03.02.2022

Ceny energii na 2023 rok. Co warto wiedzieć przed podpisaniem kontraktu?

Tagi

cena
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gaz
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność

Autor

Arkadiusz Somnicki

Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać zakupu energii na 2023 rok, otrzymują aktualnie (początek lutego 2022r.) oferty na poziomie 750-800zł/MWh. Takie ceny oferowane są przede wszystkim większym firmom. Mniejsze podmioty muszą liczyć się z cenami sięgającymi nawet 1000zł/MWh. Zanim usiądziemy do stołu negocjacyjnego ze sprzedawcami energii, powinniśmy dowiedzieć się, z czego wynika aktualny poziom ceny prądu. Ta wiedza pozwoli nam prowadzić skuteczne negocjacje ze sprzedawcami i finalnie uzyskać niższą cenę zakupu.

Każdy ze sprzedawców kalkuluje ceny energii w oparciu o własne modele wycen kontraktów. Z uwagi na fakt, że oferowane firmom ceny różnią się często nieznacznie, można założyć, że duża część sprzedawców stosuje modele wycen oparte o aktualne, rynkowe (giełdowe) wskaźniki.

Głównym parametrem branym pod uwagę przy wycenie prądu jest sama energia. Aktualne, giełdowe ceny kontraktu pasmowego (BASE) na 2023 rok są na poziomie 645-650zł/MWh (stanowi to ok. 85% finalnej ceny energii). Jeszcze rok temu za ten sam kontrakt płacono ok. 260-270zł/MWh. Są przesłanki do obniżenia cen kontraktu pasmowego w drugim kwartale 2022 roku, jednakże należy mieć na uwadze, że rynek już nie jeden raz zaskoczył uczestników – i zamiast odwilży cenowej, kryzys energetyczny w Europie może pogłębić się. Przedsiębiorcy powinni przemyśleć, czy nie warto już teraz przyjąć propozycji zakupu energii w oparciu o ofertę indeksowaną i dokonując zakupu w kolejnych transzach, zabezpieczać cenę na przyszły rok (statystyka podpowiada, że korzystanie z takich ofert nie gwarantuje zakupu energii po najniższej cenie, która będzie dostępna na rynku w całym okresie kontraktacji, jednakże w większości przypadków, skutecznie zabezpiecza firmy przed zakupem w momencie cen najwyższych).

Duża zmienność cen energii zmusiła sprzedawców do zwiększenia poziomu ryzyka kalkulowanego w cenie energii. Jeszcze rok temu ryzyko zmienności cen kalkulowane było na poziomie kilku zł/MWh, a w ostatnich miesiącach jego wycena wzrosła do poziomu kilkudziesięciu zł/MWh. Z uwagi na to, że w drugiej połowie 2021 roku, dobowe zmiany cen energii na giełdzie sięgały nawet kilkudziesięciu zł/MWh, aby ograniczyć negatywny skutek zmienności cen w okresie ważności oferty, standardem stały się oferty ważne kilka lub nawet jedną godzinę (dla takich ofert, część sprzedawców stosowała zerowe wartości ryzyka zmienności cen). Ryzyka związane z niestabilną sytuacją rynkową uwzględniane są również w podwyższonych marżach sprzedawców.

Czytaj więcej: Jak wzrost cen energii przyczynia się do zwiększenia zysku sprzedawców?

Z uwagi na to, że realna krzywa zapotrzebowania energii elektrycznej w przypadku większości podmiotów dalece różni się od profilu „płaskiego” kontraktu pasmowego, sprzedawcy dokonują wyceny energii np. w godzinach szczytowych (aktualna cena produktu „szczytowego” na 2023 rok wynosi ok. 835zł/MWh) i doliczają ją do ceny kontraktu pasmowego. Jednocześnie sprzedawcy dokonują wyceny przyszłego zbilansowania odbiorcy (rzeczywisty odbiór energii różni się od planowanego – w poszczególnych okresach firmy zużywają więcej lub mniej energii).

Aktualna wycena ww. parametrów, tj. ryzyka zmienności cen, marży sprzedawcy, profilu odbiorcy i jego bilansowania, w przypadku większych odbiorców prądu jest na poziomie 60zł/MWh.

Wycenie podlegają również prawa majątkowe. Aktualna wycena całego pakietu praw (PM OZE_A, PM OZE-BIO, PMEF_F) przyjmuje poziom 55 – 60zł/MWh.

Finalna cena energii uwzględnia również podatek akcyzowy, wynoszący aktualnie 5zł/MWh.

W przypadku większych podmiotów, dobrze przygotowana strategia zakupu energii, uwzględniająca znajomość mechanizmów kształtowania cen, przekłada się na roczne oszczędności sięgające od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Niezależnie od wielkości zużywanej energii, zachęcamy jednak każdego przedsiębiorcę do dokonania wnikliwej analizy swojego rachunku. Wieloletnie doświadczenie w obszarze kształtowania cen sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, daje nam podstawę, by twierdzić, że zawsze jest pole do dokonania optymalizacji cenowej.

Zobacz również

Więcej aktualności

16.11.2022

O taniej energii na 2023 rok, czyli, co zrobić, aby skorzystać z cen preferencyjnych

Gwarantowana, maksymalna cena sprzedaży będzie obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku. Niektóre firmy, będą mogły również skorzystać z rekompensaty za zakup energii w poprzednich miesiącach 2022 roku. Są to firmy, które podpisały umowę sprzedaży na 2022 rok po 24.02.2022 lub te, które podpisały umowę na 2022 rok w terminie wcześniejszym, jednakże umowa ta umożliwiała zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, w ramach której co najmniej jedna transza zakupu energii na 2022 rok została zrealizowana po 24.02.2022r.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia w terminie do 30.11.2022r. i dostarczy sprzedawcy dokument w terminie późniejszym, zakup energii po preferencyjnej cenie zostanie zrealizowany od kolejnego miesiąca (np. przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie w grudniu, mogą liczyć na zastosowanie maksymalnej ceny w rozliczeniach od stycznia 2023 roku).

Czytaj dalej

29.08.2022

O kontraktach cPPA, czyli szansa na tanią energię ze źródeł OZE

Kontrakty typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreements) weszły na salony polskiej elektroenergetyki zaledwie kilka lat temu. Pierwszymi, chętnymi do skorzystania z kontraktów byli przodownicy rynku, kreujący trend współodpowiedzialności za środowisko, jak również przedsiębiorcy, dla których istotne było zagwarantowanie stałej ceny zakupu w horyzoncie co najmniej kilku kolejnych lat. Umowy te zawierane są zwykle na okres 5-10 lat, co wynika z wymogów stawianych przez wytwórców OZE (zawierając takie kontrakty, wytwórcy OZE umożliwiają finansowanie budowanych źródeł, przede wszystkim farm fotowoltaicznych i wiatrowych).

Czytaj dalej

24.06.2022

Ceny energii na 2023 rok. O ryzyku zakupu energii po cenach rynku SPOT

Jak to jest z tymi cenami energii? Kupić energię na 2023 rok teraz, czy czekać z zakupem do jesieni z nadzieją na obniżenie cen? Dokonać zakupu po cenie z góry określonej, czy wybrać mechanizm ustalania ceny w oparciu o indeksy giełdowe? Zdecydować się na zakup energii w oparciu o wieloletnie kontrakty cPPA, czy podjąć decyzję o inwestycji we własne źródła wytwarzania energii?

Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: to zależy. W skali makro zależy od geopolityki. Cen węgla, gazu, uprawnień do emisji. Sytuacji na rynkach europejskich i narastającej niepewności dostaw surowców. Unijnych czy lokalnych decyzji politycznych przyspieszających lub hamujących rozwój sektora energetycznego. W skali mikro zależy od sytuacji konkretnej firmy. Jej profilu działalności, aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej, świadomości rynkowej, jak również od skłonności do podejmowania ryzyka przez jej kierownictwo.

Czytaj dalej