Organizacja przetargu na zakup energii i gazu

Organizacja przetargu na zakup energii i gazu

Podpisanie umowy na zakup energii lub gazu to kluczowy moment z perspektywy zabezpieczenia kosztów prowadzenia działalności. W przypadku dużych odbiorców, do uzgodnienia warunków sprzedaży prowadzą wieloetapowe negocjacje i analizy. Nie zawsze oferta z najniższą ceną finalnie jest najlepsza dla kupującego. Istotne znaczenie mają zapisy regulujące współpracę między stronami. To one określają warunki stabilności cen, ryzyka wprowadzenia dodatkowych opłat albo trudności z rozwiązaniem umowy. Dobrze przeprowadzony proces zakupowy gwarantuje kontrolę, która daje pewność w prowadzeniu biznesu.

  • Przygotowujemy rekomendację najlepszych rozwiązań produktowych i cenowych
  • Negocjujemy i uzgadniamy warunki handlowe umów
  • Realizujemy zakup energii i gazu w oparciu o model giełdowy lub o stałą cenę
  • Realizujemy zakup zielonej energii
  • Kontraktujemy energię w oparciu o umowy cPPA
  • Kontraktujemy gwarancje pochodzenia

Zobacz również inne podrozdziały

Przygotowanie strategii zakupu energii i gazu

Doradztwo w bieżących decyzjach o zakupie energii i gazu