24.06.2022

Ceny energii na 2023 rok. O ryzyku zakupu energii po cenach rynku SPOT

Tagi

cena
cena energii 2023
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gaz
Oszczędność
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność
spot

Autor

Arkadiusz Somnicki

Ceny energii do czerwoności rozgrzewają krajową gospodarkę. Niestety wiele firm może spotkać kolejna przykra niespodzianka, o ile zdecydują się dokonać zakupu całości wolumenu energii po cenie ustalonej w oparciu o przyszłoroczne indeksy rynku SPOT. Czy zakup prądu w oparciu o nieznane w chwili obecnej ceny to rozsądny pomysł? Właściciele firm powinni odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest więcej warte – obarczona wysokim ryzykiem szansa na wygraną czy zapewnienie bezpieczeństwa firmy?

Jak to jest z tymi cenami energii? Kupić energię na 2023 rok teraz, czy czekać z zakupem do jesieni z nadzieją na obniżenie cen? Dokonać zakupu po cenie z góry określonej, czy wybrać mechanizm ustalania ceny w oparciu o indeksy giełdowe? Zdecydować się na zakup energii w oparciu o wieloletnie kontrakty cPPA, czy podjąć decyzję o inwestycji we własne źródła wytwarzania energii?

Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: to zależy. W skali makro zależy od geopolityki. Cen węgla, gazu, uprawnień do emisji. Sytuacji na rynkach europejskich i narastającej niepewności dostaw surowców. Unijnych czy lokalnych decyzji politycznych przyspieszających lub hamujących rozwój sektora energetycznego. W skali mikro zależy od sytuacji konkretnej firmy. Jej profilu działalności, aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej, świadomości rynkowej, jak również od skłonności do podejmowania ryzyka przez jej kierownictwo.

Niezależnie od sytuacji rynkowej, jesteśmy w stanie podjąć optymalne i zyskowne dla naszych firm decyzje zakupowe, o ile posiadamy wiarygodne informacje rynkowe. Przyda się też doświadczenie w zakresie handlu energią. To bardzo istotne, zważywszy, że wielu przedsiębiorców, szukając ratunku dla swoich budżetów, często zachęcanych też przez samych sprzedawców energii, wybiera w tym roku opcję zakupu energii po cenach, które ustalą się dopiero w przyszłym roku (ceny rynku SPOT). Czy to rozsądna decyzja? Czy warto zakładać się z rynkiem?

Doświadczenie podpowiada nam jedno – nie warto obstawiać wszystkiego na jedną kartę. Oznacza to, że zdecydowanie odradzamy strategię ustalenia ceny dla całości kupowanego wolumenu w oparciu o przyszłe ceny giełdowe (ceny SPOT). Oczywiście takie zagranie może okazać się opłacalne, jednakże w przypadku pogłębienia kryzysu geopolitycznego, dzisiejsze, już bardzo wysokie ceny energii, mogą wzrosnąć jeszcze bardziej. Pamiętajmy, że na kartach historii rynku energii już wielokrotnie zapisały się sytuacje, które nie miały miejsca w przeszłości i które całkowicie odwracały dotychczasowy układ cen.

Co zatem zrobić? Zalecamy zabezpieczyć cenę dla części wolumenu jeszcze w tym roku (cena dla tej części zostanie ustalona na podstawie bieżących cen kontraktów rocznych na 2023 rok). Pozostała część wolumenu zostanie zakupiona po cenach, które ustalą się w przyszłym roku. Decyzja o podziale wolumenu powinna być dopasowana do każdej firmy, przede wszystkim powinna odnosić się do jej sytuacji finansowej. Podejmując decyzję o zakupie energii w oparciu o ceny, które ustalą się w przyszłości nie zapominajmy również o przygotowaniu planu postępowania w przypadku wystąpienia scenariusza wzrostu cen.

Zobacz również

Więcej aktualności

24.06.2022

Ceny energii na 2023 rok. O ryzyku zakupu energii po cenach rynku SPOT

Jak to jest z tymi cenami energii? Kupić energię na 2023 rok teraz, czy czekać z zakupem do jesieni z nadzieją na obniżenie cen? Dokonać zakupu po cenie z góry określonej, czy wybrać mechanizm ustalania ceny w oparciu o indeksy giełdowe? Zdecydować się na zakup energii w oparciu o wieloletnie kontrakty cPPA, czy podjąć decyzję o inwestycji we własne źródła wytwarzania energii?

Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: to zależy. W skali makro zależy od geopolityki. Cen węgla, gazu, uprawnień do emisji. Sytuacji na rynkach europejskich i narastającej niepewności dostaw surowców. Unijnych czy lokalnych decyzji politycznych przyspieszających lub hamujących rozwój sektora energetycznego. W skali mikro zależy od sytuacji konkretnej firmy. Jej profilu działalności, aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej, świadomości rynkowej, jak również od skłonności do podejmowania ryzyka przez jej kierownictwo.

Czytaj dalej

18.05.2022

Zakup energii z OZE, czyli jak ochronić firmę przed podwyżkami

Zakup energii ze źródeł OZE zyskał na znaczeniu w ciągu ostatniego roku, ponieważ przodujący dotychczas akcent ekologiczny został wsparty bardzo mocnym partnerem – aspektem finansowym. W okresie ostatniego roku zakup energii „zielonej” (często w oparciu o wieloletnie kontrakty typu cPPA) stał się silnie konkurencyjny w stosunku do zakupu energii z giełdy, której ceny odnotowały trzykrotny wzrost r/r (za jednego z głównych winowajców aktualnych wzrostów uznaje się sytuację na rynku węgla). Oferowane firmom w ostatnich dniach ceny energii na 2023 rok przewyższyły poziom 1250-1400zł/MWh (stawki różnią się w zależności od charakterystyki odbiorców; przypomnijmy, że jeszcze w 2021 roku przedsiębiorcy kupowali energię średnio po 300-400zł/MWh).

Czytaj dalej

15.04.2022

O zakupie gazu ziemnego w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki, od początku liberalizacji rynku gazu, sprzedawcę gazu zmieniło 281 tys. z ok. 6,5 mln wszystkich odbiorców (stan na Q3 2021r.), z czego tylko 5% stanowili odbiorcy przemysłowi (grupy taryfowe o oznaczeniach od W5 do W10). Niekwestionowany prym w sprzedaży gazu w Polsce wiedzie GK PGNiG z udziałem rynkowym w 2020 roku na poziomie ok. 85%. W niedługim czasie dowiemy się, jak aktualna sytuacja wpłynie na nowy rozkład udziałów rynkowych (zgodnie z danymi URE, na koniec 2020 r. w Polsce było ok. 90 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w obrocie gazem ziemnym, przy czym koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 185 podmiotów).

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany (w dzisiejszych czasach przede wszystkim poziom oferowanej ceny), a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Ceny paliwa gazowego oferowanego przez różnych sprzedawców często różnią się o kilka lub nawet kilkanaście procent, a istotny wzrost różnic cenowych obserwujemy od wybuchu wojny w Ukrainie. Większość sprzedawców wyznacza ceny w oparciu o aktualne, giełdowe notowania cen gazu doliczając akcyzę, koszt tzw. białych certyfikatów, marżę ale i odgrywające w ostatnich miesiącach ważną rolę narzuty pozwalające zabezpieczyć ryzyka handlowe sprzedawców. Aktualne ceny gazu na 2023 rok notowane na Towarowej Giełdzie Energii przewyższają poziom 465zł/MWh (aktualizacja na dzień 25.04.2022)., co oznacza ponad pięciokrotny wzrost cen na przestrzeni ostatniego roku.

Czytaj dalej

Skontaktuj się z nami.
Za darmo udzielimy Ci rady, jak obniżyć rachunki za prąd i gaz.