20.01.2022

Dlaczego wiele firm nie będzie mieć szansy na obniżenie ceny prądu? Przyczyną może być okres wypowiedzenia obowiązującej umowy.

Tagi

cena
energia
firma
okres wypowiedzenia umowy
prąd
umowa

Autor

Arkadiusz Somnicki

Wysokie ceny energii elektrycznej zwiększyły zainteresowanie przedsiębiorców zakupem prądu od alternatywnych sprzedawców. Tych, którzy odłożą decyzję o zakupie energii na drugą połowę roku, może spotkać przykra niespodzianka - nie będą mieć możliwości skorzystania z atrakcyjnych ofert cenowych. Dlaczego? Nadal w tysiącach umów zakupu energii znajduje się zapis o wielomiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy, często ze skutkiem na koniec roku. Konsekwencją będzie konieczność zakupu prądu od dotychczasowego sprzedawcy przez kolejne 12 miesięcy.

Taka sytuacja dotyczy w szczególności firm, które nigdy nie dokonały zmiany sprzedawcy energii, w następstwie czego od wielu lat nie zmieniały umowy zakupu energii (dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że od 2007 roku do 10.2021r. jedynie 0,2mln odbiorców z grup taryfowych A, B i C dokonało zmiany sprzedawcy – ok. 8% polskich przedsiębiorstw). Należy mieć na uwadze, że zapisy o wielomiesięcznych okresach wypowiedzenia umów ze skutkiem na koniec roku mogą znajdować się również w nowo podpisywanych umowach, zawieranych np. przy zmianie sprzedawcy.

Dla przykładu, przedsiębiorstwo posiadające w aktualnej umowie zakupu energii zapis o 6-miesięcznym okresie jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku, które otrzyma w lipcu od konkurencyjnego sprzedawcy atrakcyjną ofertę na 2023 rok, nie będzie mogło z niej skorzystać. W takim przypadku energię na 2023 rok przedsiębiorstwo będzie zmuszone kupić od dotychczasowego sprzedawcy (chyba że zapłaci mu karę za zerwanie obowiązującej umowy) i tylko od jego woli zależeć będzie cena, jaką firma zobaczy na fakturach w przyszłym roku. Aktualna sytuacja rynkowa jest na tyle dynamiczna, że cena otrzymana od dotychczasowego sprzedawcy i cena możliwa do uzyskania na rynku konkurencyjnym mogą różnić się kilkadziesiąt, a w skrajnych przypadkach nawet kilkaset procent. Kolejną okazją do zakupu energii po korzystnej cenie będzie kontrakt na 2024 rok.

Motywacja sprzedawców do proponowania atrakcyjnych cen jest tym większa, im większą mają świadomość, że można ich bezproblemowo zmienić na innych.

Zachęcamy przedsiębiorców, aby jak najszybciej sprawdzili w obowiązujących umowach zapisy dotyczące okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy okres ten jest wielomiesięczny, firma już teraz powinna zgłosić się do aktualnego sprzedawcy prądu w celu zmiany warunków umownych. Jeśli nie wyrazi on chęci ustalenia nowych warunków, warto pomyśleć o wypowiedzeniu umowy, co nie jest jednoznaczne z zakończeniem współpracy. Taki manewr daje przedsiębiorcom możliwość wyboru nowego sprzedawcy na kolejny rok. Często okazuje się, że przyparty do muru dotychczasowy sprzedawca, przedkłada ofertę podpisania nowej umowy, jednakże już na korzystnych warunkach.

Zobacz również

Więcej aktualności

18.05.2022

Zakup energii z OZE, czyli jak ochronić firmę przed podwyżkami

Zakup energii ze źródeł OZE zyskał na znaczeniu w ciągu ostatniego roku, ponieważ przodujący dotychczas akcent ekologiczny został wsparty bardzo mocnym partnerem – aspektem finansowym. W okresie ostatniego roku zakup energii „zielonej” (często w oparciu o wieloletnie kontrakty typu cPPA) stał się silnie konkurencyjny w stosunku do zakupu energii z giełdy, której ceny odnotowały trzykrotny wzrost r/r (za jednego z głównych winowajców aktualnych wzrostów uznaje się sytuację na rynku węgla). Oferowane firmom w ostatnich dniach ceny energii na 2023 rok przewyższyły poziom 1250-1400zł/MWh (stawki różnią się w zależności od charakterystyki odbiorców; przypomnijmy, że jeszcze w 2021 roku przedsiębiorcy kupowali energię średnio po 300-400zł/MWh).

Czytaj dalej

15.04.2022

O zakupie gazu ziemnego w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki, od początku liberalizacji rynku gazu, sprzedawcę gazu zmieniło 281 tys. z ok. 6,5 mln wszystkich odbiorców (stan na Q3 2021r.), z czego tylko 5% stanowili odbiorcy przemysłowi (grupy taryfowe o oznaczeniach od W5 do W10). Niekwestionowany prym w sprzedaży gazu w Polsce wiedzie GK PGNiG z udziałem rynkowym w 2020 roku na poziomie ok. 85%. W niedługim czasie dowiemy się, jak aktualna sytuacja wpłynie na nowy rozkład udziałów rynkowych (zgodnie z danymi URE, na koniec 2020 r. w Polsce było ok. 90 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w obrocie gazem ziemnym, przy czym koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 185 podmiotów).

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany (w dzisiejszych czasach przede wszystkim poziom oferowanej ceny), a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Ceny paliwa gazowego oferowanego przez różnych sprzedawców często różnią się o kilka lub nawet kilkanaście procent, a istotny wzrost różnic cenowych obserwujemy od wybuchu wojny w Ukrainie. Większość sprzedawców wyznacza ceny w oparciu o aktualne, giełdowe notowania cen gazu doliczając akcyzę, koszt tzw. białych certyfikatów, marżę ale i odgrywające w ostatnich miesiącach ważną rolę narzuty pozwalające zabezpieczyć ryzyka handlowe sprzedawców. Aktualne ceny gazu na 2023 rok notowane na Towarowej Giełdzie Energii przewyższają poziom 465zł/MWh (aktualizacja na dzień 25.04.2022)., co oznacza ponad pięciokrotny wzrost cen na przestrzeni ostatniego roku.

Czytaj dalej

31.03.2022

Usługa DSR szansą na zwiększenie efektywności kosztowej przedsiębiorstw

Istotą usługi DSR (ang. Demand Side Response) jest zmniejszenie przez odbiorców zapotrzebowania na energię elektryczną podczas godzin szczytowego zapotrzebowania, na wezwanie operatora systemu przesyłowego, którym w Polsce są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. DSR stanowi jeden z wielu środków zaradczych wykorzystywanych przez operatora sieci w celu utrzymania stabilności Krajowego Systemu Energetycznego.

Dlaczego warto skorzystać z usługi DSR? Przede wszystkim w celu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia. Odbiorcy, którzy zgłosili możliwość redukcji mocy o 1 MW otrzymują wynagrodzenie roczne przewyższające 100 tysięcy złotych. Z uwagi na to, że uzyskane wynagrodzenie w większości przypadków nie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, jego atrakcyjność jest wysoka. Warto nadmienić, że przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w programie DSR, oprócz racjonalizacji indywidualnych kosztów energii elektrycznej, przyczyniają się do rozwoju służących całej gospodarce innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej.

Czytaj dalej