16.02.2022

Między sukcesem a porażką, czyli o dobrych i słabych strategiach zakupu energii i gazu z rozkwitem ofert indeksowanych w tle

Tagi

cena
cena hurtowa
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gaz
inwestycja
oferta indeksowana
Oszczędność
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność
rynek energii
rynek gazu
ryzyka
strategia
szanse

Autor

Adam Wlizło

Strategie zakupu energii i gazu, bazujące na ofertach indeksowanych cenami rynku terminowego, przeżywają prawdziwy rozkwit. Dynamiczny wzrost zainteresowania jest pochodną zeszłorocznego wzrostu cen. Coraz więcej firm podejmuje decyzje o zakupie części mediów na 2023 rok już teraz, nie czekając, jak to bywało w zeszłych latach, na kontraktowanie całości w drugiej połowie roku (dotychczas szczyt kontraktacyjny przypadał na miesiące wrzesień – listopad).

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że z rynkiem produktów energetycznych jest jak z rynkiem akcji, walut czy innych towarów. Prawdopodobnie nikt z nas nie zainwestowałby dużych pieniędzy w zakup akcji nieznanej sobie firmy. Podobnie, jeśli nie posiadamy wystarczającej wiedzy nt. mechanizmów kreujących ceny na rynku hurtowym energii i gazu (tym samym możemy mieć trudność z określeniem towarzyszących ryzyk rynkowych), powinniśmy być ostrożni podejmując decyzje zakupowe dot. produktów energetycznych.

Główną zaletą ofert indeksowanych, adresowanych do dużych odbiorców energii i gazu, jest możliwość zakupu po aktualnych cenach rynkowych. Przedsiębiorcy korzystając z usług pośrednika (sprzedawcy) mają dostęp do rynku hurtowego i mogą, zgodnie z warunkami przyjętej oferty, kontraktować produkty energetyczne w odpowiednich dla siebie momentach. Ta oczywista zaleta produktu rodzi wiele szans ale i generuje ryzyka. Dlatego też zakup po cenach indeksowanych powinien zawsze opierać się o dobrze przemyślaną, dopasowaną do danego przedsiębiorstwa strategię.

Czym jest strategia, która odpowiada jedynie na pytanie o moment realizacji zakupów? Praktycy rynkowi stwierdzą, że to nie strategia a bilet wstępu do kasyna. Niestety powszechne na rynku jest kreowanie i nagłaśnianie prognoz cenowych i wynikających z nich taktyk postępowania, przygotowanych w oparciu o przeczucia, podsycane często doniesieniami mediów i polityków. Dobrze przygotowana strategia określa scenariusze postępowania przedsiębiorstwa w określonych warunkach – spadków lub wzrostów cen. Z takiej strategii wynikają konkretne działania, które będą realizowane w przypadku pojawienia się szans rynkowych, ale i materializacji poszczególnych ryzyk.

Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania, które warto zadać sobie, ale i innym „strategom” namawiającym nas do przyjęcia takich a nie innych sposobów postępowania.

Czy strategia zakupu energii i gazu bezpośrednio koreluje ze strategią finansową przedsiębiorstwa? Czy strategia zakupu w oparciu o konkretne mechanizmy kształtowania cen uwzględnia akceptowalne przez przedsiębiorstwo poziomy ryzyka? Jakie są różnice między ofertami, a w szczególności, co nam mówią kształtujące ostateczną wielkość ceny współczynniki? Jakie są główne determinanty cen na rynkach hurtowych?

Aktualna, rynkowa cena produktu pasmowego na 2023 rok wynosi 593zł/MWh, ponad dwukrotnie więcej od wyceny tego samego produktu sprzed roku. Rekomendujemy naszym klientom, aby już teraz skorzystali z jednej z dostępnych na rynku ofert indeksowanych, a następnie, w oparciu o przygotowaną strategię, już teraz dokonali zakupu pierwszych transz energii na przyszły rok. Różne scenariusze cenowe mogą zrealizować się w tym roku. W przypadku zmaterializowania się scenariusza wzrostu cen w kolejnych miesiącach, zabezpieczenie części portfela okaże się cennym ruchem.

Więcej przeczytasz w artykule: Ceny energii na 2023 rok. Co warto wiedzieć przed podpisaniem kontraktu?

Zobacz również

Więcej aktualności

18.05.2022

Zakup energii z OZE, czyli jak ochronić firmę przed podwyżkami

Zakup energii ze źródeł OZE zyskał na znaczeniu w ciągu ostatniego roku, ponieważ przodujący dotychczas akcent ekologiczny został wsparty bardzo mocnym partnerem – aspektem finansowym. W okresie ostatniego roku zakup energii „zielonej” (często w oparciu o wieloletnie kontrakty typu cPPA) stał się silnie konkurencyjny w stosunku do zakupu energii z giełdy, której ceny odnotowały trzykrotny wzrost r/r (za jednego z głównych winowajców aktualnych wzrostów uznaje się sytuację na rynku węgla). Oferowane firmom w ostatnich dniach ceny energii na 2023 rok przewyższyły poziom 1250-1400zł/MWh (stawki różnią się w zależności od charakterystyki odbiorców; przypomnijmy, że jeszcze w 2021 roku przedsiębiorcy kupowali energię średnio po 300-400zł/MWh).

Czytaj dalej

15.04.2022

O zakupie gazu ziemnego w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki, od początku liberalizacji rynku gazu, sprzedawcę gazu zmieniło 281 tys. z ok. 6,5 mln wszystkich odbiorców (stan na Q3 2021r.), z czego tylko 5% stanowili odbiorcy przemysłowi (grupy taryfowe o oznaczeniach od W5 do W10). Niekwestionowany prym w sprzedaży gazu w Polsce wiedzie GK PGNiG z udziałem rynkowym w 2020 roku na poziomie ok. 85%. W niedługim czasie dowiemy się, jak aktualna sytuacja wpłynie na nowy rozkład udziałów rynkowych (zgodnie z danymi URE, na koniec 2020 r. w Polsce było ok. 90 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w obrocie gazem ziemnym, przy czym koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 185 podmiotów).

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany (w dzisiejszych czasach przede wszystkim poziom oferowanej ceny), a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Ceny paliwa gazowego oferowanego przez różnych sprzedawców często różnią się o kilka lub nawet kilkanaście procent, a istotny wzrost różnic cenowych obserwujemy od wybuchu wojny w Ukrainie. Większość sprzedawców wyznacza ceny w oparciu o aktualne, giełdowe notowania cen gazu doliczając akcyzę, koszt tzw. białych certyfikatów, marżę ale i odgrywające w ostatnich miesiącach ważną rolę narzuty pozwalające zabezpieczyć ryzyka handlowe sprzedawców. Aktualne ceny gazu na 2023 rok notowane na Towarowej Giełdzie Energii przewyższają poziom 465zł/MWh (aktualizacja na dzień 25.04.2022)., co oznacza ponad pięciokrotny wzrost cen na przestrzeni ostatniego roku.

Czytaj dalej

31.03.2022

Usługa DSR szansą na zwiększenie efektywności kosztowej przedsiębiorstw

Istotą usługi DSR (ang. Demand Side Response) jest zmniejszenie przez odbiorców zapotrzebowania na energię elektryczną podczas godzin szczytowego zapotrzebowania, na wezwanie operatora systemu przesyłowego, którym w Polsce są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. DSR stanowi jeden z wielu środków zaradczych wykorzystywanych przez operatora sieci w celu utrzymania stabilności Krajowego Systemu Energetycznego.

Dlaczego warto skorzystać z usługi DSR? Przede wszystkim w celu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia. Odbiorcy, którzy zgłosili możliwość redukcji mocy o 1 MW otrzymują wynagrodzenie roczne przewyższające 100 tysięcy złotych. Z uwagi na to, że uzyskane wynagrodzenie w większości przypadków nie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, jego atrakcyjność jest wysoka. Warto nadmienić, że przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w programie DSR, oprócz racjonalizacji indywidualnych kosztów energii elektrycznej, przyczyniają się do rozwoju służących całej gospodarce innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej.

Czytaj dalej