Wdrożenie strategii najwyższej ceny

Wdrożenie strategii najwyższej ceny

W Enfree pomagamy nie tylko obniżać ceny ale również je podwyższać.

Taką ofertę kierujemy do przedsiębiorców, którym zależy na maksymalizacji zysku z inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Praktyka rynkowa wskazuje, że wielu inwestorów ma wiedzę, jak zbudować instalację, jednak potrzebuje wsparcia w zakresie zabezpieczenia strony przychodowej inwestycji w celu uzyskania najwyższej stopy zwrotu.

Wspierając naszych klientów, dzielimy się wiedzą o aktualnych i prognozowanych uwarunkowaniach rynkowych, wskazujemy korzyści i ewentualne ryzyka współpracy z wybranymi spółkami obrotu energią elektryczną, poszukujemy dla nich najlepszych ofert zakupu energii.

Znając potrzeby naszych klientów, budujemy strategię handlową, a następnie pomagamy w jej realizacji, co sprzyja uzyskiwaniu wysokich zysków w całym okresie pracy farmy fotowoltaicznej.

Zobacz również inne podrozdziały

Zakup energii w oparciu o umowy PPA