15.04.2022

O zakupie gazu ziemnego w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego

Tagi

cena
Duża firma
Energetyka
gaz
gaz ziemny
Oszczędność
rachunek
rentowność
rynek gazu

Autor

Arkadiusz Somnicki

W jaki sposób utrzymujące się na wysokim poziomie ceny gazu ziemnego wpłyną na kształt dotychczasowego rynku zmieniając udziały rynkowe sprzedawców ale i oferowane przez nich produkty? Weryfikacja silnych i słabych stron poszczególnych uczestników rynku dokonuje się już teraz, a jedną z głównych sił napędowych przyspieszających zmiany są przedsiębiorcy poszukujący tańszych alternatyw zakupu błękitnego paliwa. Czy zmiana sprzedawcy gazu, a może jego zakup w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego są szansą na obniżenie rachunku?

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki, od początku liberalizacji rynku gazu, sprzedawcę gazu zmieniło 281 tys. z ok. 6,5 mln wszystkich odbiorców (stan na Q3 2021r.), z czego tylko 5% stanowili odbiorcy przemysłowi (grupy taryfowe o oznaczeniach od W5 do W10). Niekwestionowany prym w sprzedaży gazu w Polsce wiedzie GK PGNiG z udziałem rynkowym w 2020 roku na poziomie ok. 85%. W niedługim czasie dowiemy się, jak aktualna sytuacja wpłynie na nowy rozkład udziałów rynkowych (zgodnie z danymi URE, na koniec 2020 r. w Polsce było ok. 90 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w obrocie gazem ziemnym, przy czym koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 185 podmiotów).

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany (w dzisiejszych czasach przede wszystkim poziom oferowanej ceny), a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Ceny paliwa gazowego oferowanego przez różnych sprzedawców często różnią się o kilka lub nawet kilkanaście procent, a istotny wzrost różnic cenowych obserwujemy od wybuchu wojny w Ukrainie. Większość sprzedawców wyznacza ceny w oparciu o aktualne, giełdowe notowania cen gazu doliczając akcyzę, koszt tzw. białych certyfikatów, marżę ale i odgrywające w ostatnich miesiącach ważną rolę narzuty pozwalające zabezpieczyć ryzyka handlowe sprzedawców. Aktualne ceny gazu na 2023 rok notowane na Towarowej Giełdzie Energii przewyższają poziom 465zł/MWh (aktualizacja na dzień 25.04.2022)., co oznacza ponad pięciokrotny wzrost cen na przestrzeni ostatniego roku.

W przestrzeni publicznej wiele powiedziano nt. przewidywań przyszłych cen gazu. Politycy, dziennikarze i inni komentatorzy obstawiają często tylko jeden kierunek zmian (oczekiwanie dalszych wzrostów cen albo odwrócenie trendu w kierunku spadkowym). Nieśmiało przebija się komunikat doświadczonych analityków, podpowiadających, że w aktualnych uwarunkowaniach geopolitycznych trudno o jednoznaczną prognozę cen gazu. W oparciu o aktualną wiedzę rynkową warto jednak określić prawdopodobieństwo dalszych wzrostów albo obniżenia cen. Taka ocena rynku stanie się podstawą przygotowania strategii przedsiębiorstwa uwzględniającą taktyki zakupu w przypadku materializacji poszczególnych scenariuszy cenowych. Ważne jest, aby strategia bezpośrednio korelowała z dostępnymi na rynku produktami, które określają możliwe warunki zakupu paliwa gazowego.

Jednym z najbardziej ciekawych, dostępnych na rynku rozwiązań produktowych jest zakup w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego produktów gazowych. W zależności od obserwowanych na rynku zmian cen, firmy mają możliwość podjęcia decyzji o przyspieszeniu lub odłożeniu w czasie zakupu poszczególnych transz gazu (zwykle sprzedawcy dają możliwość zakupu co najmniej kilku transz, zaznaczając jednocześnie, że minimalna ilość kupowanego gazu nie powinna być mniejsza niż wskazany w umowie procent całkowitego wolumenu). Taktyka zakupu mniejszych ilości gazu w różnych okresach czasu przynosi wymierne korzyści, o ile dysponuje się odpowiednią wiedzą rynkową, pozwalającą w racjonalny sposób dokonać oceny poziomu aktualnych cen i ich przyszłych zmian. Warto wspomnieć, że jest możliwość zakupu tylko jednego rodzaju produktu – kontraktu pasmowego ale z różnym okresem dostawy (miesiąc, kwartał, rok i co charakterystyczne dla rynku gazu, również sezon letni lub zimowy).

Zobacz również

Więcej aktualności

03.10.2023

Co słychać na rynku gazu ziemnego? Ceny, trendy i wydarzenia w 3 kwartale 2023 roku

Wrzesień 2023 roku był miesiącem obfitującym w wydarzenia na polskim rynku gazu. Zbliżamy się do kluczowego, jesienno-zimowego okresu w roku. Jest to statystycznie najdroższy sezon ze względu na zwiększone zapotrzebowanie gazu dla potrzeb grzewczych.

Jednym z głównych wydarzeń na rynku gazu we wrześniu była groźba strajku pracowników sektora LNG w Australii (dot. firmy Chevron), który przy całkowitym wstrzymaniu produkcji mógł wpłynąć na około 7% globalnej podaży gazu LNG (z ang. liquefied natural gas - skroplony gaz ziemny). Szczęśliwie dla odbiorców, harmonogram załadunkowy LNG nie został zaburzony. Ostatecznie, strajk zakończył się po tym, jak Chevron i Offshore Alliance zaakceptowały nowe propozycje dotyczące warunków zatrudnienia. Wydarzenia te, mimo że nie dotyczyły bezpośrednio polskiego rynku, znacząco przyczyniły się do zmienności cen na giełdzie Dutch TTF, która jest punktem odniesienia dla krajów Europy. Ceny wahały się od 47,65 EUR/MWh do 53,10 EUR/MWh, co oznacza zmienność na poziomie 11%. Podsumowując, strajk pracowników Chevron miał potencjalny wpływ na globalną podaż LNG i ceny gazu, ale ostatecznie nie wpłynął znacząco na rynek dzięki szybkiemu rozwiązaniu konfliktu.

Czytaj dalej

20.09.2023

O cenach energii i gazu dla Pracodawców Pomorza

20 września 2023 roku odbyły się warsztaty "Ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego", zorganizowane przez Pracodawców Pomorza z siedzibą w Gdańsku, w czasie których, wspólnie z Kancelarią Radców Prawnych MGS LAW, mieliśmy przyjemność przedstawić licznie zgromadzonym przedstawicielom pomorskich firm rekomendacje w zakresie zabezpieczenia cen mediów na kolejne lata.

Na spotkaniu zmierzliśmy się z analizą obecnych i prognozowanych uwarunkowań rynkowych, dokonaliśmy oceny ich wpływu na przyszłe rachunki za energię i gaz, omówiliśmy też zmiany w prawie po nowelizacjach prawa energetycznego.

Czytaj dalej

16.05.2023

Okiem eksperta. O zakupie energii elektrycznej na 2024 rok

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje aktualną, relatywnie dobrą sytuację rynkową i rozpoczęło już kontraktację energii elektrycznej na 2024 rok. W odróżnieniu do sytuacji z lat ubiegłych, część firm nawet ją zakończyła i dokonuje już zakupu na 2025 rok. Firmy, w przypadku których koszt zakupu energii ma istotny udział w całej strukturze kosztów, coraz częściej opierają swoje decyzje o zindywidualizowane, dopasowane do specyfiki działania strategie zakupowe, uwzględniające zarówno aktualne uwarunkowania rynkowe, jak i scenariusze postępowania w przypadku ich istotnej zmiany. Strategie te są podstawą wyboru modelu kontraktacji energii, pozwalają też realizować działania inwestycyjne lub zakupowe w zakresie nabierającej na znaczeniu zielonej energii.

Od połowy stycznia 2023 roku, giełdowe ceny energii na 2024 rok oscylują w przedziale 700-850zł/MWh. Można powiedzieć, że to nie lada promocja, zważywszy, że w poprzedzającym półroczu ceny te zasadniczo nie schodziły poniżej 1000zł/MWh, a w szczytowym momencie przybiły nawet 1800zł/MWh. Aktualne ceny dla firm są o ok. 100-200zł/MWh wyższe od cen giełdowych (wartość ta uwzględnia ponoszone przez sprzedawców koszty związane z profilowaniem i bilansowaniem odbiorców, tzw. „kolory”, akcyzę, koszty obsługi, ale i towarzyszące ryzyka zmiany cen i oczywiście marżę sprzedawców).

Czytaj dalej