29.08.2022

O kontraktach cPPA, czyli szansa na tanią energię ze źródeł OZE

Tagi

cena
cppa
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
farma fotowoltaiczna
farma wiatrowa
gaz
kontrakt cppa
odnawialne żródła energii
Oszczędność
oze
ppa
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność
sprzedaż energii
sprzedaż prądu
tani prąd
tania energia
umowa sprzedaży energii

Autor

Adam Wlizło

Ceny energii przewyższające 2000 zł/MWh? Tak, to nowa rzeczywistość, w którą wkraczamy chcąc dokonać zakupu prądu na 2023 rok (w ciągu ostatnich 6 miesięcy nastąpił pięciokrotny wzrost cen). Szczególnie trudna sytuacja widoczna jest w przedsiębiorstwach energochłonnych ze znacznym udziałem kosztu zakupu energii w całej strukturze kosztów. Na ratunek mogą przyjść kontrakty typu cPPA, stanowiące dotychczas atrakcyjne, pro-ekologiczne rozwiązania zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, teraz stanowiące dodatkowo istotnie tańszą alternatywę dla zakupu energii wytwarzanej w źródłach konwencjonalnych.

Kontrakty typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreements) weszły na salony polskiej elektroenergetyki zaledwie kilka lat temu. Pierwszymi, chętnymi do skorzystania z kontraktów byli przodownicy rynku, kreujący trend współodpowiedzialności za środowisko, jak również przedsiębiorcy, dla których istotne było zagwarantowanie stałej ceny zakupu w horyzoncie co najmniej kilku kolejnych lat. Umowy te zawierane są zwykle na okres 5-10 lat, co wynika z wymogów stawianych przez wytwórców OZE (zawierając takie kontrakty, wytwórcy OZE umożliwiają finansowanie budowanych źródeł, przede wszystkim farm fotowoltaicznych i wiatrowych).

Rynkowe ceny kontraktów w okresie ostatnich 12 miesięcy znacznie różniły się od siebie: od 350zł/MWh do nawet 800zł/MWh. Znaczna rozpiętość cenowa wynika przede wszystkim z aktualnych cen rynku hurtowego, bieżącej dostępności ofert sprzedaży, ale i z poza cenowych warunków kontraktów, takich jak długość i początek okresu sprzedaży (aktualnie ceny kontraktów zaczynających się od 2024 roku są atrakcyjniejsze od tych, w przypadku których początek okresu sprzedaży przypada na rok 2023). Na finalną cenę sprzedaży wpłynie również sposób indeksacji cen, zwykle w oparciu o wskaźnik inflacji (czasem z zastosowaniem tzw. korytarzy inflacyjnych lub cenowych).

Opłacalność zakupu energii w formule cPPA zależeć będzie od wielu czynników, spośród których najważniejszymi są rynkowe ceny energii w horyzoncie kolejnych lat oraz wysokość dodatkowych kosztów doliczanych do ceny zakupu energii, ze szczególnym uwzględnieniem kosztu bilansowania, który wynika z różnic wolumenowych pomiędzy wytwarzaniem a odbiorem energii. Często to właśnie wysokość tych kosztów zadecyduje o opłacalności całego kontraktu.

Sprzedawcy energii oferują zazwyczaj bilansowanie w oparciu o niezwykle trudne (lub wręcz niemożliwe) do prognozowania w okresie kolejnych lat ceny giełdowe SPOT (RDN). Zdarzają się również propozycje uwzględniające z góry określony jednostkowy koszt bilansowania, który eliminuje występujące w modelu cen SPOT ryzyko niekorzystnego wzrostu cen, jednakże jego wysokość zazwyczaj jest tak wysoka, że zniechęca kupujących do skorzystania z tej opcji. Poszukując kontraktu cPPA, z pewnością spotkamy się z anglojęzycznym terminem "pay as produced", który oznacza, że odbiorca dokona zakupu całkowitego wolumenu wyprodukowanej przez wytwórcę energii i to na jego barkach spoczywać będzie obowiązek zbilansowania różnic wolumenowych pomiędzy wytwarzaniem i odbiorem.

Na rynku spotykane są różne modele kontraktów cPPA, od których zależeć będzie nie tylko cena sprzedaży, ale przede wszystkim finalne obowiązki sygnatariuszy umów (zwłaszcza związane z bilansowaniem wytwórcy i odbiorcy energii). Do najbardziej powszechnych należą kontrakty finansowe, (zwane też kontraktami wirtualnymi lub kontraktami różnicy kursowej, tzw. CFD). lub kontrakty z dostawą fizyczną.

Kontrakty finansowe wymagają zawarcia umów pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, wytwórcą i sprzedawcą oraz sprzedawcą i odbiorcą. Natomiast kontrakty z dostawą fizyczną zawierane są zwykle w formie umowy trójstronnej pomiędzy wytwórcą energii, jej odbiorcą oraz podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie. Opracowanie modelu współpracy pomiędzy podmiotami oraz przygotowanie odpowiednich umów, z uwagi na wysoki poziom skomplikowania, realizowane jest zazwyczaj przez wyspecjalizowane spółki doradcze, w tym kancelarie prawne.

Jesteśmy dumni, że mamy możliwość kreowania rozwiązań produktowych na polskim rynku energii elektrycznej i współuczestniczymy w zawiązywaniu kontraktów cPPA pomiędzy wytwórcami i odbiorcami energii.

Arkadiusz Somnicki

Członek Zarządu Enfree

Należy pamiętać, że kontrakty cPPA, o ile mogą przynieść długookresowe korzyści zarówno wytwórcom, jak i kupującym, nierozłącznie związane są z podejmowaniem znacznych ryzyk finansowych po stronie każdego z interesariuszy. Zawierając tego typu kontrakt, zadbajmy o odpowiedni dobór partnerów biznesowych, z którymi zwiążemy się na długie lata (podstawą jest weryfikacja wiarygodności, w tym kondycji finansowej naszych przyszłych kooperantów). Zwróćmy jednocześnie uwagę, czy umowa cPPA w odpowiednim stopniu zabezpieczy interes naszej firmy, w przypadku zaistnienia różnych scenariuszy rynkowych.

Zobacz również

Więcej aktualności

21.06.2024

Przetarg na zakup energii w modelu giełdowym, czyli sposób na optymalizację kosztów instytucji publicznej

Zakup energii w oparciu o model giełdowy pozwala na kontraktację całości lub części wolumenu po aktualnych cenach rynkowych. Zakup odbywa się w oparciu o transze indeksowane do cen z Towarowej Giełdy Energii (TGE). Dzięki temu rozwiązaniu, instytucje publiczne zyskały dostęp do rynku hurtowego energii przez pośrednika (sprzedawcę) i mogą samodzielnie decydować, kiedy i w jakiej ilości dokonają zakupu całości lub części wolumenu, który zużyją w przyszłości. To dobre rozwiązanie – rozkładając zakup na dłuższy okres instytucje publiczne zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania korzystnych cen.

Zakup giełdowy, dostępny dla odbiorców zużywających co najmniej kilkaset MWh energii rocznie, zwiększa szansę wygenerowania oszczędności w porównaniu do zakupu po stałej cenie, zmniejsza bowiem ryzyka po stronie samych sprzedawców energii. Należy jednak pamiętać, że ta forma zakupu wiąże się z ryzykiem wzrostu notowań giełdowych, co w przypadku niedostatecznej kontroli procesu zakupowego, może skutkować wyższą końcową ceny energii.

Czytaj dalej

28.05.2024

Webinar – Odkryj oszczędności: strategie redukcji kosztów energii i gazu

Jesteś przedsiębiorcą? Interesuje Cię temat zabezpieczenia ceny energii i gazu na 2025 rok i lata kolejne? Z niepokojem obserwujesz sytuację na rynkach światowych i zastanawiasz się, jak ewentualny rozwój kryzysu geopolitycznego może mieć wpływ na ceny mediów?

Webinar Enfree - Odkryj oszczędności: strategie redukcji kosztów energii i gazu.

𝟲 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 | 𝟏𝟏:𝟎𝟎-𝟏𝟐:𝟎𝟎


Zarejestruj się już dziś! Rejestracja na Webinar Enfree

Arkadiusz Somnicki i Adam Wlizło przedstawią sprawdzone strategie i nowatorskie rozwiązania, które generują realne oszczędności.

W agendzie między innymi:
💡Przygotowanie do roku 2025 – umowa, wypowiedzenie, zmiana sprzedawcy.
💡Giełdowy model zakupu – w czym jest lepszy od stałej ceny?
💡Przyszłość cen energii: rola fotowoltaiki w kształtowaniu rynku.
💡Sesja Q&A.

Czytaj dalej

23.02.2024

Energetyka przyszłości – od magazynów energii po taryfy dynamiczne

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) otwiera przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy. W obliczu wyzwań związanych z przyłączaniem nowych OZE do sieci elektroenergetycznej, technologie magazynowania stają się coraz bardziej istotnym elementem. Instalacje hybrydowe, łączące źródła OZE z magazynami energii rozwijają się w szybkim tempie. To rozwiązanie nie tylko zwiększa niezależność od tradycyjnych źródeł i krajowego systemu, ale również podnosi bezpieczeństwo systemów energetycznych. Dzięki temu, prąd produkowany z instalacji OZE w szczycie produkcji (np. instalacji fotowoltaicznej w godzinach słonecznych) może być częściowo wykorzystywany na bieżące potrzeby, a reszta wyprodukowanej energii trafi do magazynu. To sprawi, że posiadacze takich zestawów staną się bardziej niezależni energetycznie, bez względu na profil zużycia, pod warunkiem zbudowania wystarczająco dużej mocy wytwórczej i magazynującej. Dodatkowym atutem środowiskowym jest możliwość uzyskania 100% zielonej energii dla swojego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie systemów elektroenergetycznych odbiorców do korzystania z taryf dynamicznych będzie interesującym tematem w 2024 roku. Mimo że uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) nie nastąpi w połowie 2024 roku, jak pierwotnie zakładano, to ten moment jest coraz bliższy. Wprowadzenie w pełni funkcjonalnego systemu spowoduje to, że odbiorcy zużywający nawet niewiele energii będą mieli możliwość korzystania z taryf dynamicznych, w których cena będzie różna dla każdych 15-minutowych okresów dostaw. Wprowadzenie do tego modelu automatyzacji zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję, pozwoli na lepsze zarządzanie przepływami energii, przewidywanie awarii i optymalizację dostaw. Sztuczna inteligencja zacznie odgrywać coraz większą rolę w sektorze energetycznym, od automatyzacji procesów po zaawansowane analizy. To nie tylko efektywność, ale także klucz do zrozumienia rynkowych tendencji. W miarę cyfryzacji sieci energetycznych, pojawi się nowe ryzyko, tj. cyberataki. Inwestycje w zaawansowane systemy bezpieczeństwa staną się kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej. Niezawodność dostaw energii będzie priorytetem, a kluczowym aspektem w najbliższej przyszłości będzie modernizacja sieci wzmacniająca jej odporność na awarie i dywersyfikacja źródeł energii.

Czytaj dalej