16.11.2022

O taniej energii na 2023 rok, czyli, co zrobić, aby skorzystać z cen preferencyjnych

Tagi

cena
Energetyka
energia
energia elektryczna
jst
małe przedsiębiorstwo
oświadczenie
Oszczędność
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność
średnie przedsiębiorstwo
ustawa ograniczająca ceny

Autor

Arkadiusz Somnicki

Członek Zarządu

30 listopada 2022r. mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do zakupu energii elektrycznej w 2023 roku po preferencyjnej, maksymalnej cenie 785zł/MWh – terminowe złożenie dokumentu pozwoli skorzystać z taniej energii już od 1 grudnia 2022 roku. Zakup po cenach preferencyjnych dotyczy jedynie wybranych podmiotów. Są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.

Gwarantowana, maksymalna cena sprzedaży będzie obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku. Niektóre firmy, będą mogły również skorzystać z rekompensaty za zakup energii w poprzednich miesiącach 2022 roku. Są to firmy, które podpisały umowę sprzedaży na 2022 rok po 24.02.2022 lub te, które podpisały umowę na 2022 rok w terminie wcześniejszym, jednakże umowa ta umożliwiała zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, w ramach której co najmniej jedna transza zakupu energii na 2022 rok została zrealizowana po 24.02.2022r.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia w terminie do 30.11.2022r. i dostarczy sprzedawcy dokument w terminie późniejszym, zakup energii po preferencyjnej cenie zostanie zrealizowany od kolejnego miesiąca (np. przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie w grudniu, mogą liczyć na zastosowanie maksymalnej ceny w rozliczeniach od stycznia 2023 roku).

Oświadczenia należy złożyć do aktualnego w danym okresie sprzedawcy energii (może być to np. dwóch różnych sprzedawców – pierwszy na 2022 rok, drugi na 2023 rok). Oświadczenie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej: Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Możliwość zastosowania ceny maksymalnej wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Z treścią ustawy można zapoznać się na stronie: Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Nowe regulacje prawne wprowadziły sporo zamieszania na rynku. Konieczność zastosowania przez sprzedawców energii preferencyjnych warunków rozliczeń swoich odbiorców niesie dla nich wysokie ryzyko poniesienia straty. Sprzedawcy obawiają się, że otrzymane w przyszłości rekompensaty nie pokryją strat wynikających z rozliczeń przedsiębiorców z zastosowaniem cen maksymalnych, co może doprowadzić do upadłości wielu z nich. Aby zniwelować ryzyko prowadzenia działalności, część sprzedawców już teraz mocno ograniczyła lub wręcz wstrzymała przedkładanie ofert sprzedaży energii. To spory problem dla przedsiębiorców, których aktualna umowa wygasa z końcem 2022 roku.

Innym problemem, z którym mierzą się firmy, szczególnie te funkcjonujące w ramach holdingów, czy grup kapitałowych, ma charakter prawny – firmy te szukają odpowiedzi, czy są uprawnione do skorzystania z cen maksymalnych – w ramach grup, funkcjonuje często wiele podmiotów, które osobno są uprawnione do skorzystania z „taniego” prądu, jednak w ramach grupy kapitałowej może okazać się że sytuacja może wyglądać zgoła odmiennie.

W ramach świadczenia usługi kompleksowej opieki energetycznej, pomagamy przedsiębiorcom w bezpiecznym i skutecznym sprostaniu nowym wymaganiom regulacyjnym. Wspólnie z firmami uzupełniamy oświadczenia, ale i pomagamy w rozwiązaniu dylematów prawnych dotyczących kwalifikacji do grupy przedsiębiorstw uprawnionych.

Adam Wlizło

Członek Zarządu

Zobacz również

Więcej aktualności

20.09.2023

O cenach energii i gazu dla Pracodawców Pomorza

20 września 2023 roku odbyły się warsztaty "Ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego", zorganizowane przez Pracodawców Pomorza z siedzibą w Gdańsku, w czasie których, wspólnie z Kancelarią Radców Prawnych MGS LAW, mieliśmy przyjemność przedstawić licznie zgromadzonym przedstawicielom pomorskich firm rekomendacje w zakresie zabezpieczenia cen mediów na kolejne lata.

Na spotkaniu zmierzliśmy się z analizą obecnych i prognozowanych uwarunkowań rynkowych, dokonaliśmy oceny ich wpływu na przyszłe rachunki za energię i gaz, omówiliśmy też zmiany w prawie po nowelizacjach prawa energetycznego.

Czytaj dalej

16.05.2023

Okiem eksperta. O zakupie energii elektrycznej na 2024 rok

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje aktualną, relatywnie dobrą sytuację rynkową i rozpoczęło już kontraktację energii elektrycznej na 2024 rok. W odróżnieniu do sytuacji z lat ubiegłych, część firm nawet ją zakończyła i dokonuje już zakupu na 2025 rok. Firmy, w przypadku których koszt zakupu energii ma istotny udział w całej strukturze kosztów, coraz częściej opierają swoje decyzje o zindywidualizowane, dopasowane do specyfiki działania strategie zakupowe, uwzględniające zarówno aktualne uwarunkowania rynkowe, jak i scenariusze postępowania w przypadku ich istotnej zmiany. Strategie te są podstawą wyboru modelu kontraktacji energii, pozwalają też realizować działania inwestycyjne lub zakupowe w zakresie nabierającej na znaczeniu zielonej energii.

Od połowy stycznia 2023 roku, giełdowe ceny energii na 2024 rok oscylują w przedziale 700-850zł/MWh. Można powiedzieć, że to nie lada promocja, zważywszy, że w poprzedzającym półroczu ceny te zasadniczo nie schodziły poniżej 1000zł/MWh, a w szczytowym momencie przybiły nawet 1800zł/MWh. Aktualne ceny dla firm są o ok. 100-200zł/MWh wyższe od cen giełdowych (wartość ta uwzględnia ponoszone przez sprzedawców koszty związane z profilowaniem i bilansowaniem odbiorców, tzw. „kolory”, akcyzę, koszty obsługi, ale i towarzyszące ryzyka zmiany cen i oczywiście marżę sprzedawców).

Czytaj dalej

12.05.2023

Dołącz do Enfree. Twoja przyszłość w energetyce.

Rynek energii stawia polskim firmom coraz więcej wyzwań. W Enfree pomagamy stawić im czoła - opracowujemy strategie zakupu energii na rzecz największych odbiorców w kraju i realizujemy dla nich procesy zakupowe.

Jeżeli znasz się na energetyce i chciałabyś/chciałbyś pracować razem z nami, napisz do nas. Szukamy wsparcia do naszego Zespołu.

Zadzwoń do nas: +48 695 000 690

Czytaj dalej