Audyty energetyczne

Przeprowadzenie audytu energetycznego może dać Twojej firmie szereg wymiernych korzyści, przede wszystkim finansowych.

W zależności od sytuacji, audyt może być obowiązkiem ustawowym lub dobrowolną decyzją przedsiębiorstwa. Niezależnie od celu realizacji, Enfree zajmuje się przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Wykonujemy audyty w 3 różnych celach:

  • wypełnienia obowiązku ustawowego (duże firmy spełniające określone kryteria są zobowiązane do przygotowania audytu raz na 4 lata).
  • identyfikacji obszarów do optymalizacji – wskazujemy działania lub inwestycje możliwe do wykonania w przedsiębiorstwie, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie zużycia energii a zatem i wydatków.
  • zwiększenia rentowności inwestycji. Jeżeli przedsiębiorca planuje działania / inwestycje, dzięki którym zwiększy swoją efektywność energetyczną, może za to uzyskać tzw. Białe Certyfikaty. Jaka jest z tego korzyść? Certyfikaty można sprzedać zwiększając przychód firmy. Enfree przeprowadza cały proces: przygotowuje inwestycje, wykonuje dokumentację, wnioskuje o certyfikaty, a następnie je sprzedaje.

Zachęcamy rozważyć przeprowadzenie audytu, bo może się to okazać bardzo opłacalnym badaniem.

Zobacz również inne podrozdziały

Poprawa efektywności w obszarze dystrybucji energii

Inwestycje we własne źródła wytwarzania energii