03.02.2022

Ceny energii na 2023 rok. Co warto wiedzieć przed podpisaniem kontraktu?

Tagi

cena
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gaz
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność

Autor

Arkadiusz Somnicki

Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać zakupu energii na 2023 rok, otrzymują aktualnie (początek lutego 2022r.) oferty na poziomie 750-800zł/MWh. Takie ceny oferowane są przede wszystkim większym firmom. Mniejsze podmioty muszą liczyć się z cenami sięgającymi nawet 1000zł/MWh. Zanim usiądziemy do stołu negocjacyjnego ze sprzedawcami energii, powinniśmy dowiedzieć się, z czego wynika aktualny poziom ceny prądu. Ta wiedza pozwoli nam prowadzić skuteczne negocjacje ze sprzedawcami i finalnie uzyskać niższą cenę zakupu.

Każdy ze sprzedawców kalkuluje ceny energii w oparciu o własne modele wycen kontraktów. Z uwagi na fakt, że oferowane firmom ceny różnią się często nieznacznie, można założyć, że duża część sprzedawców stosuje modele wycen oparte o aktualne, rynkowe (giełdowe) wskaźniki.

Głównym parametrem branym pod uwagę przy wycenie prądu jest sama energia. Aktualne, giełdowe ceny kontraktu pasmowego (BASE) na 2023 rok są na poziomie 645-650zł/MWh (stanowi to ok. 85% finalnej ceny energii). Jeszcze rok temu za ten sam kontrakt płacono ok. 260-270zł/MWh. Są przesłanki do obniżenia cen kontraktu pasmowego w drugim kwartale 2022 roku, jednakże należy mieć na uwadze, że rynek już nie jeden raz zaskoczył uczestników – i zamiast odwilży cenowej, kryzys energetyczny w Europie może pogłębić się. Przedsiębiorcy powinni przemyśleć, czy nie warto już teraz przyjąć propozycji zakupu energii w oparciu o ofertę indeksowaną i dokonując zakupu w kolejnych transzach, zabezpieczać cenę na przyszły rok (statystyka podpowiada, że korzystanie z takich ofert nie gwarantuje zakupu energii po najniższej cenie, która będzie dostępna na rynku w całym okresie kontraktacji, jednakże w większości przypadków, skutecznie zabezpiecza firmy przed zakupem w momencie cen najwyższych).

Duża zmienność cen energii zmusiła sprzedawców do zwiększenia poziomu ryzyka kalkulowanego w cenie energii. Jeszcze rok temu ryzyko zmienności cen kalkulowane było na poziomie kilku zł/MWh, a w ostatnich miesiącach jego wycena wzrosła do poziomu kilkudziesięciu zł/MWh. Z uwagi na to, że w drugiej połowie 2021 roku, dobowe zmiany cen energii na giełdzie sięgały nawet kilkudziesięciu zł/MWh, aby ograniczyć negatywny skutek zmienności cen w okresie ważności oferty, standardem stały się oferty ważne kilka lub nawet jedną godzinę (dla takich ofert, część sprzedawców stosowała zerowe wartości ryzyka zmienności cen). Ryzyka związane z niestabilną sytuacją rynkową uwzględniane są również w podwyższonych marżach sprzedawców.

Czytaj więcej: Jak wzrost cen energii przyczynia się do zwiększenia zysku sprzedawców?

Z uwagi na to, że realna krzywa zapotrzebowania energii elektrycznej w przypadku większości podmiotów dalece różni się od profilu „płaskiego” kontraktu pasmowego, sprzedawcy dokonują wyceny energii np. w godzinach szczytowych (aktualna cena produktu „szczytowego” na 2023 rok wynosi ok. 835zł/MWh) i doliczają ją do ceny kontraktu pasmowego. Jednocześnie sprzedawcy dokonują wyceny przyszłego zbilansowania odbiorcy (rzeczywisty odbiór energii różni się od planowanego – w poszczególnych okresach firmy zużywają więcej lub mniej energii).

Aktualna wycena ww. parametrów, tj. ryzyka zmienności cen, marży sprzedawcy, profilu odbiorcy i jego bilansowania, w przypadku większych odbiorców prądu jest na poziomie 60zł/MWh.

Wycenie podlegają również prawa majątkowe. Aktualna wycena całego pakietu praw (PM OZE_A, PM OZE-BIO, PMEF_F) przyjmuje poziom 55 – 60zł/MWh.

Finalna cena energii uwzględnia również podatek akcyzowy, wynoszący aktualnie 5zł/MWh.

W przypadku większych podmiotów, dobrze przygotowana strategia zakupu energii, uwzględniająca znajomość mechanizmów kształtowania cen, przekłada się na roczne oszczędności sięgające od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Niezależnie od wielkości zużywanej energii, zachęcamy jednak każdego przedsiębiorcę do dokonania wnikliwej analizy swojego rachunku. Wieloletnie doświadczenie w obszarze kształtowania cen sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, daje nam podstawę, by twierdzić, że zawsze jest pole do dokonania optymalizacji cenowej.

Zobacz również

Więcej aktualności

28.05.2024

Webinar – Odkryj oszczędności: strategie redukcji kosztów energii i gazu

Jesteś przedsiębiorcą? Interesuje Cię temat zabezpieczenia ceny energii i gazu na 2025 rok i lata kolejne? Z niepokojem obserwujesz sytuację na rynkach światowych i zastanawiasz się, jak ewentualny rozwój kryzysu geopolitycznego może mieć wpływ na ceny mediów?

Webinar Enfree - Odkryj oszczędności: strategie redukcji kosztów energii i gazu.

𝟲 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 | 𝟏𝟏:𝟎𝟎-𝟏𝟐:𝟎𝟎


Zarejestruj się już dziś! Rejestracja na Webinar Enfree

Arkadiusz Somnicki i Adam Wlizło przedstawią sprawdzone strategie i nowatorskie rozwiązania, które generują realne oszczędności.

W agendzie między innymi:
💡Przygotowanie do roku 2025 – umowa, wypowiedzenie, zmiana sprzedawcy.
💡Giełdowy model zakupu – w czym jest lepszy od stałej ceny?
💡Przyszłość cen energii: rola fotowoltaiki w kształtowaniu rynku.
💡Sesja Q&A.

Czytaj dalej

23.02.2024

Energetyka przyszłości – od magazynów energii po taryfy dynamiczne

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) otwiera przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy. W obliczu wyzwań związanych z przyłączaniem nowych OZE do sieci elektroenergetycznej, technologie magazynowania stają się coraz bardziej istotnym elementem. Instalacje hybrydowe, łączące źródła OZE z magazynami energii rozwijają się w szybkim tempie. To rozwiązanie nie tylko zwiększa niezależność od tradycyjnych źródeł i krajowego systemu, ale również podnosi bezpieczeństwo systemów energetycznych. Dzięki temu, prąd produkowany z instalacji OZE w szczycie produkcji (np. instalacji fotowoltaicznej w godzinach słonecznych) może być częściowo wykorzystywany na bieżące potrzeby, a reszta wyprodukowanej energii trafi do magazynu. To sprawi, że posiadacze takich zestawów staną się bardziej niezależni energetycznie, bez względu na profil zużycia, pod warunkiem zbudowania wystarczająco dużej mocy wytwórczej i magazynującej. Dodatkowym atutem środowiskowym jest możliwość uzyskania 100% zielonej energii dla swojego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie systemów elektroenergetycznych odbiorców do korzystania z taryf dynamicznych będzie interesującym tematem w 2024 roku. Mimo że uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) nie nastąpi w połowie 2024 roku, jak pierwotnie zakładano, to ten moment jest coraz bliższy. Wprowadzenie w pełni funkcjonalnego systemu spowoduje to, że odbiorcy zużywający nawet niewiele energii będą mieli możliwość korzystania z taryf dynamicznych, w których cena będzie różna dla każdych 15-minutowych okresów dostaw. Wprowadzenie do tego modelu automatyzacji zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję, pozwoli na lepsze zarządzanie przepływami energii, przewidywanie awarii i optymalizację dostaw. Sztuczna inteligencja zacznie odgrywać coraz większą rolę w sektorze energetycznym, od automatyzacji procesów po zaawansowane analizy. To nie tylko efektywność, ale także klucz do zrozumienia rynkowych tendencji. W miarę cyfryzacji sieci energetycznych, pojawi się nowe ryzyko, tj. cyberataki. Inwestycje w zaawansowane systemy bezpieczeństwa staną się kluczowe dla ochrony infrastruktury krytycznej. Niezawodność dostaw energii będzie priorytetem, a kluczowym aspektem w najbliższej przyszłości będzie modernizacja sieci wzmacniająca jej odporność na awarie i dywersyfikacja źródeł energii.

Czytaj dalej

19.01.2024

Dynamiczne spadki cen i globalne wyzwania, czyli rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego na początku 2024 roku

Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

W pierwszych tygodniach 2024 roku obserwowaliśmy spadki cen energii elektrycznej na polskim rynku, co jest kontynuacją trendu z czwartego kwartału 2023 roku. W dniu 29 grudnia 2023 roku (ostatni roboczy dzień roku poprzedzającego rok dostawy 2024) cena produktu rocznego BASE_Y_24, ustaliła się na poziomie 490 zł/MWh. Warto zauważyć, że minimalna cena energii, osiągnięta w grudniu ubiegłego roku, wyniosła ok. 471 zł/MWh, co stanowi najniższy poziom od 24 listopada 2021 roku.
W przypadku pozostałych produktów na rynku terminowym (kwartalne, miesięczne oraz roczne z dostawą w kolejnych latach), również odnotowaliśmy spadki cen. Dostępne aktualnie do zakupu kontrakty terminowe z dostawą w roku 2024 to te na kwartały drugi, trzeci i czwarty, a także wszystkie kontrakty miesięczne (z wyjątkiem stycznia) oraz sezonowe i tygodniowe. Poniższa tabela prezentuje porównanie cen giełdowych z dnia 17 stycznia 2024 roku do cen notowanych 29 grudnia 2023 roku na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) dla głównych produktów terminowych oraz ceny SPOT (Rynek Dnia Następnego) w indeksie TGe24.

Czytaj dalej