29.08.2022

O kontraktach cPPA, czyli szansa na tanią energię ze źródeł OZE

Tagi

cena
cppa
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
farma fotowoltaiczna
farma wiatrowa
gaz
kontrakt cppa
odnawialne żródła energii
Oszczędność
oze
ppa
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność
sprzedaż energii
sprzedaż prądu
tani prąd
tania energia
umowa sprzedaży energii

Autor

Adam Wlizło

Ceny energii przewyższające 2000 zł/MWh? Tak, to nowa rzeczywistość, w którą wkraczamy chcąc dokonać zakupu prądu na 2023 rok (w ciągu ostatnich 6 miesięcy nastąpił pięciokrotny wzrost cen). Szczególnie trudna sytuacja widoczna jest w przedsiębiorstwach energochłonnych ze znacznym udziałem kosztu zakupu energii w całej strukturze kosztów. Na ratunek mogą przyjść kontrakty typu cPPA, stanowiące dotychczas atrakcyjne, pro-ekologiczne rozwiązania zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, teraz stanowiące dodatkowo istotnie tańszą alternatywę dla zakupu energii wytwarzanej w źródłach konwencjonalnych.

Kontrakty typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreements) weszły na salony polskiej elektroenergetyki zaledwie kilka lat temu. Pierwszymi, chętnymi do skorzystania z kontraktów byli przodownicy rynku, kreujący trend współodpowiedzialności za środowisko, jak również przedsiębiorcy, dla których istotne było zagwarantowanie stałej ceny zakupu w horyzoncie co najmniej kilku kolejnych lat. Umowy te zawierane są zwykle na okres 5-10 lat, co wynika z wymogów stawianych przez wytwórców OZE (zawierając takie kontrakty, wytwórcy OZE umożliwiają finansowanie budowanych źródeł, przede wszystkim farm fotowoltaicznych i wiatrowych).

Rynkowe ceny kontraktów w okresie ostatnich 12 miesięcy znacznie różniły się od siebie: od 350zł/MWh do nawet 800zł/MWh. Znaczna rozpiętość cenowa wynika przede wszystkim z aktualnych cen rynku hurtowego, bieżącej dostępności ofert sprzedaży, ale i z poza cenowych warunków kontraktów, takich jak długość i początek okresu sprzedaży (aktualnie ceny kontraktów zaczynających się od 2024 roku są atrakcyjniejsze od tych, w przypadku których początek okresu sprzedaży przypada na rok 2023). Na finalną cenę sprzedaży wpłynie również sposób indeksacji cen, zwykle w oparciu o wskaźnik inflacji (czasem z zastosowaniem tzw. korytarzy inflacyjnych lub cenowych).

Opłacalność zakupu energii w formule cPPA zależeć będzie od wielu czynników, spośród których najważniejszymi są rynkowe ceny energii w horyzoncie kolejnych lat oraz wysokość dodatkowych kosztów doliczanych do ceny zakupu energii, ze szczególnym uwzględnieniem kosztu bilansowania, który wynika z różnic wolumenowych pomiędzy wytwarzaniem a odbiorem energii. Często to właśnie wysokość tych kosztów zadecyduje o opłacalności całego kontraktu.

Sprzedawcy energii oferują zazwyczaj bilansowanie w oparciu o niezwykle trudne (lub wręcz niemożliwe) do prognozowania w okresie kolejnych lat ceny giełdowe SPOT (RDN). Zdarzają się również propozycje uwzględniające z góry określony jednostkowy koszt bilansowania, który eliminuje występujące w modelu cen SPOT ryzyko niekorzystnego wzrostu cen, jednakże jego wysokość zazwyczaj jest tak wysoka, że zniechęca kupujących do skorzystania z tej opcji. Poszukując kontraktu cPPA, z pewnością spotkamy się z anglojęzycznym terminem "pay as produced", który oznacza, że odbiorca dokona zakupu całkowitego wolumenu wyprodukowanej przez wytwórcę energii i to na jego barkach spoczywać będzie obowiązek zbilansowania różnic wolumenowych pomiędzy wytwarzaniem i odbiorem.

Na rynku spotykane są różne modele kontraktów cPPA, od których zależeć będzie nie tylko cena sprzedaży, ale przede wszystkim finalne obowiązki sygnatariuszy umów (zwłaszcza związane z bilansowaniem wytwórcy i odbiorcy energii). Do najbardziej powszechnych należą kontrakty finansowe, (zwane też kontraktami wirtualnymi lub kontraktami różnicy kursowej, tzw. CFD). lub kontrakty z dostawą fizyczną.

Kontrakty finansowe wymagają zawarcia umów pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, wytwórcą i sprzedawcą oraz sprzedawcą i odbiorcą. Natomiast kontrakty z dostawą fizyczną zawierane są zwykle w formie umowy trójstronnej pomiędzy wytwórcą energii, jej odbiorcą oraz podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie. Opracowanie modelu współpracy pomiędzy podmiotami oraz przygotowanie odpowiednich umów, z uwagi na wysoki poziom skomplikowania, realizowane jest zazwyczaj przez wyspecjalizowane spółki doradcze, w tym kancelarie prawne.

Jesteśmy dumni, że mamy możliwość kreowania rozwiązań produktowych na polskim rynku energii elektrycznej i współuczestniczymy w zawiązywaniu kontraktów cPPA pomiędzy wytwórcami i odbiorcami energii.

Arkadiusz Somnicki

Członek Zarządu Enfree

Należy pamiętać, że kontrakty cPPA, o ile mogą przynieść długookresowe korzyści zarówno wytwórcom, jak i kupującym, nierozłącznie związane są z podejmowaniem znacznych ryzyk finansowych po stronie każdego z interesariuszy. Zawierając tego typu kontrakt, zadbajmy o odpowiedni dobór partnerów biznesowych, z którymi zwiążemy się na długie lata (podstawą jest weryfikacja wiarygodności, w tym kondycji finansowej naszych przyszłych kooperantów). Zwróćmy jednocześnie uwagę, czy umowa cPPA w odpowiednim stopniu zabezpieczy interes naszej firmy, w przypadku zaistnienia różnych scenariuszy rynkowych.

Zobacz również

Więcej aktualności

03.10.2023

Co słychać na rynku gazu ziemnego? Ceny, trendy i wydarzenia w 3 kwartale 2023 roku

Wrzesień 2023 roku był miesiącem obfitującym w wydarzenia na polskim rynku gazu. Zbliżamy się do kluczowego, jesienno-zimowego okresu w roku. Jest to statystycznie najdroższy sezon ze względu na zwiększone zapotrzebowanie gazu dla potrzeb grzewczych.

Jednym z głównych wydarzeń na rynku gazu we wrześniu była groźba strajku pracowników sektora LNG w Australii (dot. firmy Chevron), który przy całkowitym wstrzymaniu produkcji mógł wpłynąć na około 7% globalnej podaży gazu LNG (z ang. liquefied natural gas - skroplony gaz ziemny). Szczęśliwie dla odbiorców, harmonogram załadunkowy LNG nie został zaburzony. Ostatecznie, strajk zakończył się po tym, jak Chevron i Offshore Alliance zaakceptowały nowe propozycje dotyczące warunków zatrudnienia. Wydarzenia te, mimo że nie dotyczyły bezpośrednio polskiego rynku, znacząco przyczyniły się do zmienności cen na giełdzie Dutch TTF, która jest punktem odniesienia dla krajów Europy. Ceny wahały się od 47,65 EUR/MWh do 53,10 EUR/MWh, co oznacza zmienność na poziomie 11%. Podsumowując, strajk pracowników Chevron miał potencjalny wpływ na globalną podaż LNG i ceny gazu, ale ostatecznie nie wpłynął znacząco na rynek dzięki szybkiemu rozwiązaniu konfliktu.

Czytaj dalej

20.09.2023

O cenach energii i gazu dla Pracodawców Pomorza

20 września 2023 roku odbyły się warsztaty "Ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego", zorganizowane przez Pracodawców Pomorza z siedzibą w Gdańsku, w czasie których, wspólnie z Kancelarią Radców Prawnych MGS LAW, mieliśmy przyjemność przedstawić licznie zgromadzonym przedstawicielom pomorskich firm rekomendacje w zakresie zabezpieczenia cen mediów na kolejne lata.

Na spotkaniu zmierzliśmy się z analizą obecnych i prognozowanych uwarunkowań rynkowych, dokonaliśmy oceny ich wpływu na przyszłe rachunki za energię i gaz, omówiliśmy też zmiany w prawie po nowelizacjach prawa energetycznego.

Czytaj dalej

16.05.2023

Okiem eksperta. O zakupie energii elektrycznej na 2024 rok

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje aktualną, relatywnie dobrą sytuację rynkową i rozpoczęło już kontraktację energii elektrycznej na 2024 rok. W odróżnieniu do sytuacji z lat ubiegłych, część firm nawet ją zakończyła i dokonuje już zakupu na 2025 rok. Firmy, w przypadku których koszt zakupu energii ma istotny udział w całej strukturze kosztów, coraz częściej opierają swoje decyzje o zindywidualizowane, dopasowane do specyfiki działania strategie zakupowe, uwzględniające zarówno aktualne uwarunkowania rynkowe, jak i scenariusze postępowania w przypadku ich istotnej zmiany. Strategie te są podstawą wyboru modelu kontraktacji energii, pozwalają też realizować działania inwestycyjne lub zakupowe w zakresie nabierającej na znaczeniu zielonej energii.

Od połowy stycznia 2023 roku, giełdowe ceny energii na 2024 rok oscylują w przedziale 700-850zł/MWh. Można powiedzieć, że to nie lada promocja, zważywszy, że w poprzedzającym półroczu ceny te zasadniczo nie schodziły poniżej 1000zł/MWh, a w szczytowym momencie przybiły nawet 1800zł/MWh. Aktualne ceny dla firm są o ok. 100-200zł/MWh wyższe od cen giełdowych (wartość ta uwzględnia ponoszone przez sprzedawców koszty związane z profilowaniem i bilansowaniem odbiorców, tzw. „kolory”, akcyzę, koszty obsługi, ale i towarzyszące ryzyka zmiany cen i oczywiście marżę sprzedawców).

Czytaj dalej