

Prezes Zarządu Graal S.A.

Zobacz również

Więcej Case Study
O współpracy z Centralnym Wodociągiem Żuławskim posiadającym najdłuższą sieć wodociągów na terenach wiejskich w Europie

- Liczby mówią same za siebie. Gdybym miał teraz podpisać kontrakt na 2022 rok, spółka prawdopodobnie zapłaciłaby za energię w przyszłym roku ponad milion złotych więcej – mówi Tomasz Szczepański, prezes Centralnego Wodociągu Żuławskiego. I kontynuuje: Aktualna sytuacja na rynku energii jest tak dynamiczna, że tylko dobrze przygotowana strategia zakupu, jak również szybkie, zdecydowane ale i przemyślane działania pozwalają zabezpieczyć interes spółki. Dlatego uważam, że podjąłem słuszną decyzję, nawiązując współpracę z Enfree, które przygotowało dla nas strategię na kolejne dwa lata. Arkadiusz Somnicki i Adam Wlizło z Enfree przedstawili nam dostępne na rynku rozwiązania produktowo-cenowe, a następnie wsparli w negocjacjach cen energii na 2022 rok i przygotowali dostosowaną do sytuacji rynkowej rekomendację działań na 2023 rok.

Czytaj dalej
O przygotowaniu Luneos, czołowego polskiego dostawcy rozwiązań z zakresu transformacji energetycznej, do sprzedaży energii elektrycznej

Wszystko zaczęło się od idei. Strategia Luneos, oferującego pakiet rozwiązań zapewniających przedsiębiorstwom kompleksową transformację energetyczną i istotną redukcję kosztów energii oraz śladu węglowego, zakładała wzbogacenie i dopełnienie oferty produktowej o sprzedaż ekologicznego prądu. Aby ideę przekuć w biznes, Luneos zaprosił do współpracy Arkadiusza Somnickiego i Adama Wlizło z Enfree, którzy posiadają bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego handlu energią elektryczną, w tym tworzeniu i rozwijaniu obszarów biznesowych w spółkach obrotu energią.

Czytaj dalej