Przygotowanie strategii zakupu energii i gazu

Przygotowanie strategii zakupu energii i gazu

Klienci Enfree osiągają milionowe oszczędności na zakupie energii elektrycznej i gazu ziemnego. Podstawą jest plan działania przedstawiony w opracowanej na rzecz danego przedsiębiorstwa strategii. Dokument ten określa scenariusze postępowania przedsiębiorstwa w określonych warunkach – spadków lub wzrostów cen. Ze strategii wynikają konkretne działania, które będą realizowane w przypadku pojawienia się szans rynkowych, ale i materializacji poszczególnych ryzyk.

  • Tworzymy dedykowane mechanizmy zakupu energii i gazu
  • Dobieramy rozwiązania produktowe do charakterystyki przedsiębiorstwa
  • Analizujemy aktualne czynniki kształtujące ceny energii i gazu, które będą miały wpływ na realizację zakupu
  • Tworzymy prognozy cen energii i gazu
  • Przygotowujemy harmonogram zakupu energii i gazu

Zapraszamy do lektury publikacji, w których szerzej opisaliśmy strategie zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego:Między sukcesem a porażką, czyli o dobrych i słabych strategiach zakupu energii i gazu z rozkwitem ofert indeksowanych w tle.
Jak zarządzać ryzykiem wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego?
W poszukiwaniu taniego prądu, czyli o zielonych strategiach polskich przedsiębiorców.

Zobacz również inne podrozdziały

Organizacja przetargu na zakup energii i gazu

Doradztwo w bieżących decyzjach o zakupie energii i gazu