03.02.2022

Ceny energii na 2023 rok. Co warto wiedzieć przed podpisaniem kontraktu?

Tagi

cena
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gaz
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność

Autor

Arkadiusz Somnicki

Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać zakupu energii na 2023 rok, otrzymują aktualnie (początek lutego 2022r.) oferty na poziomie 750-800zł/MWh. Takie ceny oferowane są przede wszystkim większym firmom. Mniejsze podmioty muszą liczyć się z cenami sięgającymi nawet 1000zł/MWh. Zanim usiądziemy do stołu negocjacyjnego ze sprzedawcami energii, powinniśmy dowiedzieć się, z czego wynika aktualny poziom ceny prądu. Ta wiedza pozwoli nam prowadzić skuteczne negocjacje ze sprzedawcami i finalnie uzyskać niższą cenę zakupu.

Każdy ze sprzedawców kalkuluje ceny energii w oparciu o własne modele wycen kontraktów. Z uwagi na fakt, że oferowane firmom ceny różnią się często nieznacznie, można założyć, że duża część sprzedawców stosuje modele wycen oparte o aktualne, rynkowe (giełdowe) wskaźniki.

Głównym parametrem branym pod uwagę przy wycenie prądu jest sama energia. Aktualne, giełdowe ceny kontraktu pasmowego (BASE) na 2023 rok są na poziomie 645-650zł/MWh (stanowi to ok. 85% finalnej ceny energii). Jeszcze rok temu za ten sam kontrakt płacono ok. 260-270zł/MWh. Są przesłanki do obniżenia cen kontraktu pasmowego w drugim kwartale 2022 roku, jednakże należy mieć na uwadze, że rynek już nie jeden raz zaskoczył uczestników – i zamiast odwilży cenowej, kryzys energetyczny w Europie może pogłębić się. Przedsiębiorcy powinni przemyśleć, czy nie warto już teraz przyjąć propozycji zakupu energii w oparciu o ofertę indeksowaną i dokonując zakupu w kolejnych transzach, zabezpieczać cenę na przyszły rok (statystyka podpowiada, że korzystanie z takich ofert nie gwarantuje zakupu energii po najniższej cenie, która będzie dostępna na rynku w całym okresie kontraktacji, jednakże w większości przypadków, skutecznie zabezpiecza firmy przed zakupem w momencie cen najwyższych).

Duża zmienność cen energii zmusiła sprzedawców do zwiększenia poziomu ryzyka kalkulowanego w cenie energii. Jeszcze rok temu ryzyko zmienności cen kalkulowane było na poziomie kilku zł/MWh, a w ostatnich miesiącach jego wycena wzrosła do poziomu kilkudziesięciu zł/MWh. Z uwagi na to, że w drugiej połowie 2021 roku, dobowe zmiany cen energii na giełdzie sięgały nawet kilkudziesięciu zł/MWh, aby ograniczyć negatywny skutek zmienności cen w okresie ważności oferty, standardem stały się oferty ważne kilka lub nawet jedną godzinę (dla takich ofert, część sprzedawców stosowała zerowe wartości ryzyka zmienności cen). Ryzyka związane z niestabilną sytuacją rynkową uwzględniane są również w podwyższonych marżach sprzedawców.

Czytaj więcej: Jak wzrost cen energii przyczynia się do zwiększenia zysku sprzedawców?

Z uwagi na to, że realna krzywa zapotrzebowania energii elektrycznej w przypadku większości podmiotów dalece różni się od profilu „płaskiego” kontraktu pasmowego, sprzedawcy dokonują wyceny energii np. w godzinach szczytowych (aktualna cena produktu „szczytowego” na 2023 rok wynosi ok. 835zł/MWh) i doliczają ją do ceny kontraktu pasmowego. Jednocześnie sprzedawcy dokonują wyceny przyszłego zbilansowania odbiorcy (rzeczywisty odbiór energii różni się od planowanego – w poszczególnych okresach firmy zużywają więcej lub mniej energii).

Aktualna wycena ww. parametrów, tj. ryzyka zmienności cen, marży sprzedawcy, profilu odbiorcy i jego bilansowania, w przypadku większych odbiorców prądu jest na poziomie 60zł/MWh.

Wycenie podlegają również prawa majątkowe. Aktualna wycena całego pakietu praw (PM OZE_A, PM OZE-BIO, PMEF_F) przyjmuje poziom 55 – 60zł/MWh.

Finalna cena energii uwzględnia również podatek akcyzowy, wynoszący aktualnie 5zł/MWh.

W przypadku większych podmiotów, dobrze przygotowana strategia zakupu energii, uwzględniająca znajomość mechanizmów kształtowania cen, przekłada się na roczne oszczędności sięgające od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Niezależnie od wielkości zużywanej energii, zachęcamy jednak każdego przedsiębiorcę do dokonania wnikliwej analizy swojego rachunku. Wieloletnie doświadczenie w obszarze kształtowania cen sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, daje nam podstawę, by twierdzić, że zawsze jest pole do dokonania optymalizacji cenowej.

Zobacz również

Więcej aktualności

16.05.2023

Okiem eksperta. O zakupie energii elektrycznej na 2024 rok

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje aktualną, relatywnie dobrą sytuację rynkową i rozpoczęło już kontraktację energii elektrycznej na 2024 rok. W odróżnieniu do sytuacji z lat ubiegłych, część firm nawet ją zakończyła i dokonuje już zakupu na 2025 rok. Firmy, w przypadku których koszt zakupu energii ma istotny udział w całej strukturze kosztów, coraz częściej opierają swoje decyzje o zindywidualizowane, dopasowane do specyfiki działania strategie zakupowe, uwzględniające zarówno aktualne uwarunkowania rynkowe, jak i scenariusze postępowania w przypadku ich istotnej zmiany. Strategie te są podstawą wyboru modelu kontraktacji energii, pozwalają też realizować działania inwestycyjne lub zakupowe w zakresie nabierającej na znaczeniu zielonej energii.

Od połowy stycznia 2023 roku, giełdowe ceny energii na 2024 rok oscylują w przedziale 700-850zł/MWh. Można powiedzieć, że to nie lada promocja, zważywszy, że w poprzedzającym półroczu ceny te zasadniczo nie schodziły poniżej 1000zł/MWh, a w szczytowym momencie przybiły nawet 1800zł/MWh. Aktualne ceny dla firm są o ok. 100-200zł/MWh wyższe od cen giełdowych (wartość ta uwzględnia ponoszone przez sprzedawców koszty związane z profilowaniem i bilansowaniem odbiorców, tzw. „kolory”, akcyzę, koszty obsługi, ale i towarzyszące ryzyka zmiany cen i oczywiście marżę sprzedawców).

Czytaj dalej

12.05.2023

Dołącz do Enfree. Twoja przyszłość w energetyce.

Rynek energii stawia polskim firmom coraz więcej wyzwań. W Enfree pomagamy stawić im czoła - opracowujemy strategie zakupu energii na rzecz największych odbiorców w kraju i realizujemy dla nich procesy zakupowe.

Jeżeli znasz się na energetyce i chciałabyś/chciałbyś pracować razem z nami, napisz do nas. Szukamy wsparcia do naszego Zespołu.

Zadzwoń do nas: +48 695 000 690

Czytaj dalej

30.01.2023

Dlaczego nie warto czekać z zakupem energii na 2024 rok?

Hucznie w sieci o "niskich", giełdowych cenach energii notowanych na rynku SPOT w styczniu 2023r. (niskich z perspektywy cen, z którymi mierzyliśmy się w 2022 roku). Relatywnie atrakcyjny poziom cenowy sprzyja przedsiębiorcom, których umowy sprzedaży energii umożliwiają rozliczenie zakupu energii z uwzględnieniem bieżących cen giełdowych (tzw. Rynku Dnia Następnego).

Rozliczenie z uwzględnieniem cen giełdowych, zarówno cen rynku terminowego i RDN (SPOT), jest coraz bardziej popularną formą rozliczenia energii sprzedawanej do dużych odbiorców energii oraz gazu.

Dlaczego warto nie zwlekać z podpisaniem takiej umowy na 2024 rok? Dlatego, że więcej zyskujemy niż tracimy. Podstawową zaletą jest możliwość natychmiastowego reagowania na sytuację na rynku. Gdy wystąpi odpowiedni moment, zakup można zrealizować natychmiast. Aby w pełni wykorzystać możliwości takiego rozwiązania, ważne jest, aby mieć wystarczająco dużo czasu na wychwycenie okazji cenowych, które zdarzają się w ciągu roku. Dlatego też początek roku to dobry czas, aby rozejrzeć się po rynku i wybrać sprzedawców energii i gazu na rok kolejny.

Czytaj dalej