Pozyskanie wynagrodzenia z rynku mocy DSR

Enfree wspiera przedsiębiorców chcących skorzystać z usługi DSR, w ramach której firmy otrzymują wynagrodzenie za gotowość do dobrowolnej i czasowej redukcji mocy. Jest to sposób na zwiększenie przychodów firmy bez ponoszenia kosztów, a jedynie przez wprowadzenie rozsądnych zmian organizacyjnych.

  • Wspieramy firmy w pozyskaniu dodatkowego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w rynku mocy DSR
  • Dobieramy najlepsze rozwiązania rynkowe w zakresie rozwiązań DSR
  • Pomagamy we wdrożeniu mechanizmów zarządzania zużyciem energii w firmach

Zapraszamy do lektury publikacji, w której szerzej opisaliśmy usługę pozyskania wynagrodzenia z rynku mocy (DSR):
Usługa DSR szansą na zwiększenie efektywności kosztowej przedsiębiorstw.

Zobacz również inne podrozdziały

Przygotowanie analiz inwestycyjnych OZE

Doradztwo w zakresie strategii i raportowania ESG