16.05.2023

Okiem eksperta. O zakupie energii elektrycznej na 2024 rok

Tagi

cena
cppa
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gwarancje pochodzenia
kontrakt cppa
Oszczędność
oze
ppa
prąd
przedsiębiorstwa
pv
rentowność
strategia
zielona energia

Autor

Adam Wlizło

Czego nauczyliśmy się w czasie kryzysu energetycznego, z którym mierzyliśmy się w 2022 roku? Jakie wnioski wyciągamy i co robimy, aby nie dopuścić do dewastacji finansów firm w następstwie wzrostu cen energii elektrycznej? Przyjrzyjmy się zmianom, jakie zaszły w perspektywie roku na polskim rynku energii.

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje aktualną, relatywnie dobrą sytuację rynkową i rozpoczęło już kontraktację energii elektrycznej na 2024 rok. W odróżnieniu do sytuacji z lat ubiegłych, część firm nawet ją zakończyła i dokonuje już zakupu na 2025 rok. Firmy, w przypadku których koszt zakupu energii ma istotny udział w całej strukturze kosztów, coraz częściej opierają swoje decyzje o zindywidualizowane, dopasowane do specyfiki działania strategie zakupowe, uwzględniające zarówno aktualne uwarunkowania rynkowe, jak i scenariusze postępowania w przypadku ich istotnej zmiany. Strategie te są podstawą wyboru modelu kontraktacji energii, pozwalają też realizować działania inwestycyjne lub zakupowe w zakresie nabierającej na znaczeniu zielonej energii.

Od połowy stycznia 2023 roku, giełdowe ceny energii na 2024 rok oscylują w przedziale 700-850zł/MWh. Można powiedzieć, że to nie lada promocja, zważywszy, że w poprzedzającym półroczu ceny te zasadniczo nie schodziły poniżej 1000zł/MWh, a w szczytowym momencie przybiły nawet 1800zł/MWh. Aktualne ceny dla firm są o ok. 100-200zł/MWh wyższe od cen giełdowych (wartość ta uwzględnia ponoszone przez sprzedawców koszty związane z profilowaniem i bilansowaniem odbiorców, tzw. „kolory”, akcyzę, koszty obsługi, ale i towarzyszące ryzyka zmiany cen i oczywiście marżę sprzedawców).

Nie ma możliwości, aby przewidzieć, na jakim poziomie ustalą się rynkowe ceny energii w przyszłości. Mamy jednak możliwość minimalizacji ryzyka ich wzrostu i wykorzystania potencjalnych okazji cenowych. Potrzebna jest wiedza ekspercka, dobrze dobrany produkt, bezpieczny sprzedawca. Przyda się również decyzyjność i ogólna świadomość biznesowa samych przedsiębiorców. Czynnik szczęścia też ma znaczenie, jednak w przypadku dobrze przygotowanej strategii, nie uzależniamy od niego całości finansów naszych firm.

Jednym z najczęściej wybieranych przez dużych odbiorców energii (o rocznym zużyciu powyżej 1 GWh) produktów jest zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, który pozwala podejmować decyzje zakupowe mniejszych „paczek” energii w dłuższym okresie. Wybierając taką formę zakupu ograniczamy ryzyko podjęcia decyzji zakupowej w niekorzystnym cenowo momencie. Jednocześnie sprzedawcy energii nie mają potrzeby doliczania do ceny dodatkowych składników związanych z ponoszonym przez nich ryzykiem zmienności cen w okresie związania ofertą. Ten drugi czynnik jest szczególnie istotny dla organizujących przetargi w oparciu o PZP klientów instytucjonalnych, w przypadku których okres związania ofertą nierzadko przekracza 30-40 dni, co w istotny sposób zawyża oferowane im ceny.

Zauważalną zmianą w ostatnim roku jest wzrost zainteresowania przedsiębiorców zakupem energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii. Dla wielu z nich pochodzenie energii ze źródeł ekologicznych jest obligatoryjnym warunkiem kontraktu. „Zieloność” energii potwierdzana jest poprzez zakup i umorzenie tzw. gwarancji pochodzenia, których aktualny poziom cenowy przekracza 20zł/MWh (jeszcze rok temu gwarancje można było nabyć bez większego problemu po cenie nie przewyższającej 10zł/MWh). Co więcej, okazuje się, że popyt na zieloną energię jest tak duży, że wielu sprzedawców nie oferuje już gwarancji pochodzenia na 2023 rok, a wśród innych produkt ten jest mocno deficytowy.

Silnie promowanym w 2023 roku sposobem na ograniczenie kosztu zakupu energii były długookresowe, zawierane z wytwórcami zielonej energii kontrakty w formule cPPA (z ang. corporate Power Purchase Agreement). Rynkowe ceny energii takich kontraktów wynosiły w zależności od czasu składania ofert od 400 do 750 zł/MWh (pamiętajmy, że ceny te nie uwzględniają dodatkowych, często bardzo wysokich kosztów, związanych chociażby z bilansowaniem odbiorcy i wytwórcy energii). Z uwagi na istotne spadki cen energii w roku bieżącym, atrakcyjność kontraktów cPPA obniżyła się. Są one jednak nadal warte rozważania w kontekście długookresowego zabezpieczenia ceny energii i bezpośredniego dostępu do źródeł odnawialnych.

Atrakcyjną alternatywą dla kontraktów cPPA jest nadal inwestycja we własne źródło energii, przede wszystkim instalację fotowoltaiczną. Instalacje takie zwracają się zwykle po kilku latach (w zależności od scenariuszy cenowych, okres zwrotu może trwać od ok. 5 do ok. 8 lat). W chwili obecnej największym wyzwaniem jest jednak uzyskanie pozwolenia od lokalnego dystrybutora na podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, co wynika przede wszystkim z uwarunkowań technicznych (braku lub złego stanu infrastruktury dystrybucyjnej).

Co zatem warto zrobić? Przede wszystkim nie czekajmy biernie na rozwój wydarzeń, które nieustanie wpływają i wpływać będą na ceny energii, opracujmy dedykowaną strategię zakupową lub inwestycyjną i zrealizujmy działania w niej opisane. Im więcej czasu będziemy mieć na podejmowanie decyzji dotyczących zakupu energii na przyszły rok, tym bardziej zwiększamy prawdopodobieństwo uzyskania atrakcyjnej ceny. Dlatego też nie warto czekać z podejmowaniem decyzji zakupowych do jesieni, a zająć się tematem jeszcze przed wakacjami.

Adam Wlizło

Członek Zarządu

Zobacz również

Więcej aktualności

16.05.2023

Okiem eksperta. O zakupie energii elektrycznej na 2024 rok

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje aktualną, relatywnie dobrą sytuację rynkową i rozpoczęło już kontraktację energii elektrycznej na 2024 rok. W odróżnieniu do sytuacji z lat ubiegłych, część firm nawet ją zakończyła i dokonuje już zakupu na 2025 rok. Firmy, w przypadku których koszt zakupu energii ma istotny udział w całej strukturze kosztów, coraz częściej opierają swoje decyzje o zindywidualizowane, dopasowane do specyfiki działania strategie zakupowe, uwzględniające zarówno aktualne uwarunkowania rynkowe, jak i scenariusze postępowania w przypadku ich istotnej zmiany. Strategie te są podstawą wyboru modelu kontraktacji energii, pozwalają też realizować działania inwestycyjne lub zakupowe w zakresie nabierającej na znaczeniu zielonej energii.

Od połowy stycznia 2023 roku, giełdowe ceny energii na 2024 rok oscylują w przedziale 700-850zł/MWh. Można powiedzieć, że to nie lada promocja, zważywszy, że w poprzedzającym półroczu ceny te zasadniczo nie schodziły poniżej 1000zł/MWh, a w szczytowym momencie przybiły nawet 1800zł/MWh. Aktualne ceny dla firm są o ok. 100-200zł/MWh wyższe od cen giełdowych (wartość ta uwzględnia ponoszone przez sprzedawców koszty związane z profilowaniem i bilansowaniem odbiorców, tzw. „kolory”, akcyzę, koszty obsługi, ale i towarzyszące ryzyka zmiany cen i oczywiście marżę sprzedawców).

Czytaj dalej

12.05.2023

Dołącz do Enfree. Twoja przyszłość w energetyce.

Rynek energii stawia polskim firmom coraz więcej wyzwań. W Enfree pomagamy stawić im czoła - opracowujemy strategie zakupu energii na rzecz największych odbiorców w kraju i realizujemy dla nich procesy zakupowe.

Jeżeli znasz się na energetyce i chciałabyś/chciałbyś pracować razem z nami, napisz do nas. Szukamy wsparcia do naszego Zespołu.

Zadzwoń do nas: +48 695 000 690

Czytaj dalej

30.01.2023

Dlaczego nie warto czekać z zakupem energii na 2024 rok?

Hucznie w sieci o "niskich", giełdowych cenach energii notowanych na rynku SPOT w styczniu 2023r. (niskich z perspektywy cen, z którymi mierzyliśmy się w 2022 roku). Relatywnie atrakcyjny poziom cenowy sprzyja przedsiębiorcom, których umowy sprzedaży energii umożliwiają rozliczenie zakupu energii z uwzględnieniem bieżących cen giełdowych (tzw. Rynku Dnia Następnego).

Rozliczenie z uwzględnieniem cen giełdowych, zarówno cen rynku terminowego i RDN (SPOT), jest coraz bardziej popularną formą rozliczenia energii sprzedawanej do dużych odbiorców energii oraz gazu.

Dlaczego warto nie zwlekać z podpisaniem takiej umowy na 2024 rok? Dlatego, że więcej zyskujemy niż tracimy. Podstawową zaletą jest możliwość natychmiastowego reagowania na sytuację na rynku. Gdy wystąpi odpowiedni moment, zakup można zrealizować natychmiast. Aby w pełni wykorzystać możliwości takiego rozwiązania, ważne jest, aby mieć wystarczająco dużo czasu na wychwycenie okazji cenowych, które zdarzają się w ciągu roku. Dlatego też początek roku to dobry czas, aby rozejrzeć się po rynku i wybrać sprzedawców energii i gazu na rok kolejny.

Czytaj dalej