Zakup energii w oparciu o umowy PPA

Zakup energii w oparciu o umowy PPA

Enfree wspiera również przedsiębiorców, którzy są zainteresowani zakupem energii elektrycznej bezpośrednio od producentów ze źródeł odnawialnych.

Siłą napędową obecnie obserwowanego trendu, wzrostu zainteresowania umowami typu PPA (Power Purchase Agreements), są coraz niższe koszty wytwarzania w odnawialnych źródłach energii (OZE) przy jednoczesnym wzroście kosztów wytwarzania energii w źródłach konwencjonalnych. Dodatkowymi korzyściami cenionymi przez przedsiębiorców są: możliwość zagwarantowania stałej ceny w długim okresie czasu oraz współodpowiedzialność za środowisko.

Współpracując z wieloma odbiorcami i wytwórcami energii, pomagamy naszym klientom (odbiorcom energii i wytwórcom energii z OZE) w pomyślnym przeprowadzeniu i finalizacji kontraktów PPA.

Zobacz również inne podrozdziały

Wdrożenie strategii najwyższej ceny