16.11.2022

O taniej energii na 2023 rok, czyli, co zrobić, aby skorzystać z cen preferencyjnych

Tagi

cena
Energetyka
energia
energia elektryczna
jst
małe przedsiębiorstwo
oświadczenie
Oszczędność
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność
średnie przedsiębiorstwo
ustawa ograniczająca ceny

Autor

Arkadiusz Somnicki

Członek Zarządu

30 listopada 2022r. mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do zakupu energii elektrycznej w 2023 roku po preferencyjnej, maksymalnej cenie 785zł/MWh – terminowe złożenie dokumentu pozwoli skorzystać z taniej energii już od 1 grudnia 2022 roku. Zakup po cenach preferencyjnych dotyczy jedynie wybranych podmiotów. Są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.

Gwarantowana, maksymalna cena sprzedaży będzie obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku. Niektóre firmy, będą mogły również skorzystać z rekompensaty za zakup energii w poprzednich miesiącach 2022 roku. Są to firmy, które podpisały umowę sprzedaży na 2022 rok po 24.02.2022 lub te, które podpisały umowę na 2022 rok w terminie wcześniejszym, jednakże umowa ta umożliwiała zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, w ramach której co najmniej jedna transza zakupu energii na 2022 rok została zrealizowana po 24.02.2022r.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia w terminie do 30.11.2022r. i dostarczy sprzedawcy dokument w terminie późniejszym, zakup energii po preferencyjnej cenie zostanie zrealizowany od kolejnego miesiąca (np. przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie w grudniu, mogą liczyć na zastosowanie maksymalnej ceny w rozliczeniach od stycznia 2023 roku).

Oświadczenia należy złożyć do aktualnego w danym okresie sprzedawcy energii (może być to np. dwóch różnych sprzedawców – pierwszy na 2022 rok, drugi na 2023 rok). Oświadczenie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej: Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Możliwość zastosowania ceny maksymalnej wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Z treścią ustawy można zapoznać się na stronie: Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Nowe regulacje prawne wprowadziły sporo zamieszania na rynku. Konieczność zastosowania przez sprzedawców energii preferencyjnych warunków rozliczeń swoich odbiorców niesie dla nich wysokie ryzyko poniesienia straty. Sprzedawcy obawiają się, że otrzymane w przyszłości rekompensaty nie pokryją strat wynikających z rozliczeń przedsiębiorców z zastosowaniem cen maksymalnych, co może doprowadzić do upadłości wielu z nich. Aby zniwelować ryzyko prowadzenia działalności, część sprzedawców już teraz mocno ograniczyła lub wręcz wstrzymała przedkładanie ofert sprzedaży energii. To spory problem dla przedsiębiorców, których aktualna umowa wygasa z końcem 2022 roku.

Innym problemem, z którym mierzą się firmy, szczególnie te funkcjonujące w ramach holdingów, czy grup kapitałowych, ma charakter prawny – firmy te szukają odpowiedzi, czy są uprawnione do skorzystania z cen maksymalnych – w ramach grup, funkcjonuje często wiele podmiotów, które osobno są uprawnione do skorzystania z „taniego” prądu, jednak w ramach grupy kapitałowej może okazać się że sytuacja może wyglądać zgoła odmiennie.

W ramach świadczenia usługi kompleksowej opieki energetycznej, pomagamy przedsiębiorcom w bezpiecznym i skutecznym sprostaniu nowym wymaganiom regulacyjnym. Wspólnie z firmami uzupełniamy oświadczenia, ale i pomagamy w rozwiązaniu dylematów prawnych dotyczących kwalifikacji do grupy przedsiębiorstw uprawnionych.

Adam Wlizło

Członek Zarządu

Zobacz również

Więcej aktualności

16.11.2022

O taniej energii na 2023 rok, czyli, co zrobić, aby skorzystać z cen preferencyjnych

Gwarantowana, maksymalna cena sprzedaży będzie obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku. Niektóre firmy, będą mogły również skorzystać z rekompensaty za zakup energii w poprzednich miesiącach 2022 roku. Są to firmy, które podpisały umowę sprzedaży na 2022 rok po 24.02.2022 lub te, które podpisały umowę na 2022 rok w terminie wcześniejszym, jednakże umowa ta umożliwiała zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, w ramach której co najmniej jedna transza zakupu energii na 2022 rok została zrealizowana po 24.02.2022r.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia w terminie do 30.11.2022r. i dostarczy sprzedawcy dokument w terminie późniejszym, zakup energii po preferencyjnej cenie zostanie zrealizowany od kolejnego miesiąca (np. przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie w grudniu, mogą liczyć na zastosowanie maksymalnej ceny w rozliczeniach od stycznia 2023 roku).

Czytaj dalej

29.08.2022

O kontraktach cPPA, czyli szansa na tanią energię ze źródeł OZE

Kontrakty typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreements) weszły na salony polskiej elektroenergetyki zaledwie kilka lat temu. Pierwszymi, chętnymi do skorzystania z kontraktów byli przodownicy rynku, kreujący trend współodpowiedzialności za środowisko, jak również przedsiębiorcy, dla których istotne było zagwarantowanie stałej ceny zakupu w horyzoncie co najmniej kilku kolejnych lat. Umowy te zawierane są zwykle na okres 5-10 lat, co wynika z wymogów stawianych przez wytwórców OZE (zawierając takie kontrakty, wytwórcy OZE umożliwiają finansowanie budowanych źródeł, przede wszystkim farm fotowoltaicznych i wiatrowych).

Czytaj dalej

24.06.2022

Ceny energii na 2023 rok. O ryzyku zakupu energii po cenach rynku SPOT

Jak to jest z tymi cenami energii? Kupić energię na 2023 rok teraz, czy czekać z zakupem do jesieni z nadzieją na obniżenie cen? Dokonać zakupu po cenie z góry określonej, czy wybrać mechanizm ustalania ceny w oparciu o indeksy giełdowe? Zdecydować się na zakup energii w oparciu o wieloletnie kontrakty cPPA, czy podjąć decyzję o inwestycji we własne źródła wytwarzania energii?

Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: to zależy. W skali makro zależy od geopolityki. Cen węgla, gazu, uprawnień do emisji. Sytuacji na rynkach europejskich i narastającej niepewności dostaw surowców. Unijnych czy lokalnych decyzji politycznych przyspieszających lub hamujących rozwój sektora energetycznego. W skali mikro zależy od sytuacji konkretnej firmy. Jej profilu działalności, aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej, świadomości rynkowej, jak również od skłonności do podejmowania ryzyka przez jej kierownictwo.

Czytaj dalej