Doradztwo w bieżących decyzjach o zakupie energii i gazu

Doradztwo w bieżących decyzjach o zakupie energii i gazu

Zakup energii i gazu w oparciu o model giełdowy wymaga nieustającego monitoringu rynku. Zmiany zachodzące na rynku przekładają się na znaczne wzrosty lub spadki poszczególnych produktów notowanych na giełdzie energii. Firmy, które podejmują decyzje zakupowe w oparciu o aktualne dane rynkowe istotnie zwiększają szansę na generację oszczędności i unikają ryzyka niekontrolowanego wzrostu cen.

  • Na bieżąco rewidujemy taktyki zakupowe w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej
  • Przygotowujemy analizy i raporty rynkowe
  • Przeprowadzamy szkolenia z zakresu efektywnego zakupu energii i gazu

Wskazujemy okazje cenowe oraz informujemy o zagrożeniach wzrostów cen

Zobacz również inne podrozdziały

Przygotowanie strategii zakupu energii i gazu

Organizacja przetargu na zakup energii i gazu