16.11.2022

O taniej energii na 2023 rok, czyli, co zrobić, aby skorzystać z cen preferencyjnych

Tagi

cena
Energetyka
energia
energia elektryczna
jst
małe przedsiębiorstwo
oświadczenie
Oszczędność
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność
średnie przedsiębiorstwo
ustawa ograniczająca ceny

Autor

Arkadiusz Somnicki

Członek Zarządu

30 listopada 2022r. mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do zakupu energii elektrycznej w 2023 roku po preferencyjnej, maksymalnej cenie 785zł/MWh – terminowe złożenie dokumentu pozwoli skorzystać z taniej energii już od 1 grudnia 2022 roku. Zakup po cenach preferencyjnych dotyczy jedynie wybranych podmiotów. Są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.

Gwarantowana, maksymalna cena sprzedaży będzie obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku. Niektóre firmy, będą mogły również skorzystać z rekompensaty za zakup energii w poprzednich miesiącach 2022 roku. Są to firmy, które podpisały umowę sprzedaży na 2022 rok po 24.02.2022 lub te, które podpisały umowę na 2022 rok w terminie wcześniejszym, jednakże umowa ta umożliwiała zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, w ramach której co najmniej jedna transza zakupu energii na 2022 rok została zrealizowana po 24.02.2022r.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia w terminie do 30.11.2022r. i dostarczy sprzedawcy dokument w terminie późniejszym, zakup energii po preferencyjnej cenie zostanie zrealizowany od kolejnego miesiąca (np. przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie w grudniu, mogą liczyć na zastosowanie maksymalnej ceny w rozliczeniach od stycznia 2023 roku).

Oświadczenia należy złożyć do aktualnego w danym okresie sprzedawcy energii (może być to np. dwóch różnych sprzedawców – pierwszy na 2022 rok, drugi na 2023 rok). Oświadczenie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej: Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Możliwość zastosowania ceny maksymalnej wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Z treścią ustawy można zapoznać się na stronie: Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Nowe regulacje prawne wprowadziły sporo zamieszania na rynku. Konieczność zastosowania przez sprzedawców energii preferencyjnych warunków rozliczeń swoich odbiorców niesie dla nich wysokie ryzyko poniesienia straty. Sprzedawcy obawiają się, że otrzymane w przyszłości rekompensaty nie pokryją strat wynikających z rozliczeń przedsiębiorców z zastosowaniem cen maksymalnych, co może doprowadzić do upadłości wielu z nich. Aby zniwelować ryzyko prowadzenia działalności, część sprzedawców już teraz mocno ograniczyła lub wręcz wstrzymała przedkładanie ofert sprzedaży energii. To spory problem dla przedsiębiorców, których aktualna umowa wygasa z końcem 2022 roku.

Innym problemem, z którym mierzą się firmy, szczególnie te funkcjonujące w ramach holdingów, czy grup kapitałowych, ma charakter prawny – firmy te szukają odpowiedzi, czy są uprawnione do skorzystania z cen maksymalnych – w ramach grup, funkcjonuje często wiele podmiotów, które osobno są uprawnione do skorzystania z „taniego” prądu, jednak w ramach grupy kapitałowej może okazać się że sytuacja może wyglądać zgoła odmiennie.

W ramach świadczenia usługi kompleksowej opieki energetycznej, pomagamy przedsiębiorcom w bezpiecznym i skutecznym sprostaniu nowym wymaganiom regulacyjnym. Wspólnie z firmami uzupełniamy oświadczenia, ale i pomagamy w rozwiązaniu dylematów prawnych dotyczących kwalifikacji do grupy przedsiębiorstw uprawnionych.

Adam Wlizło

Członek Zarządu

Zobacz również

Więcej aktualności

21.06.2024

Przetarg na zakup energii w modelu giełdowym, czyli sposób na optymalizację kosztów instytucji publicznej

Zakup energii w oparciu o model giełdowy pozwala na kontraktację całości lub części wolumenu po aktualnych cenach rynkowych. Zakup odbywa się w oparciu o transze indeksowane do cen z Towarowej Giełdy Energii (TGE). Dzięki temu rozwiązaniu, instytucje publiczne zyskały dostęp do rynku hurtowego energii przez pośrednika (sprzedawcę) i mogą samodzielnie decydować, kiedy i w jakiej ilości dokonają zakupu całości lub części wolumenu, który zużyją w przyszłości. To dobre rozwiązanie – rozkładając zakup na dłuższy okres instytucje publiczne zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania korzystnych cen.

Zakup giełdowy, dostępny dla odbiorców zużywających co najmniej kilkaset MWh energii rocznie, zwiększa szansę wygenerowania oszczędności w porównaniu do zakupu po stałej cenie, zmniejsza bowiem ryzyka po stronie samych sprzedawców energii. Należy jednak pamiętać, że ta forma zakupu wiąże się z ryzykiem wzrostu notowań giełdowych, co w przypadku niedostatecznej kontroli procesu zakupowego, może skutkować wyższą końcową ceny energii.

Czytaj dalej

28.05.2024

Webinar – Odkryj oszczędności: strategie redukcji kosztów energii i gazu

Jesteś przedsiębiorcą? Interesuje Cię temat zabezpieczenia ceny energii i gazu na 2025 rok i lata kolejne? Z niepokojem obserwujesz sytuację na rynkach światowych i zastanawiasz się, jak ewentualny rozwój kryzysu geopolitycznego może mieć wpływ na ceny mediów?

Webinar Enfree - Odkryj oszczędności: strategie redukcji kosztów energii i gazu.

𝟲 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 | 𝟏𝟏:𝟎𝟎-𝟏𝟐:𝟎𝟎


Zarejestruj się już dziś! Rejestracja na Webinar Enfree

Arkadiusz Somnicki i Adam Wlizło przedstawią sprawdzone strategie i nowatorskie rozwiązania, które generują realne oszczędności.

W agendzie między innymi:
💡Przygotowanie do roku 2025 – umowa, wypowiedzenie, zmiana sprzedawcy.
💡Giełdowy model zakupu – w czym jest lepszy od stałej ceny?
💡Przyszłość cen energii: rola fotowoltaiki w kształtowaniu rynku.
💡Sesja Q&A.

Czytaj dalej

23.02.2024

Energetyka przyszłości – od magazynów energii po taryfy dynamiczne

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) otwiera przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy. W obliczu wyzwań związanych z przyłączaniem nowych OZE do sieci elektroenergetycznej, technologie magazynowania stają się coraz bardziej istotnym elementem. Instalacje hybrydowe, łączące źródła OZE z magazynami energii rozwijają się w szybkim tempie. To rozwiązanie nie tylko zwiększa niezależność od tradycyjnych źródeł i krajowego systemu, ale również podnosi bezpieczeństwo systemów energetycznych. Dzięki temu, prąd produkowany z instalacji OZE w szczycie produkcji (np. instalacji fotowoltaicznej w godzinach słonecznych) może być częściowo wykorzystywany na bieżące potrzeby, a reszta wyprodukowanej energii trafi do magazynu. To sprawi, że posiadacze takich zestawów staną się bardziej niezależni energetycznie, bez względu na profil zużycia, pod warunkiem zbudowania wystarczająco dużej mocy wytwórczej i magazynującej. Dodatkowym atutem środowiskowym jest możliwość uzyskania 100% zielonej energii dla swojego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie systemów elektroenergetycznych odbiorców do korzystania z taryf dynamicznych będzie interesującym tematem w 2024 roku. Mimo że uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) nie nastąpi w połowie 2024 roku, jak pierwotnie zakładano, to ten moment jest coraz bliższy. Wprowadzenie w pełni funkcjonalnego systemu spowoduje to, że odbiorcy zużywający nawet niewiele energii będą mieli możliwość korzystania z taryf dynamicznych, w których cena będzie różna dla każdych 15-minutowych okresów dostaw. Wprowadzenie do tego modelu automatyzacji zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję, pozwoli na lepsze zarządzanie przepływami energii, przewidywanie awarii i optymalizację dostaw. Sztuczna inteligencja zacznie odgrywać coraz większą rolę w sektorze energetycznym, od automatyzacji procesów po zaawansowane analizy. To nie tylko efektywność, ale także klucz do zrozumienia rynkowych tendencji. W miarę cyfryzacji sieci energetycznych, pojawi się nowe ryzyko, tj. cyberataki. Inwestycje w zaawansowane systemy bezpieczeństwa staną się kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej. Niezawodność dostaw energii będzie priorytetem, a kluczowym aspektem w najbliższej przyszłości będzie modernizacja sieci wzmacniająca jej odporność na awarie i dywersyfikacja źródeł energii.

Czytaj dalej