Doradztwo w bieżących decyzjach o zakupie energii i gazu

Doradztwo w bieżących decyzjach o zakupie energii i gazu

Zakup energii i gazu w oparciu o model giełdowy wymaga nieustającego monitoringu rynku. Zmiany na nim zachodzące przekładają się na wzrosty lub spadki cen poszczególnych produktów notowanych na giełdzie energii. Firmy, które podejmują decyzje zakupowe w oparciu o aktualne dane rynkowe istotnie zwiększają szansę na generację oszczędności i ograniczają ryzyko niekontrolowanego wzrostu cen. Szczególnie w ostatnich latach zmiany w prawie często miały większy wpływ na ceny energii i gazu niż czynniki rynkowe. Dlatego przykładamy szczególną uwagę do obserwacji, interpretacji i szybkiego reagowania na zmiany w sferze regulacyjnej.

  • Na bieżąco rewidujemy taktyki zakupowe w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej
  • Przygotowujemy analizy i raporty rynkowe
  • Monitorujemy otoczenie prawne i regulacyjne
  • Przeprowadzamy szkolenia z zakresu efektywnego zakupu energii i gazu

Zobacz również inne podrozdziały

Przygotowanie strategii zakupu energii i gazu

Organizacja przetargu na zakup energii i gazu