20.01.2022

Dlaczego wiele firm nie będzie mieć szansy na obniżenie ceny prądu? Przyczyną może być okres wypowiedzenia obowiązującej umowy.

Tagi

cena
energia
firma
okres wypowiedzenia umowy
prąd
umowa

Autor

Arkadiusz Somnicki

Wysokie ceny energii elektrycznej zwiększyły zainteresowanie przedsiębiorców zakupem prądu od alternatywnych sprzedawców. Tych, którzy odłożą decyzję o zakupie energii na drugą połowę roku, może spotkać przykra niespodzianka - nie będą mieć możliwości skorzystania z atrakcyjnych ofert cenowych. Dlaczego? Nadal w tysiącach umów zakupu energii znajduje się zapis o wielomiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy, często ze skutkiem na koniec roku. Konsekwencją będzie konieczność zakupu prądu od dotychczasowego sprzedawcy przez kolejne 12 miesięcy.

Taka sytuacja dotyczy w szczególności firm, które nigdy nie dokonały zmiany sprzedawcy energii, w następstwie czego od wielu lat nie zmieniały umowy zakupu energii (dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że od 2007 roku do 10.2021r. jedynie 0,2mln odbiorców z grup taryfowych A, B i C dokonało zmiany sprzedawcy – ok. 8% polskich przedsiębiorstw). Należy mieć na uwadze, że zapisy o wielomiesięcznych okresach wypowiedzenia umów ze skutkiem na koniec roku mogą znajdować się również w nowo podpisywanych umowach, zawieranych np. przy zmianie sprzedawcy.

Dla przykładu, przedsiębiorstwo posiadające w aktualnej umowie zakupu energii zapis o 6-miesięcznym okresie jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku, które otrzyma w lipcu od konkurencyjnego sprzedawcy atrakcyjną ofertę na 2023 rok, nie będzie mogło z niej skorzystać. W takim przypadku energię na 2023 rok przedsiębiorstwo będzie zmuszone kupić od dotychczasowego sprzedawcy (chyba że zapłaci mu karę za zerwanie obowiązującej umowy) i tylko od jego woli zależeć będzie cena, jaką firma zobaczy na fakturach w przyszłym roku. Aktualna sytuacja rynkowa jest na tyle dynamiczna, że cena otrzymana od dotychczasowego sprzedawcy i cena możliwa do uzyskania na rynku konkurencyjnym mogą różnić się kilkadziesiąt, a w skrajnych przypadkach nawet kilkaset procent. Kolejną okazją do zakupu energii po korzystnej cenie będzie kontrakt na 2024 rok.

Motywacja sprzedawców do proponowania atrakcyjnych cen jest tym większa, im większą mają świadomość, że można ich bezproblemowo zmienić na innych.

Zachęcamy przedsiębiorców, aby jak najszybciej sprawdzili w obowiązujących umowach zapisy dotyczące okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy okres ten jest wielomiesięczny, firma już teraz powinna zgłosić się do aktualnego sprzedawcy prądu w celu zmiany warunków umownych. Jeśli nie wyrazi on chęci ustalenia nowych warunków, warto pomyśleć o wypowiedzeniu umowy, co nie jest jednoznaczne z zakończeniem współpracy. Taki manewr daje przedsiębiorcom możliwość wyboru nowego sprzedawcy na kolejny rok. Często okazuje się, że przyparty do muru dotychczasowy sprzedawca, przedkłada ofertę podpisania nowej umowy, jednakże już na korzystnych warunkach.

Zobacz również

Więcej aktualności

16.11.2022

O taniej energii na 2023 rok, czyli, co zrobić, aby skorzystać z cen preferencyjnych

Gwarantowana, maksymalna cena sprzedaży będzie obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku. Niektóre firmy, będą mogły również skorzystać z rekompensaty za zakup energii w poprzednich miesiącach 2022 roku. Są to firmy, które podpisały umowę sprzedaży na 2022 rok po 24.02.2022 lub te, które podpisały umowę na 2022 rok w terminie wcześniejszym, jednakże umowa ta umożliwiała zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, w ramach której co najmniej jedna transza zakupu energii na 2022 rok została zrealizowana po 24.02.2022r.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia w terminie do 30.11.2022r. i dostarczy sprzedawcy dokument w terminie późniejszym, zakup energii po preferencyjnej cenie zostanie zrealizowany od kolejnego miesiąca (np. przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie w grudniu, mogą liczyć na zastosowanie maksymalnej ceny w rozliczeniach od stycznia 2023 roku).

Czytaj dalej

29.08.2022

O kontraktach cPPA, czyli szansa na tanią energię ze źródeł OZE

Kontrakty typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreements) weszły na salony polskiej elektroenergetyki zaledwie kilka lat temu. Pierwszymi, chętnymi do skorzystania z kontraktów byli przodownicy rynku, kreujący trend współodpowiedzialności za środowisko, jak również przedsiębiorcy, dla których istotne było zagwarantowanie stałej ceny zakupu w horyzoncie co najmniej kilku kolejnych lat. Umowy te zawierane są zwykle na okres 5-10 lat, co wynika z wymogów stawianych przez wytwórców OZE (zawierając takie kontrakty, wytwórcy OZE umożliwiają finansowanie budowanych źródeł, przede wszystkim farm fotowoltaicznych i wiatrowych).

Czytaj dalej

24.06.2022

Ceny energii na 2023 rok. O ryzyku zakupu energii po cenach rynku SPOT

Jak to jest z tymi cenami energii? Kupić energię na 2023 rok teraz, czy czekać z zakupem do jesieni z nadzieją na obniżenie cen? Dokonać zakupu po cenie z góry określonej, czy wybrać mechanizm ustalania ceny w oparciu o indeksy giełdowe? Zdecydować się na zakup energii w oparciu o wieloletnie kontrakty cPPA, czy podjąć decyzję o inwestycji we własne źródła wytwarzania energii?

Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: to zależy. W skali makro zależy od geopolityki. Cen węgla, gazu, uprawnień do emisji. Sytuacji na rynkach europejskich i narastającej niepewności dostaw surowców. Unijnych czy lokalnych decyzji politycznych przyspieszających lub hamujących rozwój sektora energetycznego. W skali mikro zależy od sytuacji konkretnej firmy. Jej profilu działalności, aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej, świadomości rynkowej, jak również od skłonności do podejmowania ryzyka przez jej kierownictwo.

Czytaj dalej