Organizacja przetargu na zakup energii i gazu

Organizacja przetargu na zakup energii i gazu

Firmy, w przypadku których koszt zakupu energii ma istotny udział w całej strukturze kosztów, coraz częściej opierają swoje decyzje o zindywidualizowane, dopasowane do specyfiki działania strategie zakupowe, uwzględniające zarówno aktualne uwarunkowania rynkowe, jak i scenariusze postępowania w przypadku ich istotnej zmiany. Strategie te są podstawą wyboru modelu kontraktacji energii, pozwalają też realizować działania inwestycyjne lub zakupowe w zakresie nabierającej na znaczeniu zielonej energii.

  • Przygotowujemy rekomendację najlepszych rozwiązań produktowych i cenowych
  • Negocjujemy i uzgadniamy warunki handlowe umów
  • Realizujemy zakup energii i gazu w oparciu o model giełdowy lub o stałą cenę
  • Realizujemy zakup zielonej energii
  • Kontraktujemy energię w oparciu o umowy cPPA
  • Kontraktujemy gwarancje pochodzenia

Przeprowadzamy proces ofertowy (przetarg) – przygotowujemy dokumenty, zgłaszamy się do sprzedawców energii i gazu

Zobacz również inne podrozdziały

Przygotowanie strategii zakupu energii i gazu

Doradztwo w bieżących decyzjach o zakupie energii i gazu