Doradztwo w zakresie strategii i raportowania ESG

Doradztwo w zakresie strategii i raportowania ESG

ESG (ang. Environmental, Social, Governance) to jeden z ważniejszych terminów w kontekście inicjatyw, mających wpływ na aspekty zarządzania i odpowiedzialności biznesowej. Termin ten jest o tyle istotny, że pozwala na zwiększenie świadomości w zakresie wpływu przedsięwzięcia na otoczenie, a także perspektywy rozwoju danej spółki w przyszłości. Enfree wspiera przedsiębiorców opracowując na ich rzecz strategie i systemy raportowania ESG.

  • Opracowujemy strategie ESG w obszarze energetycznym przedsiębiorstwa
  • Doradzamy, jak prawidłowo przygotowywać raporty ESG w obszarze energetycznym przedsiębiorstwa

Zobacz również inne podrozdziały

Przygotowanie analiz inwestycyjnych OZE

Pozyskanie wynagrodzenia z rynku mocy DSR