Przygotowanie analiz inwestycyjnych OZE

Poszukując taniej energii i realizując cele proekologiczne, zachęcamy firmy, aby rozważyły inwestycję we własne źródło wytwarzania energii. Przy aktualnych cenach energii, inwestycje zwracają się nawet po kilku latach. Enfree wspiera przedsiębiorców planujących inwestycję we własne źródło energii odnawialnej - przygotowujemy m.in. analizy opłacalności poszczególnych rozwiązań, w których bierzemy pod uwagę zarówno czynniki technologiczne, ekonomiczne, regulacyjne i prawne.

  • Opracowujemy analizy i plany inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie autogeneracji energii w źródłach odnawialnych
  • Organizujemy procesy przetargowe dla wybranych rozwiązań OZE

Zapraszamy do lektury publikacji, w której wskazujemy aktualne trendy w zakresie zielonej energetyki, w tym inwestycje w źródła energii odnawialnej: W poszukiwaniu taniego prądu, czyli o zielonych strategiach polskich przedsiębiorców.

Zobacz również inne podrozdziały

Pozyskanie wynagrodzenia z rynku mocy DSR

Doradztwo w zakresie strategii i raportowania ESG