Budowa i rozwój spółek obrotu energią i gazem

Budowa i rozwój spółek obrotu energią i gazem

W Enfree budujemy nowe spółki obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym. Naszą wiedzą i doświadczeniem wspieramy również rozwój funkcjonujących na polskim rynku sprzedawców energii i gazu. Posiadamy unikalne kompetencje poparte sukcesami w realizacji wielu projektów.

  • Opracowujemy strategie handlowe nowych i istniejących spółek obrotu energią elektryczną
  • Przygotowujemy i wdrażamy procesy związane z funkcjonowaniem spółek - przygotowujemy je do realizacji zakupu energii na rynku hurtowym, czy sprzedaży do odbiorców końcowych
  • Tworzymy i wdrażamy produkty oferowane przez spółki obrotu
  • Wdrażamy mechanizmy ograniczające ryzyka handlowe spółek obrotu
  • Opracowujemy mechanizmy kształtowania cen energii elektrycznej i gazu ziemnego
  • Przeprowadzamy procesy rekrutacyjne pracowników realizujących poszczególne zadania w spółkach
  • Przygotowujemy plany operacyjne i finansowe spółek obrotu

Zapraszamy do lektury publikacji, w której opisaliśmy, jak wspólnie i na rzecz firmy Luneos przygotowaliśmy w pełni gotową do sprzedaży energii spółkę:
O przygotowaniu Luneos, czołowego polskiego dostawcy rozwiązań z zakresu transformacji energetycznej, do sprzedaży energii elektrycznej.

Zobacz również inne podrozdziały

Wsparcie inwestorów OZE w sprzedaży energii