16.02.2022

Między sukcesem a porażką, czyli o dobrych i słabych strategiach zakupu energii i gazu z rozkwitem ofert indeksowanych w tle

Tagi

cena
cena hurtowa
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gaz
inwestycja
oferta indeksowana
Oszczędność
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność
rynek energii
rynek gazu
ryzyka
strategia
szanse

Autor

Adam Wlizło

Strategie zakupu energii i gazu, bazujące na ofertach indeksowanych cenami rynku terminowego, przeżywają prawdziwy rozkwit. Dynamiczny wzrost zainteresowania jest pochodną zeszłorocznego wzrostu cen. Coraz więcej firm podejmuje decyzje o zakupie części mediów na 2023 rok już teraz, nie czekając, jak to bywało w zeszłych latach, na kontraktowanie całości w drugiej połowie roku (dotychczas szczyt kontraktacyjny przypadał na miesiące wrzesień – listopad).

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że z rynkiem produktów energetycznych jest jak z rynkiem akcji, walut czy innych towarów. Prawdopodobnie nikt z nas nie zainwestowałby dużych pieniędzy w zakup akcji nieznanej sobie firmy. Podobnie, jeśli nie posiadamy wystarczającej wiedzy nt. mechanizmów kreujących ceny na rynku hurtowym energii i gazu (tym samym możemy mieć trudność z określeniem towarzyszących ryzyk rynkowych), powinniśmy być ostrożni podejmując decyzje zakupowe dot. produktów energetycznych.

Główną zaletą ofert indeksowanych, adresowanych do dużych odbiorców energii i gazu, jest możliwość zakupu po aktualnych cenach rynkowych. Przedsiębiorcy korzystając z usług pośrednika (sprzedawcy) mają dostęp do rynku hurtowego i mogą, zgodnie z warunkami przyjętej oferty, kontraktować produkty energetyczne w odpowiednich dla siebie momentach. Ta oczywista zaleta produktu rodzi wiele szans ale i generuje ryzyka. Dlatego też zakup po cenach indeksowanych powinien zawsze opierać się o dobrze przemyślaną, dopasowaną do danego przedsiębiorstwa strategię.

Czym jest strategia, która odpowiada jedynie na pytanie o moment realizacji zakupów? Praktycy rynkowi stwierdzą, że to nie strategia a bilet wstępu do kasyna. Niestety powszechne na rynku jest kreowanie i nagłaśnianie prognoz cenowych i wynikających z nich taktyk postępowania, przygotowanych w oparciu o przeczucia, podsycane często doniesieniami mediów i polityków. Dobrze przygotowana strategia określa scenariusze postępowania przedsiębiorstwa w określonych warunkach – spadków lub wzrostów cen. Z takiej strategii wynikają konkretne działania, które będą realizowane w przypadku pojawienia się szans rynkowych, ale i materializacji poszczególnych ryzyk.

Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania, które warto zadać sobie, ale i innym „strategom” namawiającym nas do przyjęcia takich a nie innych sposobów postępowania.

Czy strategia zakupu energii i gazu bezpośrednio koreluje ze strategią finansową przedsiębiorstwa? Czy strategia zakupu w oparciu o konkretne mechanizmy kształtowania cen uwzględnia akceptowalne przez przedsiębiorstwo poziomy ryzyka? Jakie są różnice między ofertami, a w szczególności, co nam mówią kształtujące ostateczną wielkość ceny współczynniki? Jakie są główne determinanty cen na rynkach hurtowych?

Aktualna, rynkowa cena produktu pasmowego na 2023 rok wynosi 593zł/MWh, ponad dwukrotnie więcej od wyceny tego samego produktu sprzed roku. Rekomendujemy naszym klientom, aby już teraz skorzystali z jednej z dostępnych na rynku ofert indeksowanych, a następnie, w oparciu o przygotowaną strategię, już teraz dokonali zakupu pierwszych transz energii na przyszły rok. Różne scenariusze cenowe mogą zrealizować się w tym roku. W przypadku zmaterializowania się scenariusza wzrostu cen w kolejnych miesiącach, zabezpieczenie części portfela okaże się cennym ruchem.

Więcej przeczytasz w artykule: Ceny energii na 2023 rok. Co warto wiedzieć przed podpisaniem kontraktu?

Zobacz również

Więcej aktualności

29.08.2022

O kontraktach cPPA, czyli szansa na tanią energię ze źródeł OZE

Kontrakty typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreements) weszły na salony polskiej elektroenergetyki zaledwie kilka lat temu. Pierwszymi, chętnymi do skorzystania z kontraktów byli przodownicy rynku, kreujący trend współodpowiedzialności za środowisko, jak również przedsiębiorcy, dla których istotne było zagwarantowanie stałej ceny zakupu w horyzoncie co najmniej kilku kolejnych lat. Umowy te zawierane są zwykle na okres 5-10 lat, co wynika z wymogów stawianych przez wytwórców OZE (zawierając takie kontrakty, wytwórcy OZE umożliwiają finansowanie budowanych źródeł, przede wszystkim farm fotowoltaicznych i wiatrowych).

Czytaj dalej

24.06.2022

Ceny energii na 2023 rok. O ryzyku zakupu energii po cenach rynku SPOT

Jak to jest z tymi cenami energii? Kupić energię na 2023 rok teraz, czy czekać z zakupem do jesieni z nadzieją na obniżenie cen? Dokonać zakupu po cenie z góry określonej, czy wybrać mechanizm ustalania ceny w oparciu o indeksy giełdowe? Zdecydować się na zakup energii w oparciu o wieloletnie kontrakty cPPA, czy podjąć decyzję o inwestycji we własne źródła wytwarzania energii?

Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: to zależy. W skali makro zależy od geopolityki. Cen węgla, gazu, uprawnień do emisji. Sytuacji na rynkach europejskich i narastającej niepewności dostaw surowców. Unijnych czy lokalnych decyzji politycznych przyspieszających lub hamujących rozwój sektora energetycznego. W skali mikro zależy od sytuacji konkretnej firmy. Jej profilu działalności, aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej, świadomości rynkowej, jak również od skłonności do podejmowania ryzyka przez jej kierownictwo.

Czytaj dalej

18.05.2022

Zakup energii z OZE, czyli jak ochronić firmę przed podwyżkami

Zakup energii ze źródeł OZE zyskał na znaczeniu w ciągu ostatniego roku, ponieważ przodujący dotychczas akcent ekologiczny został wsparty bardzo mocnym partnerem – aspektem finansowym. W okresie ostatniego roku zakup energii „zielonej” (często w oparciu o wieloletnie kontrakty typu cPPA) stał się silnie konkurencyjny w stosunku do zakupu energii z giełdy, której ceny odnotowały trzykrotny wzrost r/r (za jednego z głównych winowajców aktualnych wzrostów uznaje się sytuację na rynku węgla). Oferowane firmom w ostatnich dniach ceny energii na 2023 rok przewyższyły poziom 1250-1400zł/MWh (stawki różnią się w zależności od charakterystyki odbiorców; przypomnijmy, że jeszcze w 2021 roku przedsiębiorcy kupowali energię średnio po 300-400zł/MWh).

Czytaj dalej