Wsparcie inwestorów OZE w sprzedaży energii

Wsparcie inwestorów OZE w sprzedaży energii

Enfree wspiera przedsiębiorców, którzy realizują sprzedaż energii elektrycznej z własnych źródeł odnawialnych. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań produktowych, które pozwalają maksymalizować zyski na sprzedaży energii. My pomagamy w dobrze najlepszych.

  • Wskazujemy rozwiązania maksymalizujące zyski wytwórców energii odnawialnej
  • Organizujemy przetargi na sprzedaż zielonej energii
  • Negocjujemy handlowe warunki umów
  • Dobieramy rozwiązania w taki sposób, aby tworzyły spójny model w zakresie zakupu energii elektrycznej (odbioru na potrzeby własne przedsiębiorstwa) i jej sprzedaży z instalacji OZE

Zobacz również inne podrozdziały

Budowa i rozwój spółek obrotu energią i gazem