21.06.2024

Przetarg na zakup energii w modelu giełdowym, czyli sposób na optymalizację kosztów instytucji publicznej

Tagi

cena
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gaz
Gmina
insytutcja publiczna
Oszczędność
Port lotniczy
prąd
Prawo Zamówień Publicznych
przedsiębiorstwa
przetarg
przetarg publiczny
PZP
rentowność
Szpital

Autor

Arkadiusz Somnicki

Od czasu kryzysu energetycznego w 2022 roku, koszt zakupu energii elektrycznej jest jednym z kluczowych wydatków wielu przedsiębiorstw i instytucji. Odbiorcy energii, realizujący zakup w ramach procedur przetargowych objętych Prawem Zamówień Publicznych (PZP), poszukując możliwości optymalizacji kosztów, coraz chętniej korzystają z innowacyjnych rozwiązań zakupowych. Takim rozwiązaniem jest zakup energii elektrycznej w oparciu o tzw. model giełdowy.

Zakup energii w oparciu o model giełdowy pozwala na kontraktację całości lub części wolumenu po aktualnych cenach rynkowych. Zakup odbywa się w oparciu o transze indeksowane do cen z Towarowej Giełdy Energii (TGE). Dzięki temu rozwiązaniu, instytucje publiczne zyskały dostęp do rynku hurtowego energii przez pośrednika (sprzedawcę) i mogą samodzielnie decydować, kiedy i w jakiej ilości dokonają zakupu całości lub części wolumenu, który zużyją w przyszłości. To dobre rozwiązanie – rozkładając zakup na dłuższy okres instytucje publiczne zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania korzystnych cen.

Zakup giełdowy, dostępny dla odbiorców zużywających co najmniej kilkaset MWh energii rocznie, zwiększa szansę wygenerowania oszczędności w porównaniu do zakupu po stałej cenie, zmniejsza bowiem ryzyka po stronie samych sprzedawców energii. Należy jednak pamiętać, że ta forma zakupu wiąże się z ryzykiem wzrostu notowań giełdowych, co w przypadku niedostatecznej kontroli procesu zakupowego, może skutkować wyższą końcową ceny energii.

Przeprowadzanie przetargów na zakup energii elektrycznej przez podmioty objęte obowiązkiem PZP to proces, który wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy o przepisach prawa, ale także rozumienia specyfiki rynku energii. Umowy sprzedaży energii w ramach modelu giełdowego, w odróżnieniu do „tradycyjnej”, stałej ceny energii, zawierają wzór, zgodnie z którym jest wyznaczana finalna cena. Odbiorcy zużywający większe ilości energii mogą w dokumentach przetargowych określić swoje wymagania odnośnie indywidualnych warunków realizacji zakupu poszczególnych transz (np. maksymalną ilość transz i minimalną wielkość procentową pojedynczej transzy). Standardem jest także wskazanie produktów dostępnych do zakupu w ramach danej umowy. Najczęściej stosuje się kontrakty roczne, a w przypadku dużych odbiorców także kwartalne i miesięczne. W zależności od zapisów umowy możliwe jest również rozliczenie części wolumenu na Rynku Dnia Następnego (RDN), zwanym popularnie rynkiem SPOT.

Przeprowadzenie procedury przetargowej PZP na zakup energii elektrycznej w oparciu o model giełdowy jest zadaniem wymagającym specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Przygotowując dokumentację przetargową, najlepiej określić oczekiwany przez daną instytucję, dedykowany mechanizm zakupu energii, wskazując rozwiązania produktowe dopasowane do charakterystyki danego przedsiębiorstwa. Jeśli podmiot realizujący giełdowy zakup energii nie zatrudnia wykwalifikowanej w tym zakresie kadry, rekomendujemy skorzystanie z usług doświadczonego doradcy energetycznego, który pomoże w przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Eksperci Enfree mają bogate doświadczenie w realizacji zakupu energii w ramach modelu giełdowego w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych – jesteśmy dumni ze współpracy z krajowymi portami lotniczymi, zakładami utylizacyjnymi, czy firmami dostarczającymi wodę do naszych domów. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie – zaczynamy od opracowania strategii zakupowej, a następnie przygotowujemy dokumentację przetargową i negocjujemy warunki umowy.

Adam Wlizło

Członek Zarządu

Zobacz również

Więcej aktualności

21.06.2024

Przetarg na zakup energii w modelu giełdowym, czyli sposób na optymalizację kosztów instytucji publicznej

Zakup energii w oparciu o model giełdowy pozwala na kontraktację całości lub części wolumenu po aktualnych cenach rynkowych. Zakup odbywa się w oparciu o transze indeksowane do cen z Towarowej Giełdy Energii (TGE). Dzięki temu rozwiązaniu, instytucje publiczne zyskały dostęp do rynku hurtowego energii przez pośrednika (sprzedawcę) i mogą samodzielnie decydować, kiedy i w jakiej ilości dokonają zakupu całości lub części wolumenu, który zużyją w przyszłości. To dobre rozwiązanie – rozkładając zakup na dłuższy okres instytucje publiczne zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania korzystnych cen.

Zakup giełdowy, dostępny dla odbiorców zużywających co najmniej kilkaset MWh energii rocznie, zwiększa szansę wygenerowania oszczędności w porównaniu do zakupu po stałej cenie, zmniejsza bowiem ryzyka po stronie samych sprzedawców energii. Należy jednak pamiętać, że ta forma zakupu wiąże się z ryzykiem wzrostu notowań giełdowych, co w przypadku niedostatecznej kontroli procesu zakupowego, może skutkować wyższą końcową ceny energii.

Czytaj dalej

28.05.2024

Webinar – Odkryj oszczędności: strategie redukcji kosztów energii i gazu

Jesteś przedsiębiorcą? Interesuje Cię temat zabezpieczenia ceny energii i gazu na 2025 rok i lata kolejne? Z niepokojem obserwujesz sytuację na rynkach światowych i zastanawiasz się, jak ewentualny rozwój kryzysu geopolitycznego może mieć wpływ na ceny mediów?

Webinar Enfree - Odkryj oszczędności: strategie redukcji kosztów energii i gazu.

𝟲 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 | 𝟏𝟏:𝟎𝟎-𝟏𝟐:𝟎𝟎


Zarejestruj się już dziś! Rejestracja na Webinar Enfree

Arkadiusz Somnicki i Adam Wlizło przedstawią sprawdzone strategie i nowatorskie rozwiązania, które generują realne oszczędności.

W agendzie między innymi:
💡Przygotowanie do roku 2025 – umowa, wypowiedzenie, zmiana sprzedawcy.
💡Giełdowy model zakupu – w czym jest lepszy od stałej ceny?
💡Przyszłość cen energii: rola fotowoltaiki w kształtowaniu rynku.
💡Sesja Q&A.

Czytaj dalej

23.02.2024

Energetyka przyszłości – od magazynów energii po taryfy dynamiczne

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) otwiera przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy. W obliczu wyzwań związanych z przyłączaniem nowych OZE do sieci elektroenergetycznej, technologie magazynowania stają się coraz bardziej istotnym elementem. Instalacje hybrydowe, łączące źródła OZE z magazynami energii rozwijają się w szybkim tempie. To rozwiązanie nie tylko zwiększa niezależność od tradycyjnych źródeł i krajowego systemu, ale również podnosi bezpieczeństwo systemów energetycznych. Dzięki temu, prąd produkowany z instalacji OZE w szczycie produkcji (np. instalacji fotowoltaicznej w godzinach słonecznych) może być częściowo wykorzystywany na bieżące potrzeby, a reszta wyprodukowanej energii trafi do magazynu. To sprawi, że posiadacze takich zestawów staną się bardziej niezależni energetycznie, bez względu na profil zużycia, pod warunkiem zbudowania wystarczająco dużej mocy wytwórczej i magazynującej. Dodatkowym atutem środowiskowym jest możliwość uzyskania 100% zielonej energii dla swojego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie systemów elektroenergetycznych odbiorców do korzystania z taryf dynamicznych będzie interesującym tematem w 2024 roku. Mimo że uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) nie nastąpi w połowie 2024 roku, jak pierwotnie zakładano, to ten moment jest coraz bliższy. Wprowadzenie w pełni funkcjonalnego systemu spowoduje to, że odbiorcy zużywający nawet niewiele energii będą mieli możliwość korzystania z taryf dynamicznych, w których cena będzie różna dla każdych 15-minutowych okresów dostaw. Wprowadzenie do tego modelu automatyzacji zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję, pozwoli na lepsze zarządzanie przepływami energii, przewidywanie awarii i optymalizację dostaw. Sztuczna inteligencja zacznie odgrywać coraz większą rolę w sektorze energetycznym, od automatyzacji procesów po zaawansowane analizy. To nie tylko efektywność, ale także klucz do zrozumienia rynkowych tendencji. W miarę cyfryzacji sieci energetycznych, pojawi się nowe ryzyko, tj. cyberataki. Inwestycje w zaawansowane systemy bezpieczeństwa staną się kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej. Niezawodność dostaw energii będzie priorytetem, a kluczowym aspektem w najbliższej przyszłości będzie modernizacja sieci wzmacniająca jej odporność na awarie i dywersyfikacja źródeł energii.

Czytaj dalej