15.04.2022

O zakupie gazu ziemnego w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego

Tagi

cena
Duża firma
Energetyka
gaz
gaz ziemny
Oszczędność
rachunek
rentowność
rynek gazu

Autor

Arkadiusz Somnicki

W jaki sposób utrzymujące się na wysokim poziomie ceny gazu ziemnego wpłyną na kształt dotychczasowego rynku zmieniając udziały rynkowe sprzedawców ale i oferowane przez nich produkty? Weryfikacja silnych i słabych stron poszczególnych uczestników rynku dokonuje się już teraz, a jedną z głównych sił napędowych przyspieszających zmiany są przedsiębiorcy poszukujący tańszych alternatyw zakupu błękitnego paliwa. Czy zmiana sprzedawcy gazu, a może jego zakup w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego są szansą na obniżenie rachunku?

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki, od początku liberalizacji rynku gazu, sprzedawcę gazu zmieniło 281 tys. z ok. 6,5 mln wszystkich odbiorców (stan na Q3 2021r.), z czego tylko 5% stanowili odbiorcy przemysłowi (grupy taryfowe o oznaczeniach od W5 do W10). Niekwestionowany prym w sprzedaży gazu w Polsce wiedzie GK PGNiG z udziałem rynkowym w 2020 roku na poziomie ok. 85%. W niedługim czasie dowiemy się, jak aktualna sytuacja wpłynie na nowy rozkład udziałów rynkowych (zgodnie z danymi URE, na koniec 2020 r. w Polsce było ok. 90 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w obrocie gazem ziemnym, przy czym koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 185 podmiotów).

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany (w dzisiejszych czasach przede wszystkim poziom oferowanej ceny), a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Ceny paliwa gazowego oferowanego przez różnych sprzedawców często różnią się o kilka lub nawet kilkanaście procent, a istotny wzrost różnic cenowych obserwujemy od wybuchu wojny w Ukrainie. Większość sprzedawców wyznacza ceny w oparciu o aktualne, giełdowe notowania cen gazu doliczając akcyzę, koszt tzw. białych certyfikatów, marżę ale i odgrywające w ostatnich miesiącach ważną rolę narzuty pozwalające zabezpieczyć ryzyka handlowe sprzedawców. Aktualne ceny gazu na 2023 rok notowane na Towarowej Giełdzie Energii przewyższają poziom 465zł/MWh (aktualizacja na dzień 25.04.2022)., co oznacza ponad pięciokrotny wzrost cen na przestrzeni ostatniego roku.

W przestrzeni publicznej wiele powiedziano nt. przewidywań przyszłych cen gazu. Politycy, dziennikarze i inni komentatorzy obstawiają często tylko jeden kierunek zmian (oczekiwanie dalszych wzrostów cen albo odwrócenie trendu w kierunku spadkowym). Nieśmiało przebija się komunikat doświadczonych analityków, podpowiadających, że w aktualnych uwarunkowaniach geopolitycznych trudno o jednoznaczną prognozę cen gazu. W oparciu o aktualną wiedzę rynkową warto jednak określić prawdopodobieństwo dalszych wzrostów albo obniżenia cen. Taka ocena rynku stanie się podstawą przygotowania strategii przedsiębiorstwa uwzględniającą taktyki zakupu w przypadku materializacji poszczególnych scenariuszy cenowych. Ważne jest, aby strategia bezpośrednio korelowała z dostępnymi na rynku produktami, które określają możliwe warunki zakupu paliwa gazowego.

Jednym z najbardziej ciekawych, dostępnych na rynku rozwiązań produktowych jest zakup w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego produktów gazowych. W zależności od obserwowanych na rynku zmian cen, firmy mają możliwość podjęcia decyzji o przyspieszeniu lub odłożeniu w czasie zakupu poszczególnych transz gazu (zwykle sprzedawcy dają możliwość zakupu co najmniej kilku transz, zaznaczając jednocześnie, że minimalna ilość kupowanego gazu nie powinna być mniejsza niż wskazany w umowie procent całkowitego wolumenu). Taktyka zakupu mniejszych ilości gazu w różnych okresach czasu przynosi wymierne korzyści, o ile dysponuje się odpowiednią wiedzą rynkową, pozwalającą w racjonalny sposób dokonać oceny poziomu aktualnych cen i ich przyszłych zmian. Warto wspomnieć, że jest możliwość zakupu tylko jednego rodzaju produktu – kontraktu pasmowego ale z różnym okresem dostawy (miesiąc, kwartał, rok i co charakterystyczne dla rynku gazu, również sezon letni lub zimowy).

Zobacz również

Więcej aktualności

16.11.2022

O taniej energii na 2023 rok, czyli, co zrobić, aby skorzystać z cen preferencyjnych

Gwarantowana, maksymalna cena sprzedaży będzie obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku. Niektóre firmy, będą mogły również skorzystać z rekompensaty za zakup energii w poprzednich miesiącach 2022 roku. Są to firmy, które podpisały umowę sprzedaży na 2022 rok po 24.02.2022 lub te, które podpisały umowę na 2022 rok w terminie wcześniejszym, jednakże umowa ta umożliwiała zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, w ramach której co najmniej jedna transza zakupu energii na 2022 rok została zrealizowana po 24.02.2022r.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia w terminie do 30.11.2022r. i dostarczy sprzedawcy dokument w terminie późniejszym, zakup energii po preferencyjnej cenie zostanie zrealizowany od kolejnego miesiąca (np. przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie w grudniu, mogą liczyć na zastosowanie maksymalnej ceny w rozliczeniach od stycznia 2023 roku).

Czytaj dalej

29.08.2022

O kontraktach cPPA, czyli szansa na tanią energię ze źródeł OZE

Kontrakty typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreements) weszły na salony polskiej elektroenergetyki zaledwie kilka lat temu. Pierwszymi, chętnymi do skorzystania z kontraktów byli przodownicy rynku, kreujący trend współodpowiedzialności za środowisko, jak również przedsiębiorcy, dla których istotne było zagwarantowanie stałej ceny zakupu w horyzoncie co najmniej kilku kolejnych lat. Umowy te zawierane są zwykle na okres 5-10 lat, co wynika z wymogów stawianych przez wytwórców OZE (zawierając takie kontrakty, wytwórcy OZE umożliwiają finansowanie budowanych źródeł, przede wszystkim farm fotowoltaicznych i wiatrowych).

Czytaj dalej

24.06.2022

Ceny energii na 2023 rok. O ryzyku zakupu energii po cenach rynku SPOT

Jak to jest z tymi cenami energii? Kupić energię na 2023 rok teraz, czy czekać z zakupem do jesieni z nadzieją na obniżenie cen? Dokonać zakupu po cenie z góry określonej, czy wybrać mechanizm ustalania ceny w oparciu o indeksy giełdowe? Zdecydować się na zakup energii w oparciu o wieloletnie kontrakty cPPA, czy podjąć decyzję o inwestycji we własne źródła wytwarzania energii?

Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: to zależy. W skali makro zależy od geopolityki. Cen węgla, gazu, uprawnień do emisji. Sytuacji na rynkach europejskich i narastającej niepewności dostaw surowców. Unijnych czy lokalnych decyzji politycznych przyspieszających lub hamujących rozwój sektora energetycznego. W skali mikro zależy od sytuacji konkretnej firmy. Jej profilu działalności, aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej, świadomości rynkowej, jak również od skłonności do podejmowania ryzyka przez jej kierownictwo.

Czytaj dalej