15.04.2022

O zakupie gazu ziemnego w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego

Tagi

cena
Duża firma
Energetyka
gaz
gaz ziemny
Oszczędność
rachunek
rentowność
rynek gazu

Autor

Arkadiusz Somnicki

W jaki sposób utrzymujące się na wysokim poziomie ceny gazu ziemnego wpłyną na kształt dotychczasowego rynku zmieniając udziały rynkowe sprzedawców ale i oferowane przez nich produkty? Weryfikacja silnych i słabych stron poszczególnych uczestników rynku dokonuje się już teraz, a jedną z głównych sił napędowych przyspieszających zmiany są przedsiębiorcy poszukujący tańszych alternatyw zakupu błękitnego paliwa. Czy zmiana sprzedawcy gazu, a może jego zakup w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego są szansą na obniżenie rachunku?

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki, od początku liberalizacji rynku gazu, sprzedawcę gazu zmieniło 281 tys. z ok. 6,5 mln wszystkich odbiorców (stan na Q3 2021r.), z czego tylko 5% stanowili odbiorcy przemysłowi (grupy taryfowe o oznaczeniach od W5 do W10). Niekwestionowany prym w sprzedaży gazu w Polsce wiedzie GK PGNiG z udziałem rynkowym w 2020 roku na poziomie ok. 85%. W niedługim czasie dowiemy się, jak aktualna sytuacja wpłynie na nowy rozkład udziałów rynkowych (zgodnie z danymi URE, na koniec 2020 r. w Polsce było ok. 90 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w obrocie gazem ziemnym, przy czym koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 185 podmiotów).

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany (w dzisiejszych czasach przede wszystkim poziom oferowanej ceny), a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Ceny paliwa gazowego oferowanego przez różnych sprzedawców często różnią się o kilka lub nawet kilkanaście procent, a istotny wzrost różnic cenowych obserwujemy od wybuchu wojny w Ukrainie. Większość sprzedawców wyznacza ceny w oparciu o aktualne, giełdowe notowania cen gazu doliczając akcyzę, koszt tzw. białych certyfikatów, marżę ale i odgrywające w ostatnich miesiącach ważną rolę narzuty pozwalające zabezpieczyć ryzyka handlowe sprzedawców. Aktualne ceny gazu na 2023 rok notowane na Towarowej Giełdzie Energii przewyższają poziom 465zł/MWh (aktualizacja na dzień 25.04.2022)., co oznacza ponad pięciokrotny wzrost cen na przestrzeni ostatniego roku.

W przestrzeni publicznej wiele powiedziano nt. przewidywań przyszłych cen gazu. Politycy, dziennikarze i inni komentatorzy obstawiają często tylko jeden kierunek zmian (oczekiwanie dalszych wzrostów cen albo odwrócenie trendu w kierunku spadkowym). Nieśmiało przebija się komunikat doświadczonych analityków, podpowiadających, że w aktualnych uwarunkowaniach geopolitycznych trudno o jednoznaczną prognozę cen gazu. W oparciu o aktualną wiedzę rynkową warto jednak określić prawdopodobieństwo dalszych wzrostów albo obniżenia cen. Taka ocena rynku stanie się podstawą przygotowania strategii przedsiębiorstwa uwzględniającą taktyki zakupu w przypadku materializacji poszczególnych scenariuszy cenowych. Ważne jest, aby strategia bezpośrednio korelowała z dostępnymi na rynku produktami, które określają możliwe warunki zakupu paliwa gazowego.

Jednym z najbardziej ciekawych, dostępnych na rynku rozwiązań produktowych jest zakup w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego produktów gazowych. W zależności od obserwowanych na rynku zmian cen, firmy mają możliwość podjęcia decyzji o przyspieszeniu lub odłożeniu w czasie zakupu poszczególnych transz gazu (zwykle sprzedawcy dają możliwość zakupu co najmniej kilku transz, zaznaczając jednocześnie, że minimalna ilość kupowanego gazu nie powinna być mniejsza niż wskazany w umowie procent całkowitego wolumenu). Taktyka zakupu mniejszych ilości gazu w różnych okresach czasu przynosi wymierne korzyści, o ile dysponuje się odpowiednią wiedzą rynkową, pozwalającą w racjonalny sposób dokonać oceny poziomu aktualnych cen i ich przyszłych zmian. Warto wspomnieć, że jest możliwość zakupu tylko jednego rodzaju produktu – kontraktu pasmowego ale z różnym okresem dostawy (miesiąc, kwartał, rok i co charakterystyczne dla rynku gazu, również sezon letni lub zimowy).

Zobacz również

Więcej aktualności

18.05.2022

Zakup energii z OZE, czyli jak ochronić firmę przed podwyżkami

Zakup energii ze źródeł OZE zyskał na znaczeniu w ciągu ostatniego roku, ponieważ przodujący dotychczas akcent ekologiczny został wsparty bardzo mocnym partnerem – aspektem finansowym. W okresie ostatniego roku zakup energii „zielonej” (często w oparciu o wieloletnie kontrakty typu cPPA) stał się silnie konkurencyjny w stosunku do zakupu energii z giełdy, której ceny odnotowały trzykrotny wzrost r/r (za jednego z głównych winowajców aktualnych wzrostów uznaje się sytuację na rynku węgla). Oferowane firmom w ostatnich dniach ceny energii na 2023 rok przewyższyły poziom 1250-1400zł/MWh (stawki różnią się w zależności od charakterystyki odbiorców; przypomnijmy, że jeszcze w 2021 roku przedsiębiorcy kupowali energię średnio po 300-400zł/MWh).

Czytaj dalej

15.04.2022

O zakupie gazu ziemnego w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki, od początku liberalizacji rynku gazu, sprzedawcę gazu zmieniło 281 tys. z ok. 6,5 mln wszystkich odbiorców (stan na Q3 2021r.), z czego tylko 5% stanowili odbiorcy przemysłowi (grupy taryfowe o oznaczeniach od W5 do W10). Niekwestionowany prym w sprzedaży gazu w Polsce wiedzie GK PGNiG z udziałem rynkowym w 2020 roku na poziomie ok. 85%. W niedługim czasie dowiemy się, jak aktualna sytuacja wpłynie na nowy rozkład udziałów rynkowych (zgodnie z danymi URE, na koniec 2020 r. w Polsce było ok. 90 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w obrocie gazem ziemnym, przy czym koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 185 podmiotów).

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany (w dzisiejszych czasach przede wszystkim poziom oferowanej ceny), a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Ceny paliwa gazowego oferowanego przez różnych sprzedawców często różnią się o kilka lub nawet kilkanaście procent, a istotny wzrost różnic cenowych obserwujemy od wybuchu wojny w Ukrainie. Większość sprzedawców wyznacza ceny w oparciu o aktualne, giełdowe notowania cen gazu doliczając akcyzę, koszt tzw. białych certyfikatów, marżę ale i odgrywające w ostatnich miesiącach ważną rolę narzuty pozwalające zabezpieczyć ryzyka handlowe sprzedawców. Aktualne ceny gazu na 2023 rok notowane na Towarowej Giełdzie Energii przewyższają poziom 465zł/MWh (aktualizacja na dzień 25.04.2022)., co oznacza ponad pięciokrotny wzrost cen na przestrzeni ostatniego roku.

Czytaj dalej

31.03.2022

Usługa DSR szansą na zwiększenie efektywności kosztowej przedsiębiorstw

Istotą usługi DSR (ang. Demand Side Response) jest zmniejszenie przez odbiorców zapotrzebowania na energię elektryczną podczas godzin szczytowego zapotrzebowania, na wezwanie operatora systemu przesyłowego, którym w Polsce są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. DSR stanowi jeden z wielu środków zaradczych wykorzystywanych przez operatora sieci w celu utrzymania stabilności Krajowego Systemu Energetycznego.

Dlaczego warto skorzystać z usługi DSR? Przede wszystkim w celu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia. Odbiorcy, którzy zgłosili możliwość redukcji mocy o 1 MW otrzymują wynagrodzenie roczne przewyższające 100 tysięcy złotych. Z uwagi na to, że uzyskane wynagrodzenie w większości przypadków nie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, jego atrakcyjność jest wysoka. Warto nadmienić, że przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w programie DSR, oprócz racjonalizacji indywidualnych kosztów energii elektrycznej, przyczyniają się do rozwoju służących całej gospodarce innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej.

Czytaj dalej