Przygotowanie analiz inwestycyjnych OZE

Wraz z rosnącymi cenami energii i gazu oraz znaczeniem ekologii coraz więcej firm rozważa inwestycje we własne źródła energii. Dzisiejszy rynek oferuje wiele rozwiązań w tym obszarze. Wybór odpowiedniego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości budżetowych bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia może stanowić wyzwanie. Enfree wspiera przedsiębiorców planujących inwestycję we własne źródło energii odnawialnej - przygotowujemy m.in. analizy opłacalności poszczególnych rozwiązań, w których bierzemy pod uwagę zarówno czynniki technologiczne, ekonomiczne, regulacyjne i prawne.

  • Opracowujemy analizy i plany inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie autogeneracji energii w źródłach odnawialnych
  • Organizujemy procesy przetargowe dla wybranych rozwiązań OZE
  • Wspieramy firmy wiedzą ekspercką, podczas negocjacji z wykonawcami instalacji OZE
  • Dobieramy optymalne rozwiązania, aby inwestycja była dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa

Zapraszamy do lektury publikacji, w której wskazujemy aktualne trendy w zakresie zielonej energetyki, w tym inwestycje w źródła energii odnawialnej: W poszukiwaniu taniego prądu, czyli o zielonych strategiach polskich przedsiębiorców.

Zobacz również inne podrozdziały

Pozyskanie wynagrodzenia z rynku mocy DSR

Doradztwo w zakresie strategii i raportowania ESG