Case study

O współpracy z Centralnym Wodociągiem Żuławskim posiadającym najdłuższą sieć wodociągów na terenach wiejskich w Europie

Siła wody i energii, czyli jak Centralny Wodociąg Żuławski przykręcił kurek cenom energii

- Liczby mówią same za siebie. Gdybym miał teraz podpisać kontrakt na 2022 rok, spółka prawdopodobnie zapłaciłaby za energię w przyszłym roku ponad milion złotych więcej – mówi Tomasz Szczepański, prezes Centralnego Wodociągu Żuławskiego. I kontynuuje: Aktualna sytuacja na rynku energii jest tak dynamiczna, że tylko dobrze przygotowana strategia zakupu, jak również szybkie, zdecydowane ale i przemyślane działania pozwalają zabezpieczyć interes spółki. Dlatego uważam, że podjąłem słuszną decyzję, nawiązując współpracę z Enfree, które przygotowało dla nas strategię na kolejne dwa lata. Arkadiusz Somnicki i Adam Wlizło z Enfree przedstawili nam dostępne na rynku rozwiązania produktowo-cenowe, a następnie wsparli w negocjacjach cen energii na 2022 rok i przygotowali dostosowaną do sytuacji rynkowej rekomendację działań na 2023 rok.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. (CWŻ) posiadający najdłuższą sieć wodociągów na terenach wiejskich w Europie zużywa rocznie 3GWh energii. Przedsiębiorstwo posiada ok. 100 punktów poboru energii, spośród których cztery zużywają ponad 80% odbieranej energii (odbiory w grupach taryfowych B23). Z uwagi na wielkość zużycia energii (CWŻ zużywa 1500 razy więcej energii niż typowe gospodarstwo domowe), podmiot klasyfikowany jest przez sprzedawców do tzw. segmentu klientów strategicznych.

Prezes CWŻ, zapytany o powody, dla których zdecydował się w tym roku na współpracę z Enfree wymienia dwa. Po pierwsze ma świadomość, że zarządzając dużym przedsiębiorstwem zawsze powinien mieć dostęp do wiarygodnej, specjalistycznej wiedzy. Po drugie stwierdza, że aktualna sytuacja na rynku energii jest na tyle dynamiczna (ponad trzykrtony wzrost cen r/r), trudna lub wręcz niemożliwa do zaprognozowania, że warto oddać ten temat ekspertom, którzy każdego dnia monitorują rynek energii i są w stanie pomóc w podejmowaniu decyzji. I dodaje: Dbając o koszty przedsiębiorstwa opłacalne jest zatem skorzystać z profesjonalnych usług doradczych.

Współpraca Enfree z Centralnym Wodociągiem Żuławskim zakładała realizację następujących zadań:

  • przeprowadzenie audytu obowiązujących umów oraz rozliczeń z aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej,
  • wystąpienie w imieniu CWŻ do sprzedawców energii elektrycznej o oferty sprzedaży na 2022 rok i przygotowanie rekomendacji działań na 2023 rok,
  • wsparcie CWŻ w prowadzeniu negocjacji cen energii elektrycznej, stawek opłat handlowych oraz pozostałych warunków umowy zakupu energii.

- Pierwsze rozmowy z CWŻ zaczęliśmy na początku października 2021 roku – mówi Arkadiusz Somnicki, Członek Zarządu Enfree. - Rajd cen energii trwał w najlepsze od co najmniej kilku miesięcy. Tegoroczne (2021) ceny energii na poziomie 350zł/MWh od​ dłuższego czasu były nieosiągalne na kolejne lata. Klienci, którzy zdecydowali się zrealizować zakup energii w drugiej połowie roku musieli zmierzyć się z nowymi stawkami, grubo przekraczającymi 500zł/MWh. CWŻ, jak i tysiące innych podmiotów, wiedział, że i jego dosięgnie fala podwyżek, szukał jednak sposobów na to, by były one możliwe niskie.

Pierwszym krokiem było przeprowadzenie przez Enfree audytu obowiązujących umów oraz rozliczeń z aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej. To podstawa przygotowania Strategii Zakupu Energii na lata 2022-2023. Analiza dokumentów wykazała, że CWŻ, z uwagi na okres wypowiedzenia obowiązującej umowy, był związany z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej do końca 2022 roku. Strategia zakupu energii na 2022 rok zakładała zatem osiągnięcie u sprzedawcy najniższej, możliwej ceny sprzedaży energii zarówno w zakresie stawki zmiennej (zł/MWh) oraz stawki opłaty handlowej (zł/mc).

Enfree, po uzyskaniu od CWŻ pełnomocnictwa, wystąpiło w jego imieniu do głównych sprzedawców energii o oferty na 2022 rok. Uzyskanie ofert od spółek konkurencyjnych miało na celu wywarcie wpływu na obecnego sprzedawcę w zakresie maksymalnej obniżki ceny i stawki opłaty handlowej. Przyjęta przez Enfree taktyka okazała się słuszna. Finalnie uzgodnione w procesie negocjacji cen stawki okazały się zadowalające. Prezes CWŻ zgodnie z przyjętą strategią, zdecydował się dokonać zakupu energii w ostatnim tygodniu października, a kolejne dni pokazały (sytuacja trwa do dnia publikacji artykułu, tj. 16.12.2021), że dokonano zakupu w tzw. dołku cenowym a osiągnięte ceny byłyby niemożliwe do uzyskania w terminie późniejszym. Gdyby kontraktować energię teraz, półtora miesiąca później, prawdopodobna cena byłaby ok. 80% wyższa (w tym czasie nastąpił wzrost cen produktu pasmowego na 2022 rok z poziomu ok. 435 na 775zł/MWh).

Enfree przygotowując strategię zakupu energii na 2023 rok, zarekomendowało CWŻ zmianę sprzedawcy energii, o ile oferta od dotychczasowego sprzedawcy byłaby mniej atrakcyjna od ofert spółek konkurencyjnych. Jednocześnie eksperci Enfree zarekomendowali zakup energii w ramach tzw. oferty indeksowanej, oferowanej zwykle największym podmiotom.

- Firmy korzystające z ofert indeksowanych mogą podejmować decyzje o zakupie energii w kilku transzach, zmniejszając ryzyko zakupu w tzw. szczycie cenowym – mówi Adam Wlizło, Członek Zarządu Enfree. I dodaje: - Razem z Arkadiuszem Somnickim znamy takie oferty na wylot – jesteśmy współautorami powszechnie dostępnych i oferowanych na rynku rozwiązań. Zachęcamy przedsiębiorców, aby dobrze przygotowali się do korzystania z tego rodzaju ofert: mogą oni oczekiwać wielu korzyści, jednocześnie powinni znać ryzyka związane z zakupem energii w modelu indeksacji cen i potrafić nimi zarządzić. Dlatego też przygotowaliśmy dla pracowników Centralnego Wodociągu Żuławskiego warsztaty, podczas których szczegółowo omówiliśmy ofertę indeksowaną, zarówno jej mechanizm, jak i towarzyszące ofercie ryzyka.

Tomasz Szczepański, poproszony o krótkie podsumowanie, odpowiada: - Jestem zadowolony z dotychczasowej współpracy z Enfree. Już teraz wiem, że zabezpieczona na 2022 rok cena, o ile nadal jest wysoka w​ porównaniu do stawek z bieżącego roku, aktualnie jest nie do osiągnięcia na rynku. Jestem również zainteresowany możliwością zakupu energii w modelu indeksowanym na 2023 rok. Dlatego też zdecydowałem się przedłużyć umowę o współpracy z Enfree – mam już realne dowody na to, że bieżący dostęp do wiarygodnej wiedzy pozwala zaoszczędzić spółce znaczne kwoty.

Cieszę się, że Enfree pomogło nam zmierzyć się z trudną sytuacją rynkową i wsparło nas swoją wiedzą i umiejętnościami w negocjacji cen.

Tomasz Szczepański

Prezes Centralnego Wodociągu Żuławskiego

Zobacz również

Więcej Case Study