Oferta

Wspieramy firmy w zakupie energii i gazu

Przygotowanie strategii zakupu energii i gazu
Organizacja przetargu na zakup energii i gazu
Doradztwo w bieżących decyzjach o zakupie energii i gazu

Oferta

Dostarczamy rozwiązania zwiększające efektywność zakupu energii i gazu

Przygotowanie analiz inwestycyjnych OZE
Pozyskanie wynagrodzenia z rynku mocy DSR
Doradztwo w zakresie strategii i raportowania ESG

Oferta

Doradzamy w obszarze obrotu energią i gazem

Budowa i rozwój spółek obrotu energią i gazem
Wsparcie inwestorów OZE w sprzedaży energii