03.02.2022

Ceny energii na 2023 rok. Co warto wiedzieć przed podpisaniem kontraktu?

Tagi

cena
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
gaz
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność

Autor

Arkadiusz Somnicki

Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać zakupu energii na 2023 rok, otrzymują aktualnie (początek lutego 2022r.) oferty na poziomie 750-800zł/MWh. Takie ceny oferowane są przede wszystkim większym firmom. Mniejsze podmioty muszą liczyć się z cenami sięgającymi nawet 1000zł/MWh. Zanim usiądziemy do stołu negocjacyjnego ze sprzedawcami energii, powinniśmy dowiedzieć się, z czego wynika aktualny poziom ceny prądu. Ta wiedza pozwoli nam prowadzić skuteczne negocjacje ze sprzedawcami i finalnie uzyskać niższą cenę zakupu.

Każdy ze sprzedawców kalkuluje ceny energii w oparciu o własne modele wycen kontraktów. Z uwagi na fakt, że oferowane firmom ceny różnią się często nieznacznie, można założyć, że duża część sprzedawców stosuje modele wycen oparte o aktualne, rynkowe (giełdowe) wskaźniki.

Głównym parametrem branym pod uwagę przy wycenie prądu jest sama energia. Aktualne, giełdowe ceny kontraktu pasmowego (BASE) na 2023 rok są na poziomie 645-650zł/MWh (stanowi to ok. 85% finalnej ceny energii). Jeszcze rok temu za ten sam kontrakt płacono ok. 260-270zł/MWh. Są przesłanki do obniżenia cen kontraktu pasmowego w drugim kwartale 2022 roku, jednakże należy mieć na uwadze, że rynek już nie jeden raz zaskoczył uczestników – i zamiast odwilży cenowej, kryzys energetyczny w Europie może pogłębić się. Przedsiębiorcy powinni przemyśleć, czy nie warto już teraz przyjąć propozycji zakupu energii w oparciu o ofertę indeksowaną i dokonując zakupu w kolejnych transzach, zabezpieczać cenę na przyszły rok (statystyka podpowiada, że korzystanie z takich ofert nie gwarantuje zakupu energii po najniższej cenie, która będzie dostępna na rynku w całym okresie kontraktacji, jednakże w większości przypadków, skutecznie zabezpiecza firmy przed zakupem w momencie cen najwyższych).

Duża zmienność cen energii zmusiła sprzedawców do zwiększenia poziomu ryzyka kalkulowanego w cenie energii. Jeszcze rok temu ryzyko zmienności cen kalkulowane było na poziomie kilku zł/MWh, a w ostatnich miesiącach jego wycena wzrosła do poziomu kilkudziesięciu zł/MWh. Z uwagi na to, że w drugiej połowie 2021 roku, dobowe zmiany cen energii na giełdzie sięgały nawet kilkudziesięciu zł/MWh, aby ograniczyć negatywny skutek zmienności cen w okresie ważności oferty, standardem stały się oferty ważne kilka lub nawet jedną godzinę (dla takich ofert, część sprzedawców stosowała zerowe wartości ryzyka zmienności cen). Ryzyka związane z niestabilną sytuacją rynkową uwzględniane są również w podwyższonych marżach sprzedawców.

Czytaj więcej: Jak wzrost cen energii przyczynia się do zwiększenia zysku sprzedawców?

Z uwagi na to, że realna krzywa zapotrzebowania energii elektrycznej w przypadku większości podmiotów dalece różni się od profilu „płaskiego” kontraktu pasmowego, sprzedawcy dokonują wyceny energii np. w godzinach szczytowych (aktualna cena produktu „szczytowego” na 2023 rok wynosi ok. 835zł/MWh) i doliczają ją do ceny kontraktu pasmowego. Jednocześnie sprzedawcy dokonują wyceny przyszłego zbilansowania odbiorcy (rzeczywisty odbiór energii różni się od planowanego – w poszczególnych okresach firmy zużywają więcej lub mniej energii).

Aktualna wycena ww. parametrów, tj. ryzyka zmienności cen, marży sprzedawcy, profilu odbiorcy i jego bilansowania, w przypadku większych odbiorców prądu jest na poziomie 60zł/MWh.

Wycenie podlegają również prawa majątkowe. Aktualna wycena całego pakietu praw (PM OZE_A, PM OZE-BIO, PMEF_F) przyjmuje poziom 55 – 60zł/MWh.

Finalna cena energii uwzględnia również podatek akcyzowy, wynoszący aktualnie 5zł/MWh.

W przypadku większych podmiotów, dobrze przygotowana strategia zakupu energii, uwzględniająca znajomość mechanizmów kształtowania cen, przekłada się na roczne oszczędności sięgające od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Niezależnie od wielkości zużywanej energii, zachęcamy jednak każdego przedsiębiorcę do dokonania wnikliwej analizy swojego rachunku. Wieloletnie doświadczenie w obszarze kształtowania cen sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, daje nam podstawę, by twierdzić, że zawsze jest pole do dokonania optymalizacji cenowej.

Zobacz również

Więcej aktualności

18.05.2022

Zakup energii z OZE, czyli jak ochronić firmę przed podwyżkami

Zakup energii ze źródeł OZE zyskał na znaczeniu w ciągu ostatniego roku, ponieważ przodujący dotychczas akcent ekologiczny został wsparty bardzo mocnym partnerem – aspektem finansowym. W okresie ostatniego roku zakup energii „zielonej” (często w oparciu o wieloletnie kontrakty typu cPPA) stał się silnie konkurencyjny w stosunku do zakupu energii z giełdy, której ceny odnotowały trzykrotny wzrost r/r (za jednego z głównych winowajców aktualnych wzrostów uznaje się sytuację na rynku węgla). Oferowane firmom w ostatnich dniach ceny energii na 2023 rok przewyższyły poziom 1250-1400zł/MWh (stawki różnią się w zależności od charakterystyki odbiorców; przypomnijmy, że jeszcze w 2021 roku przedsiębiorcy kupowali energię średnio po 300-400zł/MWh).

Czytaj dalej

15.04.2022

O zakupie gazu ziemnego w oparciu o oferty indeksowane cenami rynku terminowego

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki, od początku liberalizacji rynku gazu, sprzedawcę gazu zmieniło 281 tys. z ok. 6,5 mln wszystkich odbiorców (stan na Q3 2021r.), z czego tylko 5% stanowili odbiorcy przemysłowi (grupy taryfowe o oznaczeniach od W5 do W10). Niekwestionowany prym w sprzedaży gazu w Polsce wiedzie GK PGNiG z udziałem rynkowym w 2020 roku na poziomie ok. 85%. W niedługim czasie dowiemy się, jak aktualna sytuacja wpłynie na nowy rozkład udziałów rynkowych (zgodnie z danymi URE, na koniec 2020 r. w Polsce było ok. 90 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w obrocie gazem ziemnym, przy czym koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 185 podmiotów).

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany (w dzisiejszych czasach przede wszystkim poziom oferowanej ceny), a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Ceny paliwa gazowego oferowanego przez różnych sprzedawców często różnią się o kilka lub nawet kilkanaście procent, a istotny wzrost różnic cenowych obserwujemy od wybuchu wojny w Ukrainie. Większość sprzedawców wyznacza ceny w oparciu o aktualne, giełdowe notowania cen gazu doliczając akcyzę, koszt tzw. białych certyfikatów, marżę ale i odgrywające w ostatnich miesiącach ważną rolę narzuty pozwalające zabezpieczyć ryzyka handlowe sprzedawców. Aktualne ceny gazu na 2023 rok notowane na Towarowej Giełdzie Energii przewyższają poziom 465zł/MWh (aktualizacja na dzień 25.04.2022)., co oznacza ponad pięciokrotny wzrost cen na przestrzeni ostatniego roku.

Czytaj dalej

31.03.2022

Usługa DSR szansą na zwiększenie efektywności kosztowej przedsiębiorstw

Istotą usługi DSR (ang. Demand Side Response) jest zmniejszenie przez odbiorców zapotrzebowania na energię elektryczną podczas godzin szczytowego zapotrzebowania, na wezwanie operatora systemu przesyłowego, którym w Polsce są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. DSR stanowi jeden z wielu środków zaradczych wykorzystywanych przez operatora sieci w celu utrzymania stabilności Krajowego Systemu Energetycznego.

Dlaczego warto skorzystać z usługi DSR? Przede wszystkim w celu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia. Odbiorcy, którzy zgłosili możliwość redukcji mocy o 1 MW otrzymują wynagrodzenie roczne przewyższające 100 tysięcy złotych. Z uwagi na to, że uzyskane wynagrodzenie w większości przypadków nie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, jego atrakcyjność jest wysoka. Warto nadmienić, że przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w programie DSR, oprócz racjonalizacji indywidualnych kosztów energii elektrycznej, przyczyniają się do rozwoju służących całej gospodarce innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej.

Czytaj dalej