16.11.2022

O taniej energii na 2023 rok, czyli, co zrobić, aby skorzystać z cen preferencyjnych

Tagi

cena
Energetyka
energia
energia elektryczna
jst
małe przedsiębiorstwo
oświadczenie
Oszczędność
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność
średnie przedsiębiorstwo
ustawa ograniczająca ceny

Autor

Arkadiusz Somnicki

Członek Zarządu

30 listopada 2022r. mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do zakupu energii elektrycznej w 2023 roku po preferencyjnej, maksymalnej cenie 785zł/MWh – terminowe złożenie dokumentu pozwoli skorzystać z taniej energii już od 1 grudnia 2022 roku. Zakup po cenach preferencyjnych dotyczy jedynie wybranych podmiotów. Są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.

Gwarantowana, maksymalna cena sprzedaży będzie obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku. Niektóre firmy, będą mogły również skorzystać z rekompensaty za zakup energii w poprzednich miesiącach 2022 roku. Są to firmy, które podpisały umowę sprzedaży na 2022 rok po 24.02.2022 lub te, które podpisały umowę na 2022 rok w terminie wcześniejszym, jednakże umowa ta umożliwiała zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, w ramach której co najmniej jedna transza zakupu energii na 2022 rok została zrealizowana po 24.02.2022r.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia w terminie do 30.11.2022r. i dostarczy sprzedawcy dokument w terminie późniejszym, zakup energii po preferencyjnej cenie zostanie zrealizowany od kolejnego miesiąca (np. przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie w grudniu, mogą liczyć na zastosowanie maksymalnej ceny w rozliczeniach od stycznia 2023 roku).

Oświadczenia należy złożyć do aktualnego w danym okresie sprzedawcy energii (może być to np. dwóch różnych sprzedawców – pierwszy na 2022 rok, drugi na 2023 rok). Oświadczenie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej: Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Możliwość zastosowania ceny maksymalnej wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Z treścią ustawy można zapoznać się na stronie: Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Nowe regulacje prawne wprowadziły sporo zamieszania na rynku. Konieczność zastosowania przez sprzedawców energii preferencyjnych warunków rozliczeń swoich odbiorców niesie dla nich wysokie ryzyko poniesienia straty. Sprzedawcy obawiają się, że otrzymane w przyszłości rekompensaty nie pokryją strat wynikających z rozliczeń przedsiębiorców z zastosowaniem cen maksymalnych, co może doprowadzić do upadłości wielu z nich. Aby zniwelować ryzyko prowadzenia działalności, część sprzedawców już teraz mocno ograniczyła lub wręcz wstrzymała przedkładanie ofert sprzedaży energii. To spory problem dla przedsiębiorców, których aktualna umowa wygasa z końcem 2022 roku.

Innym problemem, z którym mierzą się firmy, szczególnie te funkcjonujące w ramach holdingów, czy grup kapitałowych, ma charakter prawny – firmy te szukają odpowiedzi, czy są uprawnione do skorzystania z cen maksymalnych – w ramach grup, funkcjonuje często wiele podmiotów, które osobno są uprawnione do skorzystania z „taniego” prądu, jednak w ramach grupy kapitałowej może okazać się że sytuacja może wyglądać zgoła odmiennie.

W ramach świadczenia usługi kompleksowej opieki energetycznej, pomagamy przedsiębiorcom w bezpiecznym i skutecznym sprostaniu nowym wymaganiom regulacyjnym. Wspólnie z firmami uzupełniamy oświadczenia, ale i pomagamy w rozwiązaniu dylematów prawnych dotyczących kwalifikacji do grupy przedsiębiorstw uprawnionych.

Adam Wlizło

Członek Zarządu

Zobacz również

Więcej aktualności

23.02.2024

Energetyka przyszłości – od magazynów energii po taryfy dynamiczne

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) otwiera przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy. W obliczu wyzwań związanych z przyłączaniem nowych OZE do sieci elektroenergetycznej, technologie magazynowania stają się coraz bardziej istotnym elementem. Instalacje hybrydowe, łączące źródła OZE z magazynami energii rozwijają się w szybkim tempie. To rozwiązanie nie tylko zwiększa niezależność od tradycyjnych źródeł i krajowego systemu, ale również podnosi bezpieczeństwo systemów energetycznych. Dzięki temu, prąd produkowany z instalacji OZE w szczycie produkcji (np. instalacji fotowoltaicznej w godzinach słonecznych) może być częściowo wykorzystywany na bieżące potrzeby, a reszta wyprodukowanej energii trafi do magazynu. To sprawi, że posiadacze takich zestawów staną się bardziej niezależni energetycznie, bez względu na profil zużycia, pod warunkiem zbudowania wystarczająco dużej mocy wytwórczej i magazynującej. Dodatkowym atutem środowiskowym jest możliwość uzyskania 100% zielonej energii dla swojego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie systemów elektroenergetycznych odbiorców do korzystania z taryf dynamicznych będzie interesującym tematem w 2024 roku. Mimo że uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) nie nastąpi w połowie 2024 roku, jak pierwotnie zakładano, to ten moment jest coraz bliższy. Wprowadzenie w pełni funkcjonalnego systemu spowoduje to, że odbiorcy zużywający nawet niewiele energii będą mieli możliwość korzystania z taryf dynamicznych, w których cena będzie różna dla każdych 15-minutowych okresów dostaw. Wprowadzenie do tego modelu automatyzacji zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję, pozwoli na lepsze zarządzanie przepływami energii, przewidywanie awarii i optymalizację dostaw. Sztuczna inteligencja zacznie odgrywać coraz większą rolę w sektorze energetycznym, od automatyzacji procesów po zaawansowane analizy. To nie tylko efektywność, ale także klucz do zrozumienia rynkowych tendencji. W miarę cyfryzacji sieci energetycznych, pojawi się nowe ryzyko, tj. cyberataki. Inwestycje w zaawansowane systemy bezpieczeństwa staną się kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej. Niezawodność dostaw energii będzie priorytetem, a kluczowym aspektem w najbliższej przyszłości będzie modernizacja sieci wzmacniająca jej odporność na awarie i dywersyfikacja źródeł energii.

Czytaj dalej

19.01.2024

Dynamiczne spadki cen i globalne wyzwania, czyli rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego na początku 2024 roku

Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

W pierwszych tygodniach 2024 roku obserwowaliśmy spadki cen energii elektrycznej na polskim rynku, co jest kontynuacją trendu z czwartego kwartału 2023 roku. W dniu 29 grudnia 2023 roku (ostatni roboczy dzień roku poprzedzającego rok dostawy 2024) cena produktu rocznego BASE_Y_24, ustaliła się na poziomie 490 zł/MWh. Warto zauważyć, że minimalna cena energii, osiągnięta w grudniu ubiegłego roku, wyniosła ok. 471 zł/MWh, co stanowi najniższy poziom od 24 listopada 2021 roku.
W przypadku pozostałych produktów na rynku terminowym (kwartalne, miesięczne oraz roczne z dostawą w kolejnych latach), również odnotowaliśmy spadki cen. Dostępne aktualnie do zakupu kontrakty terminowe z dostawą w roku 2024 to te na kwartały drugi, trzeci i czwarty, a także wszystkie kontrakty miesięczne (z wyjątkiem stycznia) oraz sezonowe i tygodniowe. Poniższa tabela prezentuje porównanie cen giełdowych z dnia 17 stycznia 2024 roku do cen notowanych 29 grudnia 2023 roku na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) dla głównych produktów terminowych oraz ceny SPOT (Rynek Dnia Następnego) w indeksie TGe24.

Czytaj dalej

03.10.2023

Co słychać na rynku gazu ziemnego? Ceny, trendy i wydarzenia w 3 kwartale 2023 roku

Wrzesień 2023 roku był miesiącem obfitującym w wydarzenia na polskim rynku gazu. Zbliżamy się do kluczowego, jesienno-zimowego okresu w roku. Jest to statystycznie najdroższy sezon ze względu na zwiększone zapotrzebowanie gazu dla potrzeb grzewczych.

Jednym z głównych wydarzeń na rynku gazu we wrześniu była groźba strajku pracowników sektora LNG w Australii (dot. firmy Chevron), który przy całkowitym wstrzymaniu produkcji mógł wpłynąć na około 7% globalnej podaży gazu LNG (z ang. liquefied natural gas - skroplony gaz ziemny). Szczęśliwie dla odbiorców, harmonogram załadunkowy LNG nie został zaburzony. Ostatecznie, strajk zakończył się po tym, jak Chevron i Offshore Alliance zaakceptowały nowe propozycje dotyczące warunków zatrudnienia. Wydarzenia te, mimo że nie dotyczyły bezpośrednio polskiego rynku, znacząco przyczyniły się do zmienności cen na giełdzie Dutch TTF, która jest punktem odniesienia dla krajów Europy. Ceny wahały się od 47,65 EUR/MWh do 53,10 EUR/MWh, co oznacza zmienność na poziomie 11%. Podsumowując, strajk pracowników Chevron miał potencjalny wpływ na globalną podaż LNG i ceny gazu, ale ostatecznie nie wpłynął znacząco na rynek dzięki szybkiemu rozwiązaniu konfliktu.

Czytaj dalej