23.02.2024

Energetyka przyszłości – od magazynów energii po taryfy dynamiczne

Tagi

Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gaz
Oszczędność
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność

Autor

Kamil Rakowski

Analityk Rynku Energii

Rok 2024 to nie tylko kolejny, zwyczajny rok dla sektora energii elektrycznej i gazu ziemnego. Weszliśmy w okres intensywnych zmian, rewolucji i adaptacji do nowych wyzwań i regulacji prawnych. Spójrzmy na najnowsze trendy i innowacje, które wpłyną na przyszłość branży w niedalekiej przyszłości.

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) otwiera przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy. W obliczu wyzwań związanych z przyłączaniem nowych OZE do sieci elektroenergetycznej, technologie magazynowania stają się coraz bardziej istotnym elementem. Instalacje hybrydowe, łączące źródła OZE z magazynami energii rozwijają się w szybkim tempie. To rozwiązanie nie tylko zwiększa niezależność od tradycyjnych źródeł i krajowego systemu, ale również podnosi bezpieczeństwo systemów energetycznych. Dzięki temu, prąd produkowany z instalacji OZE w szczycie produkcji (np. instalacji fotowoltaicznej w godzinach słonecznych) może być częściowo wykorzystywany na bieżące potrzeby, a reszta wyprodukowanej energii trafi do magazynu. To sprawi, że posiadacze takich zestawów staną się bardziej niezależni energetycznie, bez względu na profil zużycia, pod warunkiem zbudowania wystarczająco dużej mocy wytwórczej i magazynującej. Dodatkowym atutem środowiskowym jest możliwość uzyskania 100% zielonej energii dla swojego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie systemów elektroenergetycznych odbiorców do korzystania z taryf dynamicznych będzie interesującym tematem w 2024 roku. Mimo że uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) nie nastąpi w połowie 2024 roku, jak pierwotnie zakładano, to ten moment jest coraz bliższy. Wprowadzenie w pełni funkcjonalnego systemu spowoduje to, że odbiorcy zużywający nawet niewiele energii będą mieli możliwość korzystania z taryf dynamicznych, w których cena będzie różna dla każdych 15-minutowych okresów dostaw. Wprowadzenie do tego modelu automatyzacji zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję, pozwoli na lepsze zarządzanie przepływami energii, przewidywanie awarii i optymalizację dostaw. Sztuczna inteligencja zacznie odgrywać coraz większą rolę w sektorze energetycznym, od automatyzacji procesów po zaawansowane analizy. To nie tylko efektywność, ale także klucz do zrozumienia rynkowych tendencji. W miarę cyfryzacji sieci energetycznych, pojawi się nowe ryzyko, tj. cyberataki. Inwestycje w zaawansowane systemy bezpieczeństwa staną się kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej. Niezawodność dostaw energii będzie priorytetem, a kluczowym aspektem w najbliższej przyszłości będzie modernizacja sieci wzmacniająca jej odporność na awarie i dywersyfikacja źródeł energii.

Nowoczesne technologie, wykorzystujące wodór i biogaz, stopniowo zyskują na znaczeniu, stanowiąc istotny element strategii energetycznych. Paliwa gazowe, zwłaszcza skroplony gaz ziemny (LNG), biogaz i wodór, stają się jednym z kluczowych czynników w walce z ograniczaniem emisji CO2 do atmosfery. Elektroliza, czyli proces w którym wytwarzany jest wodór, zasilana energią odnawialną, tworzy perspektywy czystej alternatywy dla tradycyjnych paliw kopalnych. Dzięki temu wodór będzie w bliskiej przyszłości zyskiwał na znaczeniu w kontekście transformacji energetycznej. Jego zastosowanie obejmuje nie tylko transport, ale również przemysł i sektor energetyczny.

Instytucje publiczne zmieniają swoje strategie zakupu energii elektrycznej, przechodząc z modelu opartego o stałą cenę na modele giełdowe. Dynamiczne zmiany na rynku, zwłaszcza spadki cen obserwowane w ostatnich miesiącach, skłaniają te podmioty do przyjęcia nowej strategii zakupowej. Stała cena, ustalana na dzień podpisania umowy z dostawcą, jest często wyznaczana z dużym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem dostaw. W sytuacji trendu spadkowego na rynku, taka cena szybko przestaje być atrakcyjna. Dlatego wiele instytucji decyduje się na model giełdowy. W tym modelu, odbiorca - często z pomocą doradcy - decyduje, kiedy dokonać zakupu części lub całości wolumenu energii, biorąc pod uwagę ceny na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Takie podejście daje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania atrakcyjnej ceny za energię elektryczną. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z ryzykiem nieoczekiwanego wzrostu cen. Mimo to, odpowiednio zaplanowana strategia zakupowa może przynieść oszczędności sięgające milionów.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem, są regulacje rządowe i polityka energetyczna. Zmiany w prawie mają na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i innowacji technologicznych. Zielona transformacja staje się nie tylko modnym trendem, ale również imperatywem dla przedsiębiorstw, które pragną rozwijać się, zachowując równowagę ekologiczną. Unijna dyrektywa CSDR nakłada obowiązki na wybrane przedsiębiorstwa w zakresie tworzenia corocznych raportów zrównoważonego rozwoju, tzw. raportów ESG. Raporty te zawierają szereg informacji na temat wpływu firmy na elementy z zakresu E – środowiska, S – społeczeństwa oraz G – ładu korporacyjnego. Informacje takie jak ślad węglowy, wpływ na najbliższe otoczenie, zużycie wody będą publiczne, a kary za nierzetelne raportowanie będą zbliżone do tych za błędnie przygotowane raporty finansowe.

Podsumowując, trendy w energetyce w 2024 roku są ukierunkowane na dostosowanie się do rozwoju branży do zrównoważonego rozwoju, ograniczania emisji CO2 oraz cyfryzacji i taryf dynamicznych. Dla przedsiębiorców, którzy pragną być na czele tych zmian, bieżące monitorowanie trendów i dostosowywanie strategii biznesowej stają się kluczowymi elementami sukcesu.

Zobacz również

Więcej aktualności

23.02.2024

Energetyka przyszłości – od magazynów energii po taryfy dynamiczne

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) otwiera przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy. W obliczu wyzwań związanych z przyłączaniem nowych OZE do sieci elektroenergetycznej, technologie magazynowania stają się coraz bardziej istotnym elementem. Instalacje hybrydowe, łączące źródła OZE z magazynami energii rozwijają się w szybkim tempie. To rozwiązanie nie tylko zwiększa niezależność od tradycyjnych źródeł i krajowego systemu, ale również podnosi bezpieczeństwo systemów energetycznych. Dzięki temu, prąd produkowany z instalacji OZE w szczycie produkcji (np. instalacji fotowoltaicznej w godzinach słonecznych) może być częściowo wykorzystywany na bieżące potrzeby, a reszta wyprodukowanej energii trafi do magazynu. To sprawi, że posiadacze takich zestawów staną się bardziej niezależni energetycznie, bez względu na profil zużycia, pod warunkiem zbudowania wystarczająco dużej mocy wytwórczej i magazynującej. Dodatkowym atutem środowiskowym jest możliwość uzyskania 100% zielonej energii dla swojego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie systemów elektroenergetycznych odbiorców do korzystania z taryf dynamicznych będzie interesującym tematem w 2024 roku. Mimo że uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) nie nastąpi w połowie 2024 roku, jak pierwotnie zakładano, to ten moment jest coraz bliższy. Wprowadzenie w pełni funkcjonalnego systemu spowoduje to, że odbiorcy zużywający nawet niewiele energii będą mieli możliwość korzystania z taryf dynamicznych, w których cena będzie różna dla każdych 15-minutowych okresów dostaw. Wprowadzenie do tego modelu automatyzacji zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję, pozwoli na lepsze zarządzanie przepływami energii, przewidywanie awarii i optymalizację dostaw. Sztuczna inteligencja zacznie odgrywać coraz większą rolę w sektorze energetycznym, od automatyzacji procesów po zaawansowane analizy. To nie tylko efektywność, ale także klucz do zrozumienia rynkowych tendencji. W miarę cyfryzacji sieci energetycznych, pojawi się nowe ryzyko, tj. cyberataki. Inwestycje w zaawansowane systemy bezpieczeństwa staną się kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej. Niezawodność dostaw energii będzie priorytetem, a kluczowym aspektem w najbliższej przyszłości będzie modernizacja sieci wzmacniająca jej odporność na awarie i dywersyfikacja źródeł energii.

Czytaj dalej

19.01.2024

Dynamiczne spadki cen i globalne wyzwania, czyli rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego na początku 2024 roku

Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

W pierwszych tygodniach 2024 roku obserwowaliśmy spadki cen energii elektrycznej na polskim rynku, co jest kontynuacją trendu z czwartego kwartału 2023 roku. W dniu 29 grudnia 2023 roku (ostatni roboczy dzień roku poprzedzającego rok dostawy 2024) cena produktu rocznego BASE_Y_24, ustaliła się na poziomie 490 zł/MWh. Warto zauważyć, że minimalna cena energii, osiągnięta w grudniu ubiegłego roku, wyniosła ok. 471 zł/MWh, co stanowi najniższy poziom od 24 listopada 2021 roku.
W przypadku pozostałych produktów na rynku terminowym (kwartalne, miesięczne oraz roczne z dostawą w kolejnych latach), również odnotowaliśmy spadki cen. Dostępne aktualnie do zakupu kontrakty terminowe z dostawą w roku 2024 to te na kwartały drugi, trzeci i czwarty, a także wszystkie kontrakty miesięczne (z wyjątkiem stycznia) oraz sezonowe i tygodniowe. Poniższa tabela prezentuje porównanie cen giełdowych z dnia 17 stycznia 2024 roku do cen notowanych 29 grudnia 2023 roku na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) dla głównych produktów terminowych oraz ceny SPOT (Rynek Dnia Następnego) w indeksie TGe24.

Czytaj dalej

03.10.2023

Co słychać na rynku gazu ziemnego? Ceny, trendy i wydarzenia w 3 kwartale 2023 roku

Wrzesień 2023 roku był miesiącem obfitującym w wydarzenia na polskim rynku gazu. Zbliżamy się do kluczowego, jesienno-zimowego okresu w roku. Jest to statystycznie najdroższy sezon ze względu na zwiększone zapotrzebowanie gazu dla potrzeb grzewczych.

Jednym z głównych wydarzeń na rynku gazu we wrześniu była groźba strajku pracowników sektora LNG w Australii (dot. firmy Chevron), który przy całkowitym wstrzymaniu produkcji mógł wpłynąć na około 7% globalnej podaży gazu LNG (z ang. liquefied natural gas - skroplony gaz ziemny). Szczęśliwie dla odbiorców, harmonogram załadunkowy LNG nie został zaburzony. Ostatecznie, strajk zakończył się po tym, jak Chevron i Offshore Alliance zaakceptowały nowe propozycje dotyczące warunków zatrudnienia. Wydarzenia te, mimo że nie dotyczyły bezpośrednio polskiego rynku, znacząco przyczyniły się do zmienności cen na giełdzie Dutch TTF, która jest punktem odniesienia dla krajów Europy. Ceny wahały się od 47,65 EUR/MWh do 53,10 EUR/MWh, co oznacza zmienność na poziomie 11%. Podsumowując, strajk pracowników Chevron miał potencjalny wpływ na globalną podaż LNG i ceny gazu, ale ostatecznie nie wpłynął znacząco na rynek dzięki szybkiemu rozwiązaniu konfliktu.

Czytaj dalej