20.01.2022

Dlaczego wiele firm nie będzie mieć szansy na obniżenie ceny prądu? Przyczyną może być okres wypowiedzenia obowiązującej umowy.

Tagi

cena
energia
firma
okres wypowiedzenia umowy
prąd
umowa

Autor

Arkadiusz Somnicki

Wysokie ceny energii elektrycznej zwiększyły zainteresowanie przedsiębiorców zakupem prądu od alternatywnych sprzedawców. Tych, którzy odłożą decyzję o zakupie energii na drugą połowę roku, może spotkać przykra niespodzianka - nie będą mieć możliwości skorzystania z atrakcyjnych ofert cenowych. Dlaczego? Nadal w tysiącach umów zakupu energii znajduje się zapis o wielomiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy, często ze skutkiem na koniec roku. Konsekwencją będzie konieczność zakupu prądu od dotychczasowego sprzedawcy przez kolejne 12 miesięcy.

Taka sytuacja dotyczy w szczególności firm, które nigdy nie dokonały zmiany sprzedawcy energii, w następstwie czego od wielu lat nie zmieniały umowy zakupu energii (dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że od 2007 roku do 10.2021r. jedynie 0,2mln odbiorców z grup taryfowych A, B i C dokonało zmiany sprzedawcy – ok. 8% polskich przedsiębiorstw). Należy mieć na uwadze, że zapisy o wielomiesięcznych okresach wypowiedzenia umów ze skutkiem na koniec roku mogą znajdować się również w nowo podpisywanych umowach, zawieranych np. przy zmianie sprzedawcy.

Dla przykładu, przedsiębiorstwo posiadające w aktualnej umowie zakupu energii zapis o 6-miesięcznym okresie jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku, które otrzyma w lipcu od konkurencyjnego sprzedawcy atrakcyjną ofertę na 2023 rok, nie będzie mogło z niej skorzystać. W takim przypadku energię na 2023 rok przedsiębiorstwo będzie zmuszone kupić od dotychczasowego sprzedawcy (chyba że zapłaci mu karę za zerwanie obowiązującej umowy) i tylko od jego woli zależeć będzie cena, jaką firma zobaczy na fakturach w przyszłym roku. Aktualna sytuacja rynkowa jest na tyle dynamiczna, że cena otrzymana od dotychczasowego sprzedawcy i cena możliwa do uzyskania na rynku konkurencyjnym mogą różnić się kilkadziesiąt, a w skrajnych przypadkach nawet kilkaset procent. Kolejną okazją do zakupu energii po korzystnej cenie będzie kontrakt na 2024 rok.

Motywacja sprzedawców do proponowania atrakcyjnych cen jest tym większa, im większą mają świadomość, że można ich bezproblemowo zmienić na innych.

Zachęcamy przedsiębiorców, aby jak najszybciej sprawdzili w obowiązujących umowach zapisy dotyczące okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy okres ten jest wielomiesięczny, firma już teraz powinna zgłosić się do aktualnego sprzedawcy prądu w celu zmiany warunków umownych. Jeśli nie wyrazi on chęci ustalenia nowych warunków, warto pomyśleć o wypowiedzeniu umowy, co nie jest jednoznaczne z zakończeniem współpracy. Taki manewr daje przedsiębiorcom możliwość wyboru nowego sprzedawcy na kolejny rok. Często okazuje się, że przyparty do muru dotychczasowy sprzedawca, przedkłada ofertę podpisania nowej umowy, jednakże już na korzystnych warunkach.

Zobacz również

Więcej aktualności

21.06.2024

Przetarg na zakup energii w modelu giełdowym, czyli sposób na optymalizację kosztów instytucji publicznej

Zakup energii w oparciu o model giełdowy pozwala na kontraktację całości lub części wolumenu po aktualnych cenach rynkowych. Zakup odbywa się w oparciu o transze indeksowane do cen z Towarowej Giełdy Energii (TGE). Dzięki temu rozwiązaniu, instytucje publiczne zyskały dostęp do rynku hurtowego energii przez pośrednika (sprzedawcę) i mogą samodzielnie decydować, kiedy i w jakiej ilości dokonają zakupu całości lub części wolumenu, który zużyją w przyszłości. To dobre rozwiązanie – rozkładając zakup na dłuższy okres instytucje publiczne zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania korzystnych cen.

Zakup giełdowy, dostępny dla odbiorców zużywających co najmniej kilkaset MWh energii rocznie, zwiększa szansę wygenerowania oszczędności w porównaniu do zakupu po stałej cenie, zmniejsza bowiem ryzyka po stronie samych sprzedawców energii. Należy jednak pamiętać, że ta forma zakupu wiąże się z ryzykiem wzrostu notowań giełdowych, co w przypadku niedostatecznej kontroli procesu zakupowego, może skutkować wyższą końcową ceny energii.

Czytaj dalej

28.05.2024

Webinar – Odkryj oszczędności: strategie redukcji kosztów energii i gazu

Jesteś przedsiębiorcą? Interesuje Cię temat zabezpieczenia ceny energii i gazu na 2025 rok i lata kolejne? Z niepokojem obserwujesz sytuację na rynkach światowych i zastanawiasz się, jak ewentualny rozwój kryzysu geopolitycznego może mieć wpływ na ceny mediów?

Webinar Enfree - Odkryj oszczędności: strategie redukcji kosztów energii i gazu.

𝟲 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 | 𝟏𝟏:𝟎𝟎-𝟏𝟐:𝟎𝟎


Zarejestruj się już dziś! Rejestracja na Webinar Enfree

Arkadiusz Somnicki i Adam Wlizło przedstawią sprawdzone strategie i nowatorskie rozwiązania, które generują realne oszczędności.

W agendzie między innymi:
💡Przygotowanie do roku 2025 – umowa, wypowiedzenie, zmiana sprzedawcy.
💡Giełdowy model zakupu – w czym jest lepszy od stałej ceny?
💡Przyszłość cen energii: rola fotowoltaiki w kształtowaniu rynku.
💡Sesja Q&A.

Czytaj dalej

23.02.2024

Energetyka przyszłości – od magazynów energii po taryfy dynamiczne

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) otwiera przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy. W obliczu wyzwań związanych z przyłączaniem nowych OZE do sieci elektroenergetycznej, technologie magazynowania stają się coraz bardziej istotnym elementem. Instalacje hybrydowe, łączące źródła OZE z magazynami energii rozwijają się w szybkim tempie. To rozwiązanie nie tylko zwiększa niezależność od tradycyjnych źródeł i krajowego systemu, ale również podnosi bezpieczeństwo systemów energetycznych. Dzięki temu, prąd produkowany z instalacji OZE w szczycie produkcji (np. instalacji fotowoltaicznej w godzinach słonecznych) może być częściowo wykorzystywany na bieżące potrzeby, a reszta wyprodukowanej energii trafi do magazynu. To sprawi, że posiadacze takich zestawów staną się bardziej niezależni energetycznie, bez względu na profil zużycia, pod warunkiem zbudowania wystarczająco dużej mocy wytwórczej i magazynującej. Dodatkowym atutem środowiskowym jest możliwość uzyskania 100% zielonej energii dla swojego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie systemów elektroenergetycznych odbiorców do korzystania z taryf dynamicznych będzie interesującym tematem w 2024 roku. Mimo że uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) nie nastąpi w połowie 2024 roku, jak pierwotnie zakładano, to ten moment jest coraz bliższy. Wprowadzenie w pełni funkcjonalnego systemu spowoduje to, że odbiorcy zużywający nawet niewiele energii będą mieli możliwość korzystania z taryf dynamicznych, w których cena będzie różna dla każdych 15-minutowych okresów dostaw. Wprowadzenie do tego modelu automatyzacji zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję, pozwoli na lepsze zarządzanie przepływami energii, przewidywanie awarii i optymalizację dostaw. Sztuczna inteligencja zacznie odgrywać coraz większą rolę w sektorze energetycznym, od automatyzacji procesów po zaawansowane analizy. To nie tylko efektywność, ale także klucz do zrozumienia rynkowych tendencji. W miarę cyfryzacji sieci energetycznych, pojawi się nowe ryzyko, tj. cyberataki. Inwestycje w zaawansowane systemy bezpieczeństwa staną się kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej. Niezawodność dostaw energii będzie priorytetem, a kluczowym aspektem w najbliższej przyszłości będzie modernizacja sieci wzmacniająca jej odporność na awarie i dywersyfikacja źródeł energii.

Czytaj dalej