Przygotowanie strategii zakupu energii

Przygotowanie strategii zakupu energii

Każdy, kto prowadzi biznes wie, jak ważną rolę w osiągnięciu sukcesu ma właściwie przygotowana strategia.

W Enfree pomagamy klientom przygotować strategię, która pozwoli dokonać zakupu energii po najniższej cenie i w bezpiecznych dla klientach warunkach. Nasza praktyka wskazuje, że coraz więcej odbiorców dostrzega korzyści z zakupu energii w modelu opartym o ceny z giełdy. Dla mniejszych odbiorców wciąż wartościowe jest kupowanie energii ze stałą ceną. Dobrze przygotowana strategia powinna uwzględniać skłonność klienta do podejmowania ryzyka (zmienności cen w czasie) i powinna być dopasowana do prowadzonego przez niego biznesu.

Nasze doświadczenie w budowaniu w handlowej części rynku energii strategii zakupowo-sprzedażowych ma już 17 letnią historię. Pierwsze strategie handlowe opracowywaliśmy już w 2004 roku na raczkującym, zliberalizowanym rynku energii.

Mamy w dorobku przygotowanie strategii w uwarunkowaniach rynków rosnących i schodzących, strategie w niepewnych lub zmiennych uwarunkowaniach legislacyjnych, strategie dla największych sprzedawców i odbiorców energii, strategie dla podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym.

Zobacz również inne podrozdziały

Audyt umów, faktur i potencjału zakupowego klienta

Wdrożenie strategii najniższej ceny