16.05.2023

Okiem eksperta. O zakupie energii elektrycznej na 2024 rok

Tagi

cena
cppa
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gwarancje pochodzenia
kontrakt cppa
Oszczędność
oze
ppa
prąd
przedsiębiorstwa
pv
rentowność
strategia
zielona energia

Autor

Adam Wlizło

Czego nauczyliśmy się w czasie kryzysu energetycznego, z którym mierzyliśmy się w 2022 roku? Jakie wnioski wyciągamy i co robimy, aby nie dopuścić do dewastacji finansów firm w następstwie wzrostu cen energii elektrycznej? Przyjrzyjmy się zmianom, jakie zaszły w perspektywie roku na polskim rynku energii.

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje aktualną, relatywnie dobrą sytuację rynkową i rozpoczęło już kontraktację energii elektrycznej na 2024 rok. W odróżnieniu do sytuacji z lat ubiegłych, część firm nawet ją zakończyła i dokonuje już zakupu na 2025 rok. Firmy, w przypadku których koszt zakupu energii ma istotny udział w całej strukturze kosztów, coraz częściej opierają swoje decyzje o zindywidualizowane, dopasowane do specyfiki działania strategie zakupowe, uwzględniające zarówno aktualne uwarunkowania rynkowe, jak i scenariusze postępowania w przypadku ich istotnej zmiany. Strategie te są podstawą wyboru modelu kontraktacji energii, pozwalają też realizować działania inwestycyjne lub zakupowe w zakresie nabierającej na znaczeniu zielonej energii.

Od połowy stycznia 2023 roku, giełdowe ceny energii na 2024 rok oscylują w przedziale 700-850zł/MWh. Można powiedzieć, że to nie lada promocja, zważywszy, że w poprzedzającym półroczu ceny te zasadniczo nie schodziły poniżej 1000zł/MWh, a w szczytowym momencie przybiły nawet 1800zł/MWh. Aktualne ceny dla firm są o ok. 100-200zł/MWh wyższe od cen giełdowych (wartość ta uwzględnia ponoszone przez sprzedawców koszty związane z profilowaniem i bilansowaniem odbiorców, tzw. „kolory”, akcyzę, koszty obsługi, ale i towarzyszące ryzyka zmiany cen i oczywiście marżę sprzedawców).

Nie ma możliwości, aby przewidzieć, na jakim poziomie ustalą się rynkowe ceny energii w przyszłości. Mamy jednak możliwość minimalizacji ryzyka ich wzrostu i wykorzystania potencjalnych okazji cenowych. Potrzebna jest wiedza ekspercka, dobrze dobrany produkt, bezpieczny sprzedawca. Przyda się również decyzyjność i ogólna świadomość biznesowa samych przedsiębiorców. Czynnik szczęścia też ma znaczenie, jednak w przypadku dobrze przygotowanej strategii, nie uzależniamy od niego całości finansów naszych firm.

Jednym z najczęściej wybieranych przez dużych odbiorców energii (o rocznym zużyciu powyżej 1 GWh) produktów jest zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, który pozwala podejmować decyzje zakupowe mniejszych „paczek” energii w dłuższym okresie. Wybierając taką formę zakupu ograniczamy ryzyko podjęcia decyzji zakupowej w niekorzystnym cenowo momencie. Jednocześnie sprzedawcy energii nie mają potrzeby doliczania do ceny dodatkowych składników związanych z ponoszonym przez nich ryzykiem zmienności cen w okresie związania ofertą. Ten drugi czynnik jest szczególnie istotny dla organizujących przetargi w oparciu o PZP klientów instytucjonalnych, w przypadku których okres związania ofertą nierzadko przekracza 30-40 dni, co w istotny sposób zawyża oferowane im ceny.

Zauważalną zmianą w ostatnim roku jest wzrost zainteresowania przedsiębiorców zakupem energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii. Dla wielu z nich pochodzenie energii ze źródeł ekologicznych jest obligatoryjnym warunkiem kontraktu. „Zieloność” energii potwierdzana jest poprzez zakup i umorzenie tzw. gwarancji pochodzenia, których aktualny poziom cenowy przekracza 20zł/MWh (jeszcze rok temu gwarancje można było nabyć bez większego problemu po cenie nie przewyższającej 10zł/MWh). Co więcej, okazuje się, że popyt na zieloną energię jest tak duży, że wielu sprzedawców nie oferuje już gwarancji pochodzenia na 2023 rok, a wśród innych produkt ten jest mocno deficytowy.

Silnie promowanym w 2023 roku sposobem na ograniczenie kosztu zakupu energii były długookresowe, zawierane z wytwórcami zielonej energii kontrakty w formule cPPA (z ang. corporate Power Purchase Agreement). Rynkowe ceny energii takich kontraktów wynosiły w zależności od czasu składania ofert od 400 do 750 zł/MWh (pamiętajmy, że ceny te nie uwzględniają dodatkowych, często bardzo wysokich kosztów, związanych chociażby z bilansowaniem odbiorcy i wytwórcy energii). Z uwagi na istotne spadki cen energii w roku bieżącym, atrakcyjność kontraktów cPPA obniżyła się. Są one jednak nadal warte rozważania w kontekście długookresowego zabezpieczenia ceny energii i bezpośredniego dostępu do źródeł odnawialnych.

Atrakcyjną alternatywą dla kontraktów cPPA jest nadal inwestycja we własne źródło energii, przede wszystkim instalację fotowoltaiczną. Instalacje takie zwracają się zwykle po kilku latach (w zależności od scenariuszy cenowych, okres zwrotu może trwać od ok. 5 do ok. 8 lat). W chwili obecnej największym wyzwaniem jest jednak uzyskanie pozwolenia od lokalnego dystrybutora na podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, co wynika przede wszystkim z uwarunkowań technicznych (braku lub złego stanu infrastruktury dystrybucyjnej).

Co zatem warto zrobić? Przede wszystkim nie czekajmy biernie na rozwój wydarzeń, które nieustanie wpływają i wpływać będą na ceny energii, opracujmy dedykowaną strategię zakupową lub inwestycyjną i zrealizujmy działania w niej opisane. Im więcej czasu będziemy mieć na podejmowanie decyzji dotyczących zakupu energii na przyszły rok, tym bardziej zwiększamy prawdopodobieństwo uzyskania atrakcyjnej ceny. Dlatego też nie warto czekać z podejmowaniem decyzji zakupowych do jesieni, a zająć się tematem jeszcze przed wakacjami.

Adam Wlizło

Członek Zarządu

Zobacz również

Więcej aktualności

23.02.2024

Energetyka przyszłości – od magazynów energii po taryfy dynamiczne

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) otwiera przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy. W obliczu wyzwań związanych z przyłączaniem nowych OZE do sieci elektroenergetycznej, technologie magazynowania stają się coraz bardziej istotnym elementem. Instalacje hybrydowe, łączące źródła OZE z magazynami energii rozwijają się w szybkim tempie. To rozwiązanie nie tylko zwiększa niezależność od tradycyjnych źródeł i krajowego systemu, ale również podnosi bezpieczeństwo systemów energetycznych. Dzięki temu, prąd produkowany z instalacji OZE w szczycie produkcji (np. instalacji fotowoltaicznej w godzinach słonecznych) może być częściowo wykorzystywany na bieżące potrzeby, a reszta wyprodukowanej energii trafi do magazynu. To sprawi, że posiadacze takich zestawów staną się bardziej niezależni energetycznie, bez względu na profil zużycia, pod warunkiem zbudowania wystarczająco dużej mocy wytwórczej i magazynującej. Dodatkowym atutem środowiskowym jest możliwość uzyskania 100% zielonej energii dla swojego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie systemów elektroenergetycznych odbiorców do korzystania z taryf dynamicznych będzie interesującym tematem w 2024 roku. Mimo że uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) nie nastąpi w połowie 2024 roku, jak pierwotnie zakładano, to ten moment jest coraz bliższy. Wprowadzenie w pełni funkcjonalnego systemu spowoduje to, że odbiorcy zużywający nawet niewiele energii będą mieli możliwość korzystania z taryf dynamicznych, w których cena będzie różna dla każdych 15-minutowych okresów dostaw. Wprowadzenie do tego modelu automatyzacji zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję, pozwoli na lepsze zarządzanie przepływami energii, przewidywanie awarii i optymalizację dostaw. Sztuczna inteligencja zacznie odgrywać coraz większą rolę w sektorze energetycznym, od automatyzacji procesów po zaawansowane analizy. To nie tylko efektywność, ale także klucz do zrozumienia rynkowych tendencji. W miarę cyfryzacji sieci energetycznych, pojawi się nowe ryzyko, tj. cyberataki. Inwestycje w zaawansowane systemy bezpieczeństwa staną się kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej. Niezawodność dostaw energii będzie priorytetem, a kluczowym aspektem w najbliższej przyszłości będzie modernizacja sieci wzmacniająca jej odporność na awarie i dywersyfikacja źródeł energii.

Czytaj dalej

19.01.2024

Dynamiczne spadki cen i globalne wyzwania, czyli rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego na początku 2024 roku

Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

W pierwszych tygodniach 2024 roku obserwowaliśmy spadki cen energii elektrycznej na polskim rynku, co jest kontynuacją trendu z czwartego kwartału 2023 roku. W dniu 29 grudnia 2023 roku (ostatni roboczy dzień roku poprzedzającego rok dostawy 2024) cena produktu rocznego BASE_Y_24, ustaliła się na poziomie 490 zł/MWh. Warto zauważyć, że minimalna cena energii, osiągnięta w grudniu ubiegłego roku, wyniosła ok. 471 zł/MWh, co stanowi najniższy poziom od 24 listopada 2021 roku.
W przypadku pozostałych produktów na rynku terminowym (kwartalne, miesięczne oraz roczne z dostawą w kolejnych latach), również odnotowaliśmy spadki cen. Dostępne aktualnie do zakupu kontrakty terminowe z dostawą w roku 2024 to te na kwartały drugi, trzeci i czwarty, a także wszystkie kontrakty miesięczne (z wyjątkiem stycznia) oraz sezonowe i tygodniowe. Poniższa tabela prezentuje porównanie cen giełdowych z dnia 17 stycznia 2024 roku do cen notowanych 29 grudnia 2023 roku na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) dla głównych produktów terminowych oraz ceny SPOT (Rynek Dnia Następnego) w indeksie TGe24.

Czytaj dalej

03.10.2023

Co słychać na rynku gazu ziemnego? Ceny, trendy i wydarzenia w 3 kwartale 2023 roku

Wrzesień 2023 roku był miesiącem obfitującym w wydarzenia na polskim rynku gazu. Zbliżamy się do kluczowego, jesienno-zimowego okresu w roku. Jest to statystycznie najdroższy sezon ze względu na zwiększone zapotrzebowanie gazu dla potrzeb grzewczych.

Jednym z głównych wydarzeń na rynku gazu we wrześniu była groźba strajku pracowników sektora LNG w Australii (dot. firmy Chevron), który przy całkowitym wstrzymaniu produkcji mógł wpłynąć na około 7% globalnej podaży gazu LNG (z ang. liquefied natural gas - skroplony gaz ziemny). Szczęśliwie dla odbiorców, harmonogram załadunkowy LNG nie został zaburzony. Ostatecznie, strajk zakończył się po tym, jak Chevron i Offshore Alliance zaakceptowały nowe propozycje dotyczące warunków zatrudnienia. Wydarzenia te, mimo że nie dotyczyły bezpośrednio polskiego rynku, znacząco przyczyniły się do zmienności cen na giełdzie Dutch TTF, która jest punktem odniesienia dla krajów Europy. Ceny wahały się od 47,65 EUR/MWh do 53,10 EUR/MWh, co oznacza zmienność na poziomie 11%. Podsumowując, strajk pracowników Chevron miał potencjalny wpływ na globalną podaż LNG i ceny gazu, ale ostatecznie nie wpłynął znacząco na rynek dzięki szybkiemu rozwiązaniu konfliktu.

Czytaj dalej